hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Câu hỏi:

18/06/2019 70,821

A. khả năng chiếu sáng bị gãy khúc Lúc truyền xiên góc qua quýt mặt mũi phân cơ hội đằm thắm nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả.

Bạn đang xem: hiện tượng khúc xạ là hiện tượng

Đáp án chủ yếu xác

B. khả năng chiếu sáng bị rời độ mạnh Lúc truyền qua quýt mặt mũi phân cơ hội đằm thắm nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả.

C. khả năng chiếu sáng bị hắt lại môi trường thiên nhiên cũ Lúc truyền cho tới mặt mũi phân cơ hội đằm thắm nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả.

D. khả năng chiếu sáng bị thay cho thay đổi sắc tố Lúc truyền qua quýt mặt mũi phân cơ hội đằm thắm nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả.

Đáp án: A

Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng kỳ lạ khả năng chiếu sáng bị gãy khúc Lúc truyền xiên góc qua quýt mặt mũi phân cơ hội đằm thắm nhị môi trường thiên nhiên vô trong cả.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo lăm le luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới trực thuộc và một mặt mũi bằng.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào phen thì góc khúc xạ tăng từng ấy phen.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ không gian vô môi trường thiên nhiên với tách suất n, sao mang lại tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi cơ góc cho tới i được xem theo gót công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên cơ sánh với

A. chủ yếu nó. 

B. chân ko.

C. không gian. 

Xem thêm: đạo hàm của căn x

D. nước.

Câu 4:

Tốc phỏng khả năng chiếu sáng vô không gian là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài không gian với góc cho tới là i, với góc khúc xạ là r. Kết luận nào là bên dưới đó là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 5:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh anh là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh anh là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 6:

Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì thế.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 7:

Cho tách suất của nước vì thế 4/3, của benzen vì thế 1,5, của thủy tinh anh flin là một trong,8. Hiện tượng bản năng toàn phần rất có thể xẩy ra Lúc chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen vô nước.

B. kể từ nước vô thủy tinh anh flin.

C. kể từ benzen vô thủy tinh anh flin.

Xem thêm: viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

D. kể từ chân ko vô thủy tinh anh flin.