hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện

Câu hỏi:

06/07/2020 15,200

A. Electron bị nhảy thoát ra khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại Lúc bị thắp sáng với bước sóng khả năng chiếu sáng phù hợp.

Bạn đang xem: hiện tượng nào dưới đây là hiện tượng quang điện

Đáp án chủ yếu xác

B. Electron nhảy thoát ra khỏi sắt kẽm kim loại Lúc sở hữu ion đập vô sắt kẽm kim loại cơ.

C. Electron bị nhảy thoát ra khỏi một nguyên vẹn tử Lúc nguyên vẹn tử này chạm chạm với nguyên vẹn tử không giống.

D. Electron bứt thoát ra khỏi sắt kẽm kim loại Lúc sắt kẽm kim loại bị nung lạnh lẽo.

Đáp án A

Electron bị nhảy thoát ra khỏi mặt mũi sắt kẽm kim loại Lúc bị thắp sáng với bước sóng khả năng chiếu sáng phù hợp.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Photon sẽ sở hữu tích điện to hơn nế như đó có:

A. Cách sóng rộng lớn hơn

B. Tần số rộng lớn hơn

C. Biên sự cân đối hơn

D. Vận tốc rộng lớn hơn

Câu 2:

Nếu ý niệm khả năng chiếu sáng chỉ mất đặc điểm sóng thì ko thể lý giải được hiện tượng kỳ lạ này bên dưới đây?

A. Khúc xạ khả năng chiếu sáng.

B. Giao trét khả năng chiếu sáng.

C. Phản xạ khả năng chiếu sáng.

D. Quang năng lượng điện.

Câu 3:

Chiếu cho tới mặt phẳng của một sắt kẽm kim loại phản xạ sở hữu bước sóng λ , số lượng giới hạn quang đãng năng lượng điện của sắt kẽm kim loại cơ là λ0. thạo hằng số Plăng là h, véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng vô chân ko là c. Để sở hữu hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện xẩy ra thìA

Aλ>λ0

Xem thêm: hóa trị của các nguyên tố

Bλ<hcλ0

Cλhcλ0

Dλλ0

Câu 4:

Chọn câu vấn đáp đích thị. Khi chiếu 2 khả năng chiếu sáng sở hữu tần số f1=1015Hz và f2=1,5.1015Hz vào một sắt kẽm kim loại thực hiện catốt của một tế bào quang đãng năng lượng điện, người tớ thấy tỉ số những động năng ban sơ cực to của những electron quang đãng năng lượng điện là vì 3. Tần số số lượng giới hạn của sắt kẽm kim loại cơ là:

A. 1015Hz

B1,5.1015Hz

C7,5.1014Hz

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Công bay electron của một sắt kẽm kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu theo lần lượt vô mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại này những phản xạ sở hữu bước sóng là λ1=0,18μmλ2=0,21μm và λ3=0,35μm. Lấy h=6,625.10-34J.s, c=3.108m/s. Bức xạ này thực hiện được hiện tượng kỳ lạ quang đãng năng lượng điện so với sắt kẽm kim loại đó?

A. Hai phản xạ (λ1 và λ2).

B. Không sở hữu phản xạ này vô tía phản xạ bên trên.

C. Cả tía phản xạ (λ1λ2 và λ3).

D. Chỉ sở hữu bức xạ λ1.

Câu 6:

Chọn câu vấn đáp đích thị. Chọn h=6,625.10-34J.s; c=3.108m/s. Cho công bay electron của sắt kẽm kim loại là A=2eV. Cách sóng số lượng giới hạn quang đãng năng lượng điện của sắt kẽm kim loại là:

A. 0,621μm

B. 0,525μm

C. 0,675μm

Xem thêm: hoán dụ và ẩn dụ

D. 0,58μm