i will call and tell you something interesting

Câu hỏi:

30/06/2022 10,421

A. before I came home page after work                         

Bạn đang xem: i will call and tell you something interesting

B. after I had come home page after work

C. while I was coming home page after work            

D. when I come home page after work

Đáp án chủ yếu xác

D

Kiến thức về những loại mệnh đề - mệnh đề trạng ngữ
Tạm dịch: Mình tiếp tục gọi năng lượng điện và kể mang lại cậu nghe về một điều rất rất thú vị Khi bản thân về căn nhà sau thời điểm xong xuôi việc.
*Xét những đáp án:
- Động kể từ của vế câu mang lại trước ở vô đề bài bác ở thì sau này → biểu diễn miêu tả một hành vi ko xẩy ra hoặc tiếp tục xẩy ra ở vô sau này nên ở vế sau, ko thể phân tách động kể từ ở thì quá khứ, quá khứ tiếp nối hoặc quá khứ hoàn thành xong.
→ loại A, B, C. → D đích (phối thì lúc này đơn với sau này đơn) láo nháo cả về mặt mũi ngữ nghĩa.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

I have never read such a good book before.

A. This is the first time I read a good book .  

B. This is the first time I have read a good book.

C. This book is the best I have never read.              

 D. This book is the best I read .

Câu 2:

Smoking is not allowed in the museum.

A. You mustn’t smoke in the museum.

B. You can smoke in the museum

C. You don’t have to tướng smoke in the museum

D. You may smoke in the museum

Câu 3:

I am deeply impressive  by the beauty of Ancient capital of Hue

A. impressive

Xem thêm: tính giá trị biểu thức lớp 3

B. beauty

C. Ancient capital

D. of

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Since he started primary school, he helped his mother prepare meals, do the washing up and take care of his younger sister.

A. started

B. helped

C. milk

D. take care

Câu 5:

There is concern about several confidential documents which have gone missing.

A. attentive                 

B. secretive           

C. diplomatic                 

D. healthy

Câu 6:

The English grammar _____by our teacher.

A. has explained   

B. has been explained     

C. have beee explained    

Xem thêm: đề anh thpt quốc gia 2022

D. have explained