khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ phải chọn loại nào

Câu hỏi:

14/01/2022 8,287

Bạn đang xem: khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ phải chọn loại nào

B. Currency 

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Khi lựa chọn loại tài liệu mang đến ngôi trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc tất nhiên đơn vị chức năng chi phí tệ) thì tớ lựa chọn tài liệu loại chi phí tệ (Currency).

Đáp án: B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong Access Lúc tớ nhập tài liệu mang đến ngôi trường “Ghi chú” vô CSDL (dữ liệu loại văn bản) tuy nhiên nhiều hơn thế 255 kí tự động thì tớ rất cần được khái niệm ngôi trường bại theo phong cách nào? 

A. Text 

B. Currency 

C. Longint 

D. Memo

Câu 2:

Trong Access, Lúc nhập tài liệu mang đến bảng, độ quý hiếm của field GIOI_TINH là True. Khi bại field GIOI_TINH được xác lập loại tài liệu gì?

A. Yes/No 

B. Boolean 

C. True/False

D. Date/Time

Câu 3:

Chọn loại tài liệu này mang đến truờng điểm “Tóan”, “Lý”,... 

A. AutoNumber 

B. Yes/No 

Xem thêm: kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất

C. Number 

D. Currency

Câu 4:

Thành phần hạ tầng của Access là: 

A. Table 

B. Field 

C. Record 

D. Field name

Câu 5:

Trong những tuyên bố sau, tuyên bố này sai?

A. Trường (field): thực chất là cột của bảng, thể hiện nay tính chất của đơn vị cần thiết quản ngại lý 

B. Bản ghi (record): thực chất là sản phẩm của bảng, bao gồm tài liệu về những tính chất của đơn vị được quản ngại lý

C. Kiểu tài liệu (Data Type): là loại của tài liệu lưu vô một trường

D. Một ngôi trường hoàn toàn có thể có không ít loại dữ liệu

Câu 6:

Trong Access, ham muốn nhập tài liệu vô cho 1 bảng, tớ thực hiện:

A. Nhập thẳng vô cơ chế trang dữ liệu 

B. Nháy lưu ban trái khoáy loài chuột lên thương hiệu bảng cần thiết nhập dữ liệu 

C. Dùng biểu mẫu 

Xem thêm: ttn.edu.vn kết quả học tập

D. A hoặc B hoặc C