khi hàm lượng glucozo trong máu tăng cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự

Câu hỏi:

30/07/2019 64,464

A. Tuyến tụy → insulin → gan góc và tế bào khung hình → glucozơ nhập huyết giảm

Bạn đang xem: khi hàm lượng glucozo trong máu tăng cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự

Đáp án chủ yếu xác

B. Gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung hình → glucozơ nhập huyết giảm

C. Gan → tuyến tụy và tế bào khung hình → insulin → glucozơ nhập huyết giảm

D. Tuyến tụy → insulin → gan góc → tế bào khung hình → glucozơ nhập huyết giảm

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ phận tinh chỉnh và điều khiển nhập hình thức lưu giữ thăng bằng nội môi là?

A. Trung ương thần kinh trung ương hoặc tuyến nội tiết

B. Các phòng ban như thận, gan góc, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc phòng ban thụ cảm

D. Cơ quan liêu sinh sản

Câu 2:

Chức năng của thành phần triển khai hình thức lưu giữ thăng bằng nội môi là?

A. Điều khiển hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi chuồn những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

B. Làm tăng hoặc rời hoạt động và sinh hoạt nhập khung hình để lấy môi trường xung quanh nhập về tình trạng thăng bằng và ổn định định

C. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường xung quanh và tạo hình xung thần kinh

D. Tác động nhập những thành phần kích ứng dựa vào tín hiệu thần kinh trung ương và hoocmôn

Câu 3:

Cân vày nội môi là lưu giữ sự ổn định ấn định của môi trường xung quanh trong?

A. Tế bào        

B. Mô

C. Cơ thể        

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 4 lesson 1

D. Cơ quan

Câu 4:

Liên hệ ngược xẩy ra khi nào?

A. Khi ĐK lý hóa ở môi trường xung quanh nhập sau thời điểm được kiểm soát và điều chỉnh, hiệu quả ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích

B. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường xung quanh nhập trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, hiệu quả ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích

C. Khi sự vấn đáp của thành phần triển khai thực hiện chuyển đổi những ĐK lý hóa ở môi trường xung quanh trong

D. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường xung quanh nhập quay trở lại thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, hiệu quả ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích

Câu 5:

Những công dụng này tiếp sau đây ko nên của thành phần tiêu thụ kích ứng nhập hình thức lưu giữ thăng bằng nội môi?

(1) tinh chỉnh và điều khiển hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi chuồn những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

(2) thực hiện tăng hoặc rời hoạt động và sinh hoạt nhập khung hình để lấy môi trường xung quanh nhập về tình trạng thăng bằng và ổn định định

(3) tiêu thụ kích ứng kể từ môi trường xung quanh và tạo hình xung thần kinh

(4) thực hiện chuyển đổi ĐK lý hóa của môi trường xung quanh nhập cơ thể

Phương án vấn đáp đích là

A. (1), (2) và (3)         

B. (1), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)        

D. (1), (2) và (4)

Câu 6:

Trật tự động đích về hình thức lưu giữ thăng bằng nội môi là?

A. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần tinh chỉnh và điều khiển → thành phần triển khai → thành phần tiêu thụ kích thích

B. Sở phận tinh chỉnh và điều khiển → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần triển khai → thành phần tiêu thụ kích thích

C. Sở phận tiêu thụ kích ứng → thành phần triển khai → thành phần tinh chỉnh và điều khiển → thành phần tiêu thụ kích thích

Xem thêm: tả cảnh trường em trước buổi học

D. Sở phận triển khai → thành phần tiêu thụ kích ứng → thành phần tinh chỉnh và điều khiển → thành phần tiêu thụ kích thích