khi một vật dao động điều hòa chuyển động của vật từ vị trí biên về vị trí cân bằng là chuyển động

Câu hỏi:

11/10/2019 298,186

Đáp án C

Khi một vật xấp xỉ điều tiết, hoạt động của vật từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng là

chuyển động thời gian nhanh dần

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật nhỏ xấp xỉ điều tiết theo đuổi một trục cố định và thắt chặt. Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Quỹ đạo hoạt động của vật là 1 trong lối hình sin.

B. Lực kéo về thuộc tính vô vật ko thay đổi.

C. Li chừng của vật tỉ lệ thành phần với thời hạn xấp xỉ.

D. Quỹ đạo hoạt động của vật là 1 trong đoạn trực tiếp.

Câu 2:

Trong xấp xỉ điều tiết của hóa học điểm, hóa học điểm thay đổi chiều hoạt động khi

A. lực kéo về thay đổi chiều.

B. lực kéo về trúng tự ko.

C. lực kéo về có tính rộng lớn cực to.

D. lực kéo về có tính rộng lớn đặc biệt đái.

Câu 3:

Chọn Kết luận đúng vào lúc nói đến xấp xỉ điều hoà của con cái rung lắc xoắn ốc.

A. Vận tốc tỉ lệ thành phần thuận với thời hạn.

B. Quỹ đạo là 1 trong đoạn trực tiếp.

Xem thêm: bài 67 em ôn lại những gì đã học

C. Gia tốc tỉ lệ thành phần thuận với thời hạn.

D. Quỹ đạo là 1 trong lối hình sin.

Câu 4:

Năng lượng của một vật xấp xỉ điều hòa

A. đổi mới thiên tuần trả theo đuổi thời hạn với chu kì tự chu kì xấp xỉ của vật.

B. tự động năng của vật khi đổi mới thiên.

C. đổi mới thiên tuần trả theo đuổi thời hạn với chu kì tự nửa chu kì xấp xỉ của vật.

D. tự động năng của vật khi vật qua quýt địa điểm thăng bằng.

Câu 5:

Dao mô tơ học tập thay đổi chiều khi

A. Lực thuộc tính có tính rộng lớn đặc biệt đại

B. Lực thuộc tính thay đổi chiều

C. Lực thuộc tính có tính rộng lớn đặc biệt tiểu 

D. Lực thuộc tính tự không

Câu 6:

Một vật xấp xỉ điểu hòa khi đang được hoạt động từ vựng trí thăng bằng cho tới địa điểm biên âm thì

A. vectơ véc tơ vận tốc tức thời trái chiều với vectơ vận tốc.

B. kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời và kích cỡ vận tốc nằm trong tách.

C. véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong có mức giá trị âm.

Xem thêm: đơn vị của áp suất là

D. kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong tăng.