khu giải phóng việt bắc ra đời trong

Câu hỏi:

26/07/2022 8,500

A. phong trào dân ngôi nhà 1936-1939.

Bạn đang xem: khu giải phóng việt bắc ra đời trong

B. phong trào cách mệnh 1930-1931.

C. khi Nhật sẵn sàng thay máu chính quyền Pháp.

D. khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới mon 8 năm 1945).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phương pháp giải: sgk trang 114, tư duy.

Giải chi tiết:

Ngày 4-6-1945, theo đuổi thông tư của Hồ Chính Minh, quần thể giải tỏa đầu tiên được xây dựng, gọi là Khu giải tỏa Việt Bắc. Đây là khoảng chừng thời hạn đang được điễn rời khỏi cuộc khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới mon 8 năm 1945).

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến giành toàn cầu loại nhì bùng phát, Pháp đang được triển khai quyết sách gì sau đây ở Việt Nam?

A. Kinh tế mới mẻ.

B. Kinh tế thời chiến.

C. Kinh tế lãnh đạo.

D. Thuộc địa thời chiến.

Câu 2:

Nội dung này sau đây phản ánh trúng ý nghĩa sâu sắc cơ bạn dạng nhất về việc Thành lập và hoạt động của Đảng nằm trong sản VN đầu năm mới 1930?

A. Mở rời khỏi một sự thay đổi vĩ đại nhập lịch sử vẻ vang cách mệnh VN.

B. Chấm dứt giai đoạn rủi ro khủng hoảng về lối lối của cách mệnh VN.

C. Chấm dứt sự rủi ro khủng hoảng về giai cấp cho chỉ đạo cách mệnh VN.

D. Chấm dứt sự rủi ro khủng hoảng về con phố giải tỏa dân tộc bản địa VN.

Câu 3:

Sự khiếu nại này sau đây ra mắt tận nơi số 5D phố Hàm Long – TP Hà Nội (3/1929)?

Xem thêm: độ dẻo biểu thị khả năng gì của vật liệu

A. Thành lập Chi cỗ Cộng sản thứ nhất ở VN.

B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đại hội đợt loại nhất của Hội VN Cách mạng Thanh niên.

D. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

Câu 4:

Mâu thuẫn cơ bạn dạng nhất của những dân tộc bản địa Đông Dương kể từ sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất là

A. mâu thuẫn thân thiện quần chúng Đông Dương với thực dân Pháp.

B. mâu thuẫn thân thiện người công nhân với tư sản.

C. mâu thuẫn thân thiện dân cày, người công nhân Đông Dương với Pháp.

D. mâu thuẫn thân thiện nông nhân với địa ngôi nhà.

Câu 5:

Lí luận này sau đây được Hội VN cách mệnh Thanh niên quảng bá về Việt Nam?

A. Lí luận Mác-Lê nin.

B. Lí luận cách mệnh vô sản.

C. Lí luận đấu giành giai cấp cho.

D. Lí luận cách mệnh giải tỏa dân tộc bản địa.

Câu 6:

Tổ chức này sau đây tự Nguyễn Ái Quốc nằm trong một số trong những ngôi nhà yêu thương nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi xây dựng năm 1921 ở Pháp?

A. Tổ chức Những người Cộng sản.

B. Tổ chức Những người Vô sản 

C. Hội liên hợp nằm trong địa.  

Xem thêm: khi âm thanh truyền từ không khí vào nước thì

D. Hội liên hợp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông.