kiểu gen là tổ hợp gồm toàn bộ các gen

Một bảng Punnett tế bào miêu tả sự lai nhị cây đậu Hà Lan dị thích hợp tử ở tính trạng hoa color tía (B) và white color (b).

Theo nghĩa rộng lớn, thuật ngữ kiểu gen là tổng hợp toàn cỗ những ren nhập tế bào của khung người nằm trong 1 loại loại vật. Theo nghĩa hẹp, tụ hợp toàn bộ alen - những dạng biến đổi dị không giống nhau của và một gene-ở một thành viên được gọi là loại ren của thành viên cơ.[1][2] chủng loại người là loại vật lưỡng bội, đồng nghĩa với việc ở từng địa điểm ren sở hữu nhị alen, hoặc địa điểm locus xác lập bên trên NST, tuy nhiên một alen thừa kế kể từ thân phụ hoặc u. Mỗi cặp alen thay mặt mang đến loại ren của một ren chắc chắn. Ví dụ, ở cây đậu Hà Lan, ren xác lập tính trạng color của hoa sở hữu nhị alen. Một alen xác lập hoa color tía và được ký hiệu bằng văn bản B ghi chép hoa, và alen cơ xác lập hoa white color được ký hiệu bằng văn bản b ghi chép thông thường. Do vậy quần thể những cây đậu Hà Lan rất có thể sở hữu thân phụ kiển ren ở địa điểm locus: BB, Bb, hoặc bb. Mỗi loại ren của cây góp sức nhập loại hình của chính nó, tuy nhiên trong tình huống này là thể hiện tại sắc tố của hoa. Cá thể tuy nhiên sở hữu nhị alen tương tự nhau ở một ren được gọi là đồng thích hợp tử ở ren đấy, còn nếu như sở hữu nhị alen không giống nhau thì thành viên gọi là dị thích hợp tử.[1]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Wikimedia Commons nhận thêm hình hình ảnh và phương tiện đi lại truyền đạt về Kiểu gen.
  • Stanley Maloy, Genetic nomenclature, San Diego State University