kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 59897

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: số tự nhiên chẵn lớn nhất có tám chữ số khác nhau

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: khối đa diện được bao bởi

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại crom tan vô dung dịch
 • Trong cách thức thủy luyện, nhằm pha chế Cu kể từ hỗn hợp CuSO4 rất có thể người sử dụng sắt kẽm kim loại này thực hiện hóa học khử?
 • Nguyên tắc pha chế sắt kẽm kim loại là:
 • Chọn tuyên bố ko trúng trong những tuyên bố mặt mày dưới?
 • Phương trình chất hóa học này tại đây phân tích và lý giải được câu phương ngôn Nước chảy đá mòn”?
 • Cho những sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Cr, Fe. Số sắt kẽm kim loại tính năng với nước tạo ra hỗn hợp bazơ là:
 • Trường hợp ý này sau đây tạo nên kết tủa sau khoản thời gian phản xạ xẩy ra trả toàn?
 • Dung dịch NaOH rất có thể phản xạ với toàn bộ những hóa học vô sản phẩm này sau đây?
 • Cấu hình electron này sau đó là của ion Cr3+?
 • Công thức chất hóa học của Fe (II) hiđroxit là:
 • Phương trình này tại đây đúng?
 • Khí X được pha chế và thu vào trong bình tam giác theo như hình vẽ.Khí X được tạo nên kể từ phản xạ chất hóa học này sau đây?
 • Dãy bao gồm những hóa học chỉ mất tính oxi hoá là:
 • Cho 1,17 gam một sắt kẽm kim loại kiềm tính năng với nước (dư). Sau phản xạ nhận được 0,336 lít khí H2 (đktc). Kim loại kiềm là
 • Để phân biệt nhì hỗn hợp KNO3 và Mg(NO3)2 đựng vô nhì lọ riêng lẻ, tớ rất có thể người sử dụng dung dịch:
 • Quặng này tại đây với chứa chấp bộ phận đó là Al2O3?
 • Trong dân gian lận với câu:                                  
 • Hòa tan trọn vẹn m gam Fe vì thế hỗn hợp HNO3 đặc rét mướt dư, nhận được 3,36 lít NO2 (đktc) thành phầm khử duy nhất).
 • Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là
 • Chất này tại đây vừa vặn phản xạ với NaOH vừa vặn phản xạ với HCl?
 • Cho những kim loại tổng hợp sau: Cu-Fe; Zn-Fe; Fe-C; Sn-Fe.
 • Kim loại này tại đây ko nên là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Kim loại Ca được pha chế vì thế cách thức này sau đây?
 • Dung dịch NaHCO3 ko tính năng với
 • Cho luồng khí H2 (dư) trải qua láo lếu hợp ý rắn X bao gồm CuO, FeO, MgO cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn Y.
 • Một kiểu nước cứng với chứa chấp những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được sử dụng làmmềm kiểu nước cứng bên trên là
 • Người tớ thông thường người sử dụng láo lếu hợp ý tecmit (kim loại M và Fe2O3) pha chế một lượng nhỏ Fe nhằm hàn lối ray.
 • Phản ứng ko tạo ra FeCl2 là
 • Điện phân hỗn hợp NaCl với màng ngăn xốp một thời hạn, nhận được hỗn hợp A.
 • Cho 200 ml dd AlCl3 1,5M tính năng với V lít dd NaOH 0,5M, lượng kết tủa nhận được là 7,8 gam. Giá trị lớn số 1 của V là
 • Hòa tan không còn a mol Al vô hỗn hợp chứa chấp 2,5a mol NaOH nhận được hỗn hợp A. Kết luận này sau đó là đúng?
 • Hấp thụ trọn vẹn khí CO2 vô hỗn hợp Ca(OH)2 nhận được 20g kết tủa.
 • Những hóa học tính năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là hóa học này trong những hóa học sau Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3?
 • Cho 13,7 gam Ba tan không còn vô 300 ml hỗn hợp Al2(SO4)3.
 • Cho láo lếu hợp ý bao gồm Fe(NO3)2 và Al2O3 vô hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư) nhận được hỗn hợp X.
 • Cho tía hỗn hợp A, B, C là hỗn hợp những hóa học không giống nhau với thành quả thực nghiệm đằm thắm bọn chúng được ghi trên bảng sau: (dấu �
 • Cho những tuyên bố sau:(1). Dùng hỗn hợp Ba(OH)2 nhằm phân biệt nhì hỗn hợp AlCl3 và Na2SO4.(2).
 • Hòa tan trọn vẹn 0,5 mol láo lếu hợp ý X chứa chấp Fe, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vô hỗn hợp chứa chấp 0,08 mol HNO3 và 0,71 mol H2SO4 nhận được du
 • Cho hỗn hợp A chứa chấp AlCl3 và HCl.
 • Hòa tan không còn 17,4 gam láo lếu hợp ý bao gồm Fe3O4 và FeCO3 vô hỗn hợp H2SO4 đặc, rét mướt dư.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA