loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở nam bộ nước ta

hint-header

Cập nhật ngày: 25-11-2022

Bạn đang xem: loại gió nào sau đây là nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở nam bộ nước ta


Chia sẻ bởi: Lương Minh Hoàng


Loại dông này sau đó là vẹn toàn nhân chủ yếu tạo ra mùa thô ở Nam Sở nước ta?

Chủ đề liên quan

Do trực thuộc chống Chịu tác động của gió mùa rét châu Á nên việt nam có

A

tổng sự phản xạ nhập năm rộng lớn.

B

hai chuyến Mặt Trời qua loa thiên đỉnh.

C

nền sức nóng chừng toàn nước cao.

D

khí hậu tạo nên trở thành nhì mùa rõ rệt rệt.

Loại dông này tại đây làm cho mưa rộng lớn mang lại Nam Sở việt nam nhập thân thích và cuối mùa hạ?

Sự phân mùa của nhiệt độ việt nam bởi vẹn toàn nhân đa phần này sau đây?

B

Hai chuyến Mặt Trời lên thiên đỉnh.

D

Sự phân bổ lượng mưa theo gót mùa.

Mạng lưới sông ngòi việt nam dày đặc do

A

địa hình nhiều đống núi, lượng mưa rộng lớn.

B

lượng mưa rộng lớn, với những đồng vị rộng lớn.

C

có những đồng vị rộng lớn, đống núi dốc rộng lớn.

D

đồi núi dốc, lớp phủ thực vật bị đập phá bỏ.

Nguyên nhân chủ yếu tạo ra mùa thô ở Tây Nguyên và Nam Sở là

C

gió Tín phong buôn bán cầu Bắc.

Quá trình feralit hóa là quy trình tạo hình khu đất đa phần ở việt nam bởi vẹn toàn nhân này sau đây ?

A

Địa hình đa phần là đồng vị.

B

Có nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm, nhiều đống núi thấp.

C

Địa hình đa phần là đống núi thấp.

D

Trong năm với nhì mùa mưa và thô rõ rệt rệt.

Hệ trái khoáy của quy trình xâm thực mạnh ở miền đống núi so với sông ngòi việt nam là

Phát biểu này tại đây không đích thị với đặc điểm của khu đất feralit ở nước ta?

B

Đất thông khí nước thải.

D

Nhiều ôxit Fe, ôxit nhôm.

Nơi Chịu tác động mạnh mẽ nhất của gió mùa rét Đông Bắc là

A

Đông Bắc và đồng vị Bắc Sở.

B

Tây Bắc và đồng vị Bắc Sở.

C

Đông Bắc và Bắc Trung Sở.

D

Tây Bắc và Bắc Trung Sở.

Giữa Tây Nguyên và ven bờ biển Trung Sở việt nam với Đặc điểm gì nổi bật?

B

Đối lập nhau về mùa mưa và mùa thô.

D

Đối lập nhau về mùa rét và mùa lạnh lẽo.

Xem thêm: bảng tính tan lớp 11

Chế chừng sông ngòi ở việt nam phân hóa theo gót mùa là do

A

địa hình có tính dốc rộng lớn, nước mưa nhiều.

B

đặc điểm nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét.

C

địa hình đa phần là đống núi, mưa nhiều.

D

khí hậu phân hóa mùa mưa và mùa thô.

Thời tiết rét và thô ở ven bờ biển Trung cỗ và phần phái nam của chống Tây Bắc việt nam bởi loại dông này tại đây làm cho ra?

Phát biểu này tại đây không đích thị với gió mùa rét Đông Bắc ở nước ta?

A

Hầu như kết giục ở sản phẩm Bạch Mã.

B

Chỉ sinh hoạt ở miền Bắc.

C

Tạo nên mùa ướp đông ở miền Bắc.

D

Thổi liên tiếp xuyên suốt ngày đông.

Gió đầu mùa hè sinh hoạt làm cho mưa rộng lớn mang lại vùng

A

Bắc Trung Sở và Duyên hải Nam Trung Sở.

C

Tây vẹn toàn và Duyên hải Nam Trung Sở.

Hậu trái khoáy của quy trình xâm thực mạnh phát sinh ở miền núi là

A

tạo trở thành nhiều phụ lưu.

B

tạo nên những cao nguyên trung bộ rộng lớn.

C

địa hình rời xẻ, cọ trôi.

D

tạo trở thành dạng địa hình mới mẻ.

Nguyên nhân làm cho mưa rộng lớn mang lại Nam Sở và Tây Nguyên nhập giai đoạn đầu mùa hè là vì tác động của khối khí

A

cận chí tuyến buôn bán cầu Bắc.

C

cận chí tuyến buôn bán cầu Nam.

Biên chừng sức nóng năm ở phía Bắc cao hơn nữa ở phía Nam, đa phần vì thế phía Bắc

Nhiễu động về khí hậu ở việt nam thông thường xẩy ra nhất nhập thời hạn này sau đây?

A

đầu ngày đông và đầu ngày thu.

B

giữa ngày đông và thân thích mùa hè.

C

thời gian lận trả tiếp từng mùa.

D

đầu ngày đông và thân thích mùa hè.

Xâm thực mạnh ở miền núi không làm cho kết quả thẳng này sau đây?

A

Bề mặt mày địa hình bị rời xẻ.

Khí hậu phân mùa tác động ra sao cho tới tạo ra nông nghiệp nước ta?

A

Thuận lợi mang lại việc phong phú và đa dạng hóa cây cối, con vật.

B

Thuận lợi mang lại việc chống phòng thâm thúy sợ hãi, dịch bệnh dịch.

C

Xem thêm: x1^2+x2^2

Khó khăn mang lại việc phong phú và đa dạng hóa thành phầm nông nghiệp.

D

Khó khăn mang lại việc chống phòng thâm thúy sợ hãi, dịch bệnh dịch.