lời dẫn trực tiếp là gì

Bài 14: Cách dẫn thẳng và cơ hội dẫn loại gián tiếp

I. Kiến thức cần thiết nhớ

Bạn đang xem: lời dẫn trực tiếp là gì

Có nhị cơ hội dẫn câu nói. rằng hoặc ý suy nghĩ (lời rằng mặt mày trong) của một người, một nhân vật:

- Dẫn thẳng, tức là nhắc nhở lại vẹn nguyên câu nói. rằng hoặc chân thành và ý nghĩa của những người hoặc nhân vật; câu nói. dẫn thẳng được đặt điều nhập vết ngoặc ghép.

- Dẫn loại gián tiếp, tức là thuật lại câu nói. rằng hoặc ý suy nghĩ của những người hoặc hero, đem kiểm soát và điều chỉnh mang đến quí hợp; câu nói. dẫn loại gián tiếp ko đặt điều nhập vết ngoặc kép.

II. Soạn bài

1. Cách dẫn loại gián tiếp

Bài 1.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là câu nói. rằng.

- Phần in đậm được tách thoát ra khỏi phần đứng trước vị vết nhị chấm và vết ngoặc kép.

Bài 2.

- Trong đoạn trích b, phần in đậm là ý suy nghĩ.

- Phần in đậm được tách thoát ra khỏi phần đứng trước vị vết nhị chấm và vết ngoặc kép.

Bài 3.

- Thử thay cho thay đổi vị trí:

+ “Đấy, bác bỏ cũng chẳng “thèm” người là gì?” – con cháu rằng.

+ “Khách cho tới bất thần, có thể cu cậu còn chưa kịp quét tước tước đoạt vệ sinh, còn chưa kịp bộp chộp chăn chẳng hạn” – họa sỹ suy nghĩ thì thầm.

→ Hai phần tử ngăn cơ hội cùng nhau vị vết ngoặc kép và vết gạch men ngang.

2. Cách dẫn loại gián tiếp

Xem thêm: hai bảng trong một cơ sở dữ liệu quan hệ liên kết với nhau thông qua

Bài 1.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là câu nói. rằng.

- Phần in đậm và phần đứng trước không biến thành tách vị vết gì.

Bài 2.

- Trong đoạn trích a, phần in đậm là ý suy nghĩ.

- Phần in đậm và phần đứng trước ngăn cơ hội vị kể từ “rằng”. cũng có thể thay cho kể từ “rằng” vị kể từ “là” nhập tình huống này.

III. Luyện tập

Bài 1.

a.

- Lời dẫn trực tiếp: “A! Lão già nua tệ lắm! Tôi ăn ở với lão như vậy tuy nhiên lão xử với tôi như vậy này à?”.

- Đây là cơ hội dẫn câu nói. rằng.

b.

- Lời dẫn trực tiếp: “Cái vườn là của con cái tớ. Hồi còn mồ quỷ u nó, u nó cố thắt sườn lưng buộc bụng, dè dẻn mãi, mới nhất nhằm rời khỏi được năm mươi đồng tiền tậu. Hồi ấy, từng thức còn rẻ mạt cả…”.

- Đây là cơ hội dẫn ý suy nghĩ.

Bài 2.

- Dẫn trực tiếp: Trong “Báo cáo Chính trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước thứ tự loại II của Đảng”, Chủ tịch Xì Gòn nêu rõ: “Chúng tớ cần ghi lưu giữ công phu của những vị nhân vật dân tộc bản địa, vì thế những vị ấy là vượt trội của một dân tộc bản địa anh hùng”.

Xem thêm: từ láy la gì lớp 4

- Dẫn loại gián tiếp: Trong “Báo cáo Chính trị bên trên Đại hội đại biểu toàn nước thứ tự loại II của Đảng”, Chủ tịch Xì Gòn bảo rằng người nước Việt Nam cần ghi lưu giữ công phu của những vị nhân vật dân tộc bản địa, vì thế những vị ấy là vượt trội của một dân tộc bản địa nhân vật.

Bài 3.

Tham khảo cơ hội fake sau: “Vũ Nương nhờ Phan Lang rằng hộ với chàng Trương rằng nếu như chàng Trương còn lưu giữ chút tình xưa nghĩa cũ thì nên lập một đàn tẩy oan ở bến sông, nhen cây đèn thần chiếu xuống nước, Vũ Nương tiếp tục trở về”.