lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi

hint-header

Cập nhật ngày: 05-07-2022

Bạn đang xem: lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi


Chia sẻ bởi: nguyễn văn ngôi trường hải


Lực có công năng thực hiện cho tới vật rắn xoay quanh một trục khi

lực có mức giá ở trong mặt mũi phẳng phiu vuông góc với trục xoay và hạn chế trục xoay.

B

lực có mức giá tuy vậy song với trục xoay.

C

lực có mức giá hạn chế trục xoay.

D

lực có mức giá ở trong mặt mũi phẳng phiu vuông góc với trục xoay và ko hạn chế trục xoay.

Chủ đề liên quan

Chọn câu sai.

A

Momen lực là đại lượng đặc thù cho tới thuộc tính thực hiện xoay của lực.

B

Momen lực được đo vày tích của lực với cánh tay đòn của lực cơ.

C

Momen lực là đại lượng đặc thù cho tới thuộc tính thực hiện xoay của vật

D

Cánh tay đòn là khoảng cách kể từ trục xoay cho tới giá bán của lực.

Hai lực của một ngẫu lực có tính rộng lớn F = 5 N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = trăng tròn centimet. Momen của ngẫu lực là

Một ngẫu lực có tính rộng lớn và với cánh tay đòn d, Momen của ngẫu lực này là

A

D

chưa chắc chắn được địa điểm còn tùy thuộc vào địa điểm của trục xoay.

Một cửa nhà Chịu thuộc tính của một lực với momen M1 = 60 Nm so với trục xoay trải qua những bạn dạng lề. Lực F2 thuộc tính vô cửa ngõ với momen xoay theo hướng ngược lại và với cánh tay đòn d2 = 1,5 m. Lực F2 có tính rộng lớn vày từng nào thì cửa ngõ ko quay?

C

ko tính được vì thế ko biết lượng của cửa nhà.

Một lực có tính rộng lớn 10 N thuộc tính lên một vật rắn xoay quanh một trục cố định và thắt chặt, biết khoảng cách kể từ giá bán của lực cho tới trục xoay là trăng tròn centimet. Momen của lực thuộc tính lên vật có mức giá trị là

Cho nhì lực đồng quy có tính rộng lớn vày 3 N và 4 N. Nếu hiệp lực của nhì lực bên trên có tính rộng lớn là F = 5 N thì góc hợp ý vày nhì lực bộ phận là:

Gọi là khuôn khổ của nhì lực bộ phận, F là khuôn khổ hiệp lực của bọn chúng. Kết luận nào là sau đấy là đúng?

A

F ko lúc nào nhỏ hơn hết

B

F ko lúc nào vày hoặc

C

F luôn luôn trực tiếp to hơn cả

D

Trong từng ngôi trường hợp:

Có nhì lực đồng qui có tính rộng lớn vày 9 N và 12 N. Trong số những độ quý hiếm tại đây, độ quý hiếm nào là hoàn toàn có thể là khuôn khổ của hợp ý lực?

Cho nhì lực đồng qui có tính rộng lớn Góc tạo nên vày nhì lực là 120°. Độ rộng lớn của hợp ý lực:

B

N.

D

N.

Các lực thuộc tính lên một vật gọi là thăng bằng khi

A

hiệp lực của toàn bộ những lực thuộc tính lên vật vày ko.

B

hiệp lực của toàn bộ những lực thuộc tính lên vật là hằng số.

C

vật vận động với tốc độ ko gò.

Một sợi thừng với lượng ko đáng chú ý, một đầu được lưu giữ cố định và thắt chặt, đầu cơ với gắn một vật nặng nề với lượng m. Vật đứng yên tĩnh thăng bằng. Khi đó

A

vật chỉ Chịu thuộc tính của trọng tải.

B

vật Chịu thuộc tính của trọng tải, lực quái sát và trương lực thừng.

C

vật Chịu thuộc tính của thân phụ lực và hiệp lực của bọn chúng vày ko.

D

vật Chịu thuộc tính của trọng tải và trương lực thừng.

Hai lực thăng bằng ko thể có

Chọn tuyên bố đúng:

A

Dưới thuộc tính của lực vật tiếp tục chỉ vận động trực tiếp đều hoặc tròn trặn đều.

Xem thêm: which of the following is not true according to the passage

B

Lực chỉ thực hiện vật vật bị biến dị.

C

Lực chỉ thực hiện vật thay cho thay đổi vận động.

D

Lực là vẹn toàn nhân thực hiện vật thay cho thay đổi vận động hoặc thực hiện vật bị biến dị.

Câu nào là sau đấy là đúng?

A

Không với lực thuộc tính thì vật ko thể vận động.

B

Một vật bất kì Chịu thuộc tính của một lực có tính rộng lớn tăng dần dần thì vận động thời gian nhanh dần dần.

C

Một vật hoàn toàn có thể Chịu thuộc tính bên cạnh đó của khá nhiều lực nhưng mà vẫn vận động trực tiếp đều.

D

Không vật nào là hoàn toàn có thể vận động trái chiều với lực thuộc tính lên nó.

Vật nào là tại đây vận động theo đòi quán tính?

A

Vật vận động tròn trặn đều.

B

Vật vận động bên trên một đường thẳng liền mạch.

C

Vật rơi tự tại kể từ bên trên cao xuống ko quái sát.

D

Vật vận động Lúc toàn bộ những lực thuộc tính lên vật tổn thất chuồn.

Chọn tuyên bố đích nhất.

A

Vectơ lực thuộc tính lên vật được đặt theo hướng trùng với phía vận động của vật.

B

Hướng của vectơ lực thuộc tính lên vật trùng với phía biến dị của vật.

C

Hướng của lực trùng với vị trí hướng của tốc độ nhưng mà lực truyền cho tới vật.

D

Lực thuộc tính lên vật vận động trực tiếp đều sở hữu khuôn khổ ko thay đổi.

Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

A

Nếu ko Chịu lực nào là thuộc tính thì vật cần đứng yên tĩnh.

B

Vật vận động được là nhờ với lực thuộc tính lên nó.

C

Khi véc tơ vận tốc tức thời của vật thay cho thay đổi thì chắc hẳn rằng vẫn với lực thuộc tính lên vật.

D

Khi ko Chịu lực nào là thuộc tính lên vật nữa thì vật đang được vận động tiếp tục ngay lập tức tạm dừng.

Tại sao một vận khích lệ mong muốn đạt kết quả cao về môn nhảy xa cách thì cần rèn luyện chạy thời gian nhanh trước?

A

Do cơ thê của vận khích lệ không tồn tại quán tính chủ quan.

B

Để với cùng một véc tơ vận tốc tức thời Lúc dậm nhảy.

C

Do quán tính chủ quan, vận khích lệ ko tức thời đạt được véc tơ vận tốc tức thời rộng lớn Lúc dậm nhảy.

Lực và phản lực là nhì lực

A

nằm trong giá bán, nằm trong khuôn khổ và nằm trong chiều.

C

nằm trong giá bán, nằm trong khuôn khổ và trái chiều.

D

nằm trong giá bán, trái chiều, khuôn khổ không giống nhau.

Khi vật chỉ Chịu thuộc tính của một lực có một không hai thì nó

A

chỉ biến dị nhưng mà ko đổi khác véc tơ vận tốc tức thời.

B

vận động trực tiếp đều mãi.

C

Xem thêm: điện tích điểm là gì

chỉ đổi khác véc tơ vận tốc tức thời nhưng mà không trở nên biến dị.

D

bị biến dị hoặc đổi khác véc tơ vận tốc tức thời.