mg +h2so4 đặc nóng

Phản ứng Mg + H2SO4 quánh rét hoặc Mg + H2SO4 đi ra H2S nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và đã được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài xích luyện đem tương quan về Mg đem điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

4Mg + 5H2SO4đặc rét → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: mg +h2so4 đặc nóng

Điều khiếu nại phản ứng

Dung dịch H2SO4 quánh

Cách triển khai phản ứng

Cho sắt kẽm kim loại Mg tính năng với hỗn hợp axit sunfric quánh.

Hiện tượng nhận thấy phản ứng

Kim loại tan dần dần tạo ra trở nên hỗn hợp ko màu sắc và đem khí ko màu sắc hương thơm trứng thối bay đi ra.

Bạn đem biết

Khi cho tới Mg tính năng với axit sunfuric quánh rét hoàn toàn có thể tạo nên thành phầm khử là khí SO2; H2S và S.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho phản xạ sau: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O

Hệ số tối giản của H2SO4 nhập phương trình bên trên là:

A. 4     B. 5     C. 6     D. 7

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

4Mg +5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Xem thêm: tiếng đàn balalaica trên sông đà

Quảng cáo

Ví dụ 2: Cho sắt kẽm kim loại Mg tính năng với axit sunfuric quánh rét thấy bay đi ra khí ko màu sắc hương thơm trứng thối. Sản phẩm khử của axit sunfuric là:

A. S     B. SO2     C. H2S     D. SO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

4Mg +5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Ví dụ 3: Khi cho tới Mg tính năng với axit sunfuric quánh rét nhận được muối hạt X và khí ko màu sắc đem hương thơm trứng thối. Cho hỗn hợp X tính năng với hỗn hợp BaCl2 dư nhận được 2,33 g kết tủa.Khối lượng Mg nhập cuộc phản xạ là

A. 1,2 g     B. 0,12 g     C. 2,4 g     D. 0,24 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phương trình phản ứng: 4Mg +5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

nMg = nBaSO4 = 0,01 mol ⇒ mMg = 0,24 g

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về công của một lực

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Mg + O2 → 2MgO
 • Mg + Cl2 → MgCl2
 • Mg + Br2 → MgBr2
 • Mg + I2 → MgI2
 • Mg + S → MgS
 • Mg + HCl → MgCl2 + H2
 • Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + H2
 • Mg + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2
 • Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
 • 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
 • 5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O
 • 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O
 • 3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O
 • 3Mg + 4H2SO4 → 3MgSO4 + S + 4H2O
 • Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2
 • Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2
 • Mg + 2FeCl3 → MgCl2 + 2FeCl2
 • Mg + 2Fe(NO3)3 → Mg(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Mg + 2Fe2(SO4)3 → MgSO4 + 2FeSO4
 • 3Mg + 2Fe2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Fe
 • 3Mg + 2Fe(NO3)3 → 3Mg(NO3)2 + 2Fe
 • 3Mg + 2FeCl3 → 3MgCl2 + 2Fe
 • Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu
 • Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu
 • Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu
 • Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb
 • Mg + Pb(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Pb
 • Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + Ag
 • Mg + 2ZnSO4 → MgSO4 + Zn
 • Mg + Zn(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Zn
 • Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn
 • 2Mg + SO2 → 2MgO + S
 • 2Mg + CO2 → 2MgO + C

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-magie-mg.jsp