một sóng cơ truyền dọc theo trục ox

Câu hỏi:

01/10/2019 132,008

Một sóng cơ truyền dọc từ trục Ox với phương trình là u = 5cos(6πt - πx) (cm), với t đo bởi vì s, x đo bởi vì m. Tốc phỏng truyền sóng này là

Bạn đang xem: một sóng cơ truyền dọc theo trục ox

C. 6 m/s.

Đáp án chủ yếu xác

+ Dựa nhập phương trình truyền sóng tao có:

Đáp án C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai mối cung cấp sóng phối kết hợp là nhị mối cung cấp xê dịch nằm trong phương

A. nằm trong biên phỏng, nằm trong tần số.

B. nằm trong biên phỏng, phỏng lệch sóng ko thay đổi.

C. nằm trong tần số, nằm trong vận tốc truyền sóng.

D. nằm trong tần số, phỏng lệch sóng ko thay đổi.

Câu 2:

Trên một phương truyền sóng với nhị điểm M và N xa nhau 80 centimet. Sóng truyền theo hướng kể từ M cho tới N với bước sóng là một trong những,6 m. Coi biên phỏng của sóng ko thay đổi nhập quy trình truyền sóng, tường phương trình sóng bên trên N là uN = 0,08 cos0,5π(t – 4) (m) thì phương trình sóng bên trên M là:

A. uM = 0,08cos 0,5π(t + 4) (m).

B. uM = 0,08cos 0,5π(t + 0,5) (m).

C. uM = 0,08cos0,5π(t – 1) (m).

D. uM = 0,08cos0,5π(t – 2) (m).

Câu 3:

Điều khiếu nại nhằm nhị sóng kí thác bôi được cùng nhau là nhị sóng

A. nằm trong phương, nằm trong tần số và hiệu số trộn ko thay đổi theo gót thời hạn.

B. hoạt động nằm trong chiều với nằm trong vận tốc.

Xem thêm: việt nam nằm trong đới khí hậu nào

C. nằm trong biên phỏng, nằm trong bước sóng, trộn ban sơ.

D. nằm trong phương, luôn luôn kèm theo cùng nhau.

Câu 4:

Trên một sợi thừng OB căng ngang, nhị đầu cố định và thắt chặt đang sẵn có sóng giới hạn với tần số f xác lập. Gọi M, N và P.. là phụ thân điểm bên trên thừng toạ lạc cân nặng bằng phương pháp B theo thứ tự là 4 centimet, 6 centimet và 38 centimet. Hình vẽ tế bào miêu tả hình dạng sợi thừng bên trên thời khắc t1 (đường 1) và t2 = t1 + (13/12f) (đường 2). Tại thời khắc t1, li phỏng của thành phần thừng ở N bởi vì biên phỏng của thành phần thừng ở M và vận tốc của thành phần thừng ở M là 60 cm/s. Tại thời khắc t2, véc tơ vận tốc tức thời của thành phần thừng ở P.. là

A. 203 (cm/s).

B. 0 (cm/s).

C. –60 (cm/s).

D. 60 (cm/s).

Câu 5:

Một thừng đàn với chiều nhiều năm 70 centimet, khi gảy nó vạc đi ra âm cơ phiên bản với tần số f. Người nghịch ngợm bấm phím đàn cho tới thừng ngắn ngủn lại nhằm nó vạc đi ra âm mới nhất với họa âm bậc 3 với tần số 3,5f. Chiều nhiều năm của thừng sót lại là

A. 60 centimet.

B. 30 centimet.

C. 10 centimet.

D. 20 centimet.

Câu 6:

Một ống sáo nhiều năm 0,6 m được bịt kín một đầu một đầu nhằm hở. Cho rằng véc tơ vận tốc tức thời truyền âm nhập không gian là 300 m/s. Hai tần số nằm trong tận hưởng thấp nhất lúc thổi nhập ống sáo là

A. 125 Hz và 250 Hz.

B. 125 Hz và 375 Hz.

C. 250 Hz và 750 Hz.

Xem thêm: văn bản hai đứa trẻ

D. 250Hz và 500Hz.