một vật có khối lượng 1kg

Câu hỏi:

03/08/2019 219,849

C. 4,9kgm/s

Bạn đang xem: một vật có khối lượng 1kg

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khẩu pháo đem lượng 4 kilogam phun đi ra viên đạn lượng đôi mươi g. Vận tốc đạn thoát ra khỏi nòng súng là 600 m/s. Súng thụt lùi với véc tơ vận tốc tức thời có tính rộng lớn là?

A. -3m/s

B. 3m/s

C. 1,2m/s

D. -1,2m/s

Câu 2:

Một xe hơi đem năng suất của mô tơ 100kW đang hoạt động bên trên lối với véc tơ vận tốc tức thời 72 km/h. Lực kéo của mô tơ khi ê là:

A. 1000 N

B. 5000 N

C. 1479 N 

D. 500 N

Câu 3:

Một trái khoáy bóng lượng m đang được cất cánh ngang với véc tơ vận tốc tức thời v thì đập nhập 1 bức tường chắn và nhảy quay về cùng theo với véc tơ vận tốc tức thời. Độ trở thành thiên động lượng của trái khoáy bóng là từng nào ? biết chiều dương kể từ tường hướng ra phía.

A. -mv

B. - 2mv

C. mv

Xem thêm: ông lão đánh cá và con cá vàng

D. 2mv

Câu 4:

Cho một vật đem lượng 2kg rơi tự tại. Tính công của trọng tải nhập giây loại năm. Lấy g = 10m/s2

A. 450 J

B. 600 J

C. 1800 J

D. 900 J

Câu 5:

Một vật đang được đứng yên lặng thì ứng dụng một lực F ko thay đổi thực hiện vật chính thức vận động và đạt được véc tơ vận tốc tức thời v sau thời điểm lên đường dược quãng lối là s. Nếu tăng lực ứng dụng lên 9 lượt thì véc tơ vận tốc tức thời vật tiếp tục đạt được từng nào khi nằm trong lên đường được quãng lối s.

A. 3 v

B. 3v

C. 6v

D. 9v

Câu 6:

Cho một máy cất cánh lên trực tiếp đem lượng 8.103 kilogam, sau thời hạn 2 phút máy cất cánh lên được chừng cao là 2000 m. Tính công của mô tơ nhập tình huống máy cất cánh lên trực tiếp nhanh chóng dần dần đều. Lấy g = 10 m/s2.

A. 2,486.108 J.

B. 1,644.108 J.

C. 3,234.108 J.

Xem thêm: hình nào không có tâm đối xứng

D. 4.108 J.