mục tiêu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là gì

hint-header

Cập nhật ngày: 18-10-2022

Bạn đang xem: mục tiêu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là gì


Chia sẻ bởi: Nguyễn Văn Cường


Mục chi phí cơ bạn dạng của kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” là gì?

“Bình định” miền Nam trong khoảng 8 mon.

B

“Bình định” miền Nam trong khoảng 18 mon.

C

“Bình định” miền Nam sở hữu trung tâm.

D

“Bình định” bên trên toàn miền Nam

Chủ đề liên quan

Thắng lợi quân sự chiến lược của tớ khai mạc trong công việc vượt mặt kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” là thắng lợi nào?

Lực lượng tổ chức Chiến lược “Chiến giành giật quánh biệt” là lực lượng nào?

C

Quân Mĩ, quân team tay sai

D

Quân Mĩ, quân đồng minh

Trong thời kỳ 1945-1954, thắng lợi nào là của quân dân VN đã thử vỡ nợ thủ đoạn “đánh thời gian nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp?

A

Cuộc đại chiến của những khu đô thị năm 1946.

B

Chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông năm 1947.

C

Chiến dịch Biên giới- Thu Đông năm 950.

D

Chiến dịch Thượng Lào xuân- hè năm 1953.

Cuộc đại chiến của dân TP. hà Nội (từ ngày 19/12/1946 cho tới ngày 17/2/1946) đã

A

Buộc thực dân Pháp nên tấn công lâu lâu năm.

B

Giải phóng được một địa phận kế hoạch cần thiết.

C

Tiêu khử được thành phần cần thiết sinh lực địch.

D

Làm vỡ nợ trọn vẹn plan tấn công thời gian nhanh thắng thời gian nhanh của Pháp.

Nhiệm vụ số 1 của quân dân VN nhập trận chiến đấu kháng thực dân Pháp ở những khu đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (từ ngày 19/12/1946 cho tới ngày 17/2/1946) là gì?

A

Củng cố hậu phương kháng chiến.

B

Tiêu khử toàn cỗ sinh lực địch.

C

Giam chân quân Pháp bên trên những khu đô thị.

D

chỉ bảo vệ phòng ban đầu óc kháng chiến.

Nội dung cơ bạn dạng của lối lối kháng chiến chiến kháng thực dân Pháp của tớ là gì?

A

Thần tốc, táo tợn,táo tợn không dừng lại ở đó.

B

Toàn dân, trọn vẹn, giành giật thủ sự cỗ vũ của quốc tế.

C

Táo bạo, chớp thời cơ nhanh gọn, tự động lực cánh sinh.

D

Toàn dân, trọn vẹn, ngôi trường kỳ, tự động cánh sinh và giành giật thủ sự cỗ vũ của quốc tế.

Thực dân Pháp mang lại nhảy dù trên không nhập địa điểm nào là nhập cuộc tấn công Căn cứ địa Việt Bắc (1947)?

Nội dung nào là ko phản ánh đích thị plan Đờ Lát rung rinh Tát-xi-nhi của Pháp bên trên Việt Nam?

A

Tập trung quân Âu-Phi nhằm mục tiêu xây cất một lực lượng cơ động kế hoạch mạnh.

B

Xây dựng chống tuyến công sự xi-măng cốt Fe (boong ke), thiết lập “vành đai trắng”.

C

Phòng ngự kế hoạch Bắc Sở, tấn công Trung Sở và Nam Đông Dương.

D

Đánh đập hậu phương VN vị biệt kích, thổ phỉ, con gián điệp.

Điểm không giống nhau thân thiết chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông (1947) đối với chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) của quân dân VN là

Điểm công cộng về mục tiêu của thực dân Pháp Lúc triển khai plan Rơ-ve và Đờ Lát rung rinh Tát-xi-nhi nhập trận chiến giành giật xâm lăng VN (1945-1954) là gì?

A

Chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc.

B

Nhanh chóng kết giục cuộc chiến tranh.

C

Giành quyền dữ thế chủ động kế hoạch.

D

Xem thêm: thế nào là nhóm gen liên kết

Khóa chặt biên thuỳ Việt-Trung.

Nội dung nào là ko phản ánh đích thị tiềm năng há chiến dịch Biên giới thu sầm uất (1950) của Trung ương Đảng và nhà nước VNDCCH?

A

Khai thông biên thuỳ Việt-Trung.

B

Tiêu khử một thành phần cần thiết sinh lực địch.

C

Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo nên ĐK nhằm hóa giải Bắc Lào.

D

Mở rộng lớn, gia tăng địa thế căn cứ địa Việt Bắc, tạo nên đà xúc tiến cuộc kháng chiến tiến bộ lên.

Đông Khê được lựa chọn là điểm khai mạc chiến dịch Biên giới thu- sầm uất năm 1950 của quân dân VN vì thế này là vị trí

A

Án ngữ hiên chạy dài Đông-Tây của thực dân Pháp.

B

Ít cần thiết nên thân phụ chống của Pháp có không ít sơ hở.

C

Quan trọng nhất và triệu tập tối đa binh sỹ của Pháp.

D

cũng có thể đột đập, phân chia hạn chế tuyến chống thủ của quân Pháp.

Đại hội đại biểu đợt thứu II của Đảng nằm trong sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức triển khai bên trên đâu?

A

Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Chiến dịch dữ thế chủ động tấn công rộng lớn thứ nhất của cục team nòng cốt VN nhập cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào?

A

Chiến dịch Thượng Lào (1953).

B

Chiến dịch Việt Bắc thu- sầm uất (1947).

C

Chến dịch Hòa Bình đông-xuân (1951-1952).

D

Chiến dịch Biên giới thu- sầm uất (1950)

Kế hoạch Na-va của Pháp bao gồm bao nhiêu bước?

Mở đầu Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân tớ tiến công nhập đâu?

A

Phía Đông phân khu vực trung tâm

Sự khiếu nại nào là là mốc khắc ghi kết giục cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa VN kháng thực dân Pháp xâm lăng (1945-1954)?

A

Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

B

Sở team VN tiến bộ nhập tiếp quản lí TP. hà Nội.

C

Quân Pháp xuống tàu rút ngoài TP Hải Phòng.

D

Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết

Nhiệm vụ chủ yếu của Miền Bắc kể từ sau năm 1954 là gì?

A

Hoàn trở thành Cách mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, xây cất căn nhà nghĩa xã hội.

B

Tiếp tục Cách mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước căn nhà.

C

Giúp hứng cách mệnh miền Nam nhằm tiến bộ cho tới thống nhất tổ quốc.

D

Xây dựng xã hội căn nhà nghĩa, đem miền Bắc tiến bộ thời gian nhanh, tiến bộ xa thẳm bên trên tuyến phố XHCN.

Cách mạng miền Nam sở hữu tầm quan trọng thế nào trong công việc tấn công ụp giai cấp của đế quốc Mĩ và tay sai của bọn chúng, hóa giải miền Nam, thống nhất khu đất nước?

A

Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B

Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C

Có tầm quan trọng ra quyết định thẳng.

D

Có tầm quan trọng ra quyết định nhất.

Mục chi phí cơ bạn dạng của kế hoạch “Chiến giành giật quánh biệt” là gì?

A

“Bình định” miền Nam trong khoảng 8 mon.

B

“Bình định” miền Nam trong khoảng 18 mon.

C

Xem thêm: làm bài tập tiếng anh

“Bình định” miền Nam sở hữu trung tâm.

D

“Bình định” bên trên toàn miền Nam