muối nào sau đây là muối trung hòa

Câu hỏi:

08/04/2021 37,569

B. Na2HPO3.

Bạn đang xem: muối nào sau đây là muối trung hòa

Đáp án chủ yếu xác

Na2HPO3 có nguyên vẹn tử H tuy nhiên không tồn tại kĩ năng phân li ra H+ nên là muối hạt dung hòa.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất này tiếp sau đây một vừa hai phải phản xạ được với hỗn hợp HCl một vừa hai phải phản xạ được với hỗn hợp NaOH?

A. Na2CO3

B. NH4Cl

C. NH3

D. NaHCO3

Câu 2:

Dãy hóa học này tại đây một vừa hai phải tính năng với  hỗn hợp NaOH một vừa hai phải tính năng với dd HCl?

A. Al(OH)3, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Sn(OH)2.

D. Zn(OH)2, Sn(OH)2, Mg(OH)2.

Câu 3:

Dung dịch này tại đây thực hiện quì tím gửi thanh lịch màu sắc đỏ?

A. NH4Cl

B. NaOH

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

C. NaCl

D. Na2CO3

Câu 4:

Trong những hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit này là hóa học lưỡng tính?

A. I, II và III.

B. I.

C. I và IV.

D. III.

Câu 5:

Cho mặt hàng những oxit: MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính nhập mặt hàng (theo Bronsted) là:

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Câu 6:

Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số hóa học với tính lưỡng tính là

A. 3

B. 4

C. 5

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

D. 6