ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất

Câu hỏi:

17/06/2022 11,750

A. Ngôn ngữ bậc cao.

Bạn đang xem: ngôn ngữ nào gần với ngôn ngữ tự nhiên nhất

Đáp án chủ yếu xác

D. Cả phụ vương phương án đều sai.

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Đáp án đích là: A

Ngôn ngữ xây dựng bậc cao với những câu mệnh lệnh được viết lách ngay sát với ngữ điệu ngẫu nhiên hỗ trợ cho việc hiểu, hiểu lịch trình đơn giản rộng lớn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Output của mệnh lệnh sau là:

print(1+ 2 + 3+ 4)

A. 10.

B. 15.

C. 1 + 2 + 3 + 4.

D. 1 + 2 + 3.

Câu 2:

Ngôn ngữ này tại đây không cần ngữ điệu bậc cao?

A. C/C++.

B. Assembly.

C. Python.

D. Java.

Câu 3:

Phần không ngừng mở rộng này sau đó là đích của tệp Python?

A .python.

B .pl.

Xem thêm: ôn thi đánh giá năng lực

C .py.

D .p.

Câu 4:

Câu mệnh lệnh sau bị lỗi ở đâu?

>>> 3 + * 5

A. 3 .

B. + hoặc *.

C. *.

D. Không với lỗi.

Câu 5:

Dùng câu mệnh lệnh print và kí tự động này nhằm viết lách được đoạn văn xuống dòng sản phẩm thân thiết xâu?

A. Cặp lốt nháy đơn.

B. Cặp phụ vương lốt nháy kép.

C. Cặp lốt nháy kép.

D. Không thể triển khai được.

Câu 6:

Giá trị của biểu thức Python sau được xem là bao nhiêu?

4 + 15 / 5

A. 7.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Xem thêm: viết phương trình phản ứng