người đứng đầu chế độ mạc phủ ở nhật bản được gọi là

Bách khoa toàn thư há Wikipedia

Quan chế Mạc phủ Nhật Bản được xem kể từ Khi Shogun Minamoto no Yoritomo (源頼朝 Nguyên Lại Triều) thiết lập quan lại chế Mạc phủ cho tới Khi Minh Trị xóa sổ chính sách Mạc phủ.

Bạn đang xem: người đứng đầu chế độ mạc phủ ở nhật bản được gọi là

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Để thiết lập quan lại chế tương tự vời triều đình Thiên hoàng, mặt khác nhằm vận hành những chư hầu của tớ, Shogun Minamoto no Yoritomo tiếp tục thiết lập quan lại chế thứ nhất mang đến Mạc phủ kéo dãn dài cho tới thời kỳ Muromachi.

Mạc phủ Kamakura[sửa | sửa mã nguồn]

Quan chế của Mạc phủ bao gồm TW và địa hạt.

Xem thêm: trong quá trình dịch mã

Trung ương[sửa | sửa mã nguồn]

Quan chế Trung ương gồm:

Xem thêm: hiến pháp do cơ quan nào xây dựng

 • Thị sở (侍所 Samuraidokoro) hàng đầu Mạc phủ. Còn gọi Ngự gia nhân (御家人 Gokenin), thương hiệu được ban mang đến những võ sư trung thành với chủ, từng theo gót dòng tộc Minamoto vô xuyên suốt thời kỳ cuộc chiến tranh. Đứng đầu là Sở ty (所司 Shoshi).
 • Vấn chú sở (問註所 Monchūsho) hàng đầu là Chấp sự (執事 Shitsuji).
 • Công văn sở (公文所 Kōbunsho) sau thay tên trở thành Chính sở (政所 Mandokoro) hàng đầu là Chấp sự.
 • Dẫn phó đầu nhân (引付頭人 Hikitsuke-atamanin)
 • Bình ấn định sở (評定所 Hyōjōsho) thiếp lập Bình ấn định bọn chúng bao gồm 11-12 người thảo luận những yếu tố quyết sách, tương hỗ những sinh hoạt mang đến Tướng quân (shogun).

Thay thay đổi thời Mạc phủ Tokugawa

 • Đại mục phó (大目付 ōmetsuke)
 • Nhược niên kì (若年寄 Wakatoshiyori)
 • Đại lão (大老 Tairō)
 • Lão trung (老中 Rōjū)

Địa phương[sửa | sửa mã nguồn]

 • Thủ hộ (守護 Shugo) thiết lập đầu thời Minamoto no Yoritomo. Minamoto no Yoritomo và Ashikaga Takauji ban cho những gia thần sở hữu công.
 • Địa đầu (地頭 Jigashira) thiết lập đầu thời Minamoto no Yoritomo. Quan chức phụ trách cứ vận hành những điền trang Mạc phủ ở địa hạt. Về sau những Samurai vận hành điền trang, chuyên dụng cho được thống nhất. Chức vụ ko bắt binh quyền.
 • Thủ hộ đại (守護代 Shugo-dai) chuyên dụng cho thay cho mặt mũi Thủ hộ. Trong thời kỳ Thủ hộ vắng vẻ mặt mũi, chuyên dụng cho vận hành sinh hoạt thay cho Thủ hộ. Trong thời kỳ Chiến quốc chuyên dụng cho có rất nhiều quyền lực tối cao.
 • Quản lãnh (管領 Kanryō) quan lại chức vận hành sát kinh thành. Ngang với Thủ hộ và Thám đề.
 • Quan Đông cai quản lãnh (關東管領 Kanto-kanryō) quan lại chức vận hành vùng Kanto. Ngang với Thủ hộ và Thám đề.
 • Công phương (公方 Kubō) thiết lập bên trên Kamakura, Horikoshi, Furukawa. Được Mạc phủ Ashikaga thiết lập như quan lại chức vận hành địa hạt vùng Kanto.
 • Thám đề (探題 Tandai) chức quan lại vận hành địa hạt bên trên Kyushu, Tōgoku, Ōshū, Ushū.
 • Lục Ba La Thám đề (六波羅探題 Rokuhara tandai) thiết lập vận hành bên trên Rokuhara, được lập kể từ thời Kamakura với mục tiêu giám sát Kyoto và Thiên hoàng.
 • Kinh đô sở tư đại (京都所司代 Kyōto shoshi-dai) tương tự Lục Ba La Thám đề, chuyên dụng cho được xây dựng đầu thời kỳ Mạc phủ Edo, với mục tiêu giám sát Kyoto và Thiên hoàng.

Mạc phủ Ashikaga[sửa | sửa mã nguồn]

Cơ cấu Mạc phủ Ashikaga

Cơ cấu tổ chức[sửa | sửa mã nguồn]

 • Quản lãnh (管領 Kanrei) chuyên dụng cho đứng sau Tướng quân (Shogun). Chức vụ bởi mái ấm Hōjō sở hữu, phân phối Tướng quân một vài tiến độ.
 • Bình ấn định bọn chúng (評定衆 Hyōjōshū) cơ sở phụ trách vận hành hành chủ yếu, tư pháp và pháp luật mang đến Mạc phủ. Đứng đầu là Nhất lãm (一覧 Ichiran)
 • Chính sở (政所 Mandokoro) là cơ sở phụ trách cứ yếu tố tài chủ yếu bờ cõi mang đến Mạc phủ. Đứng đầu là Chấp sự (執事 Shitsuji), Chính sở bao gồm chấp sự, quyền chấp sự, quyền chủ yếu sở, kí nhân (寄人) và người công nhân (公人)
 • Vấn chú sở (問注所 Toi chūsho) là cơ sở tố tụng của Mạc phủ. Đứng đầu là Chấp sự.
 • Thị sở (侍所 Samurai-dokoro) là cơ sở vận hành quân sự chiến lược, công an của Mạc phủ. Đứng đầu là Đầu nhân (頭人)
 • Tiểu thị sở (小侍所 Shō Samurai-dokoro) là cơ sở đảm bảo an toàn Tướng quân, Ngự gia nhân (御家人), và Ngự sở (cung của Tướng quân). Đứng đầu là Biệt đương (別当)
 • Phụng công bọn chúng (奉公衆 hōkōshū) là cơ sở vận hành quân team phiên bọn chúng (番衆). Tướng quân hàng đầu thẳng vận hành.
 • Địa phương (地方 chihō) là cơ sở xử lý việc vận hành khu đất đai, bao hàm việc ấn định cư, khiếu nại tụng và chuyển nhượng ủy quyền những dinh thự thự bên trên từng Kyoto của Mạc phủ. Đứng đầu là Đầu nhân, bên dưới bao gồm khai hạp, kí nhân, tập luyện sắc, người công nhân.
 • Thiền luật phương (禅律方 Zenritsuhō) là cơ sở giám sát việc ĐK tu sĩ, chỉ định và miễn nhiệm trụ trì, và những yếu tố nhân sự không giống. Được xây dựng năm 1336 vày Shogun Ashikaga Takauji với trọng trách giám sát những thiền phái và luật tông.
 • Thần cung phương (神宮方 Jingūhō) là cơ sở xử lý những yếu tố tương quan cho tới Thần đạo. Đứng đầu là Đầu nhân.
 • Liêm thương phủ (鎌倉府 Kamakurafu) là cơ sở vận hành vùng Kamakura. Đứng đầu là Công phương (公方).
 • Thủ hộ chức (守護職 Shugoshoku) là lãnh đạo quân sự chiến lược và quan lại chức hành chủ yếu của Mạc phủ. Ban đầu chuyên dụng cho này là Lệnh nước ngoài quan lại (令外官) tiếp sau đó kết phù hợp với Truy cỗ sứ (追捕使), Thiên hoàng Go-Shirakawa trao mang đến Minamoto no Yoritomo quyền chỉ định và không bổ nhiệm Thủ hộ và những Địa đầu (地頭). Thủ hộ được chỉ định vày Tướng quân, và vô thời gian xây dựng, trọng trách chủ yếu của mình là vận hành những địa đầu vô bờ cõi (quốc 国).
 • Địa đầu (地頭 Jitō) là chuyên dụng cho vận hành và trấn áp những điền trang và quốc nha lãnh (đất công).
 • Tham đề Oshu (奥州探題 Ōshūtandai) là chuyên dụng cho phụ trách trấn áp vùng Oshu (Áo châu), thông thường dùng làm chỉ Mutsu (gồm những tỉnh Aomori, Iwate, Miyagi và Fukushima).
 • Thám đề Ushu (羽州探題 Ushūtandai) là chuyên dụng cho phụ trách trấn áp tỉnh Dewa.
 • Thám đề Chugoku (中国探題 Chūgokutandai) là chuyên dụng cho phụ trách trấn áp vùng Chugoku.
 • Thám đề Kyushū (九州探題 Kyūshūtandai) là chuyên dụng cho phụ trách trấn áp vùng Kyushu.

Mạc phủ Tokugawa[sửa | sửa mã nguồn]

Đại danh chức[sửa | sửa mã nguồn]

Ngự trắc ngự dụng thủ loại (御側御用取次gogawa goyō toritsugi) lúc đầu là một trong chuyên dụng cho của Kì bạn dạng (旗本 hatamoto) thời thượng (thuộc hạ thẳng của Mạc phủ), tuy nhiên trong nhiều tình huống, nó và đã được ban cho những Đại danh (大名 daimyo) tiêu thụ vô thời hạn chắc chắn Khi mệnh lệnh được phát hành.

 • Đại lão - Đại lão những (大老・大老格 tairō - tairōkaku) thời kỳ đầu xây dựng Mạc phủ cũng đặt điều Đại chủ yếu tham gia (大政参与 Taisei sango), tuy nhiên trong tương lai thống nhất với Đại lão.
 • Lão trung - Lão trung những (老中・老中格 rōjū - rōjūkaku)
 • Trắc dụng nhân - Ngự trắc ngự dụng thủ loại (側用人・御側御用取次 sobayōnin - gogawa goyō toritsugi)

Đây là những người dân hàng đầu chính phủ nước nhà Mạc phủ. Trong số bại liệt, Đại lão cho tới Ngự trắc ngự dụng thủ loại tùy từng thời kỳ và cá thể còn được gọi là Mạc những (幕閣 Bakukaku).

 • Kinh đô sở ti đại (京都所司代 kyōto shoshidai) là tổ chức triển khai hành chủ yếu được xây dựng ở Kyoto.
 • Đại phản trở thành đại (大坂城代 ōsaka jōdai)
 • Tự xã phụng hành (寺社奉行 jisha bugyō)
 • Nhược niên kí (若年寄 wakadoshiyori)
 • Tấu fake phiên (奏者番 sōshaban)

Kỳ bạn dạng chức[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]