nguyên hàm e mũ 2x

 • Đáp án B

  Căn cứ vô Atlat Địa lý nước Việt Nam trang 15, Từ 1960 - 2007, dân sinh vùng quê tăng 36,36 triệu con người, dân sinh trở thành thị tăng 18,64 triệu con người => dân sinh vùng quê tăng nhiều cấp 1,95 (36,36 /18,64 ) đợt đối với dân sinh trở thành thị

  Bạn đang xem: nguyên hàm e mũ 2x

  => đánh giá đích thị về tình hình dân sinh nước Việt Nam qua loa trong năm là kể từ 1960 - 2007, dân sinh vùng quê tăng cấp 1,95 đợt đối với số dân trở thành thị.

  Câu hỏi:

  Tìm vẹn toàn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {e^{2x}}.\) 

  • A. \(\int {{e^{2x}}dx} = 2{e^{2x}} + C\)
  • B. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C}\)
  • C. \(\int {{e^{2x}}dx = {e^{2x}} + C}\)
  • D. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{{{e^{2x + 1}}}}{{2x + 1}}} + C\)

  Đáp án đúng: B

  Xem thêm: bài thi đánh giá năng lực của bộ công an

  Xét vẹn toàn hàm  \(\int {{e^{2x}}dx} = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C.\)

  Xem thêm: some rock stars started off as rebels with strong and broad principles

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BIẾN ĐỔI VỀ DẠNG CƠ BẢN

 • Khẳng tấp tểnh này sau đấy là sai về vẹn toàn hàm
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x) = x - sin 2x
 • Tính tích phân I=0 cho tới 1 2e^xdx
 • Tìm số dương a sao mang đến (intlimits_0^a {frac{{{x^2} + 2x + 2}}{{x + 1}}} {m{d}}x = frac{{{a^2}}}{2} + a + ln 3.)
 • Tìm c biết tích phân 1 cho tới 5 (1/2x-1)dx=ln c
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=2^(2x+1)
 • Biết F(x) là vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=sin(pi/3+x/2) và f(pi/3)=1. Tính F(0)
 • Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số f(x)=cos2x hiểu được F(pi/2)=2pi
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=e^(2x)
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số (fleft( x ight) = {e^{2x}})