nhận định nào sau đây không đúng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Nhận quyết định này tại đây không đúng:

  Bạn đang xem: nhận định nào sau đây không đúng

  • A. Công thức là hàm
  • B. Hàm là công thức
  • C. Hàm Sum dùng làm tính tổng
  • D. Hàm xác lập độ quý hiếm lớn số 1 là MAX

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nhận quyết định sai là: Công thức là hàm

Mã câu hỏi: 10314

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: phân tích ai đã đặt tên cho dòng sông

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông

CÂU HỎI KHÁC

 • Thao tác nhập hàm và công thức với bao nhiêu bước?
 • Hàm =MAX(1/2,1/4,1/6,1/8) mang lại kết quả?
 • Hàm tính tổng với tên:
 • Nhận quyết định này tại đây ko đúng:
 • Hàm =AVERAGE(10,20,30) Cho kết quả:
 • Hàm =SUM(10,20,30) Cho kết quả:
 • Giả sử vô dù D1 với chứa chấp công thức tính tổng của phụ thân dù A1, B1, C1. Công thức này tại đây đúng:
 • Hàm =MIN(1/2,1/4,1/6,1/8,0) mang lại kết quả:
 • Để tính khoảng nằm trong của phụ thân dù A1, B1, C1 vô dù D1 cơ hội nhập này tại đây đúng?
 • Chọn đánh giá và nhận định đúng:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7

YOMEDIA