nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây

Câu hỏi:

29/11/2019 37,271

A. Cho dư dung dịch HCl nhập dung dịch natri aluminat.

Bạn đang xem: nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây

B. Thổi dư CO2 nhập dung dịch natri aluminat.

Đáp án chủ yếu xác

C. Cho dư dung dịch NaOH nhập dung dịch AlCl3.

D. Cho Al2O3 tính năng với nướC.

Chọn B: NaAlO2 + CO2 + 2H2O Al(OH)3↓ + NaHCO3

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam Al phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được 4,48 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của m là

A. 4,05

B. 2,70

C. 8,10.

D. 5,40

Câu 2:

Trong phản ứng: Al + HNO3  Al(NO3)3 + NO + H2O, số phân tử HNO3 bị Al khử và số phân tử HNO3 tạo ra muối hạt nitrat là:

A. 1 và 3.

B. 3 và 2.

C. 4 và 3.

D. 3 và 4.

Câu 3:

Hòa tan không còn 4,68 gam sắt kẽm kim loại kiềm M nhập H2O dư, thu được một,344 lít H2 (đktc). Kim loại M là

A. NA.

Xem thêm: what does she look like

B. K.

C. Li.

D. RB.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng lúc nói đến nhôm oxit?

A. Al2O3 được sinh rời khỏi Lúc nhiệt độ phân muối hạt Al(NO3)3.

B. Al2O3 bị khử tự CO ở nhiệt độ phỏng cao.

C. Al2O3 tan được nhập dung dịch NH3.

D. Al2O3 là oxit ko tạo ra muối

Câu 5:

Cho 17,82 gam láo lếu phù hợp bao gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong cơ oxi cướp 12,57% về khối lượng) nhập nước dư, nhận được a mol khí H2và hỗn hợp X. Cho hỗn hợp CuSO4 dư nhập X, nhận được 35,54 gam kết tủA. Giá trị của a là.

A.0,08.

B. 0,12.

C.0,10.

D.0,06.

Câu 6:

Phản ứng nào là tại đây mặt khác lý giải sự tạo hình thạch nhũ nhập hốc động và sự xâm thực của nước mưa với đá vôi?

A. CaCO3 + H2O + CO2  Ca(HCO3)2.

C. CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + H2O + CO2.

Xem thêm: gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ

D. CaCO3  CaO + CO2.