nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa văn hóa và văn minh

Câu hỏi:

19/09/2022 15,138

Bạn đang xem: nội dung nào sau đây phản ánh đúng điểm tương đồng giữa văn hóa và văn minh

A. Chỉ là những độ quý hiếm ý thức tuy nhiên loại người tạo nên đi ra.

B. Là toàn cỗ những độ quý hiếm vì thế loài người tạo nên vô lịch sử hào hùng.

C. Là những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức tuy nhiên loài người tạo nên đi ra.

Đáp án chủ yếu xác

D. Là toàn cỗ độ quý hiếm vật hóa học của loài người kể từ khi xuất hiện tại đến giờ.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đích là: C

Văn hóa và văn minh đều là những độ quý hiếm vật hóa học và ý thức tuy nhiên loài người tạo nên đi ra, tuy nhiên văn hóa truyền thống và văn minh không giống nhau ở chỗ: văn hóa truyền thống là toàn cỗ những độ quý hiếm vì thế loài người tạo nên kể từ khi loại người thành lập và hoạt động đến giờ, còn văn minh đơn giản những độ quý hiếm tuy nhiên loại người tạo nên vô quá trình cải cách và phát triển cao của xã hội (giai đoạn đem mái ấm nước).

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung này sau đấy là một trong mỗi chi chuẩn chỉnh cơ bạn dạng nhằm phát hiện văn minh?

A. Khi nền công nghiệp xuất hiện tại.

B. Khi loài người được tạo hình.

C. Khi quốc gia xuất hiện tại.

D. Khi nền nông nghiệp thành lập và hoạt động.

Câu 2:

Bốn trung tâm văn minh rộng lớn ở phương Đông giai đoạn cổ kính là

A. Trung Hoa, Ai Cập, Lưỡng Hà và La Mã.

B. Hy Lạp, La Mã, Lưỡng Hà và bấm Độ.

C. Ai Cập, bấm Độ, Trung Hoa và Hy Lạp.

D. Ai Cập, Lưỡng Hà, bấm Độ và Trung Hoa.

Câu 3:

Những tôn giáo này tại đây đem xuất xứ kể từ bấm Độ?

Xem thêm: which of the following is not true according to the passage

A. Phật giáo và Hin-đu giáo.

B. Hồi giáo và Ki-tô giáo.

C. Đạo giáo và Hồi giáo.

D. Nho giáo và Phật giáo.

Câu 4:

Chọn kể từ tương thích điền vô địa điểm chấm nhằm đầy đủ định nghĩa sau:

“…… là sự việc tiến thủ cỗ về vật hóa học và ý thức của xã hội loại người; là hiện trạng cải cách và phát triển cao của nền văn hóa truyền thống, khi xã hội loại người vượt lên trước quan lại trình độ chuyên môn của giai đoạn dã man”.

A. Văn minh.

B. Văn tự động.

C. Văn vật.

D. Văn hiến.

Câu 5:

Hoạt động kinh tế tài chính chủ yếu của những người Ai Cập cổ kính là

A. kinh doanh đường thủy.

B. phát hành nông nghiệp.

C. phát hành tay chân nghiệp.

D. kinh doanh đường đi bộ.

Câu 6:

Văn minh Trung Hoa giai đoạn cổ - trung đại nối sát với những dòng sông nào?

A. Hắc Long và Mê Công.

B. Hoàng Hà và Trường Giang.

C. Dương Tử và Mê Công.

Xem thêm: công thức cường độ dòng điện

D. Hắc Long và Trường Giang.