ở một loài thực vật

Tại một loại thực vật, tính trạng độ cao cây vì thế 4 ren A, B, D và E phía trên 4 cặp NST không giống nhau hiệu quả tích luỹ (cộng?

Bạn đang xem: ở một loài thực vật

Tại một loại thực vật, tính trạng độ cao cây vì thế 4 ren A, B, D và E phía trên 4 cặp NST không giống nhau hiệu quả tích luỹ (cộng gộp). Mỗi ren sở hữu 2 alen, alen trội là trội trọn vẹn. Cây đồng thích hợp lặn về cả 4 cặp ren trình bày trên  có tính cao 100cm, cứ có một alen trội thực hiện cho tới cây cao thêm thắt 10cm. Lấy phân tử phấn của cây thấp nhất thụ phấn cho tới cây tối đa được F1, những cây F1 phú phấn tự tại được F2. Theo lí thuyết, ở F2 những cây có tính cao 160cm rung rinh tỉ lệ

A. 11,71875%. 

B. 43,75%.

C. 10,9375%. 

D. 7,8125%.

Đáp án C

c39.1.png

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 luyện 2 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: bạn không nên để thất bại ngăn mình tiến về phía trước

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 luyện 1

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 luyện 2 200.000đ 149.000đ