ở những nơi có khí áp cao sẽ có lượng mưaTrắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13 (có đáp án): Ngưng ứ đọng khá nước nhập khí quyển. Mưa (Phần 2)

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13: Nước biển lớn và đại dương

  Xem chi tiết

  Bạn đang xem: ở những nơi có khí áp cao sẽ có lượng mưa

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 12: Nước biển lớn và đại dương

  Xem chi tiết

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 14: Đất bên trên Trái Đất

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 12: Đất và sinh quyển

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 14: Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và trả chỉnh

  Xem chi tiết

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Địa Lí 10 sách mới nhất khác:

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 3

  Xem chi tiết

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 4

  Xem chi tiết

 • (Kết nối tri thức) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 5

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 3: Khí quyển

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 4: Thủy quyển

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Trắc nghiệm tổ hợp Địa Lí 10 Chương 5: Sinh quyển

  Xem chi tiết

Với thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 13: Ngưng ứ đọng khá nước nhập khí quyển. Mưa (phần 2) đem đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kỹ năng và kiến thức nhằm đạt điểm trên cao nhập bài bác ganh đua trắc nghiệm môn Địa lí lớp 10.

Trắc nghiệm Địa lí 10 Bài 13: Ngưng ứ đọng khá nước nhập khí quyển. Mưa

Câu 1: Khu vực đem gió bấc thường

Quảng cáo

A. đặc biệt không nhiều mưa hoặc không tồn tại mưa.

B. mưa đặc biệt thấp.

C. đem mưa rộng lớn.

D. là những vùng thô hạn.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 2: Khu vực Chịu đựng tác động của gió bấc thông thường đem lượng mưa rộng lớn vì

A. Gió mùa mùa Đông thông thường đem mưa cho tới.

B. Gió mùa mùa hè thổi kể từ biển lớn nhập thông thường xuyên đem mưa cho tới.

C. Cả gió bấc mùa hè và gió bấc mùa Đông đều đem mưa rộng lớn cho tới.

D. Thường xuyên Chịu đựng tác động của áp thấp.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ phiên bản.

Quảng cáo

Câu 3: Theo chiều kinh tuyến, vùng Xích đạo có

A. lượng mưa tối đa.

B. nhiệt độ phỏng khoảng năm tối đa.

C. nhiệt độ phỏng khoảng năm thấp nhất.

D. lượng mưa tối thiểu.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 4: Vùng đặc biệt đem lượng mưa thấp nhất do

A. đem áp thấp, nhiệt độ phỏng cao.

B. đem áp thấp tuy nhiên nhiệt độ phỏng thấp.

C. đem áp cao, nhiệt độ phỏng cao.

D. đem áp cao, nhiệt độ phỏng thấp.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 5: Tại nhập vùng trong nước, xa cách hồ nước có

A. đem mưa rất rộng.

B. đem mưa rộng lớn tuy nhiên theo gót mùa.

C. đặc biệt không nhiều mưa hoặc không tồn tại mưa.

D. mưa kha khá nhiều.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Quảng cáo

Câu 6: Khu vực địa điểm ngay gần biển lớn và loại biển lớn rét chảy qua quýt có

A. lượng mưa không nhiều.

B. lượng mưa nhiều.

C. nhiệt độ thô hạn.

D. nhiệt độ rét, thô.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 7: Không khí đựng nhiều khá nước và thực hiện khí áp rời, điều này xẩy ra ở vùng

A. áp thấp ôn đới.

B. áp cao cận đặc biệt.

C. áp cao chí tuyến.

D. áp thấp xích đạo.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 8: Các vùng bên trên mặt phẳng Trái Đất bố trí theo gót lượng mưa rời dần dần là

A. vùng xích đạo, vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng đặc biệt.

B. vùng xích đạo, vùng ôn đới, vùng chí tuyến, vùng đặc biệt.

C. vùng ôn đới, vùng xích đạo, vùng đặc biệt, vùng chí tuyến.

D. vùng xích đạo, vùng ôn đới, vùng đặc biệt, vùng chí tuyến.

Đáp án B.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 9 Trên mặt phẳng Trái Đất, theo hướng kinh tuyến ôn đới điểm đem lượng mưa tối thiểu là

A. vùng xích đạo.

B. vùng chí tuyến.

C. vùng ôn đới.

D. vùng đặc biệt.

Đáp án D.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Quảng cáo

Câu 10: Trên mặt phẳng Trái Đất, theo hướng kinh tuyến, điểm đem lượng mưa tối đa là:

A. vùng xích đạo.

B. vùng chí tuyến.

C. vùng ôn đới.

D. vùng đặc biệt.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 11: Lượng mưa bên trên Trái Đất phân bổ không được đều theo gót vĩ phỏng thể hiện tại ở điểm lưu ý này bên dưới đây?

A. Mưa tối đa ở vùng xích đạo, mưa kha khá không nhiều ở vùng chí tuyến.

B. Mưa nhiều ở ôn đới và mưa không nhiều ở vùng cận xích đạo.

C. Mưa nhiều ở đặc biệt và cận đặc biệt, mưa nhỏ ở vùng nhiệt đới gió mùa.

D. Mưa rất rộng ở vùng nhiệt đới gió mùa và hầu hết không tồn tại mưa ở đặc biệt, cận đặc biệt.

Đáp án A.

Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ phiên bản.

Câu 12: Mưa ở những điểm ở thâm thúy nhập châu lục đa số đem mối cung cấp gốc

A. kể từ hồ nước bởi bão thổi cho tới.

B. kể từ nước ngầm bốc lên.

C. kể từ hồ nước ao, rừng cây… bốc lên.

D. kể từ những vùng ven bờ biển.

Đáp án C.

Giải thích: SGK/50, địa lí 10 cơ phiên bản.

Cho phiên bản đồ dùng sau:

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13 (có đáp án): Ngưng ứ đọng khá nước nhập khí quyển. Mưa (Phần 2)

LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ LƯỢNG MƯA TRÊN THẾ GIỚI

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

Câu 13. Các điểm như quần hòn đảo In-đô-nê-xi-a, vùng bắc - hướng đông bắc chặn Độ Dương, tây-bắc Nam Mĩ,… đem lượng mưa khoảng này bên dưới đây?

A. Từ 201 – 500 milimet.

B. Từ 1001 – 2000 milimet.

C. Từ 501 – 1000 milimet.

D. Trên 2000 milimet.

Đáp án D.

Giải thích:

B1. Quan sát bảng ghi chú nhằm nhận thấy kí hiệu lượng mưa > 2000 milimet.

B2. Các điểm đem lượng mưa bên trên 2000 milimet là quần hòn đảo In- đô-nê-xi-a, vùng bắc - hướng đông bắc chặn Độ Dương, tây-bắc Nam Mĩ.

Câu 14. Các điểm Tây Á, Trung Á, Bắc Phi đem lượng mưa khoảng là

A. kể từ 201 – 500 milimet.

B. bên dưới 200 milimet.

C. kể từ 501 – 1000 milimet.

D. bên trên 2000 milimet.

Đáp án B.

Giải thích:

B1. Quan sát bảng ghi chú nhằm nhận thấy kí hiệu lượng mưa < 200 mm

B2. Các điểm đem lượng mưa < 200 milimet là Tây Á, Trung Á, Bắc Phi.

Câu 15: Các điểm đem lượng mưa bên trên 2000 milimet là

A. Quần hòn đảo In- đô-nê-xi-a, vùng bắc - hướng đông bắc chặn Độ Dương, tây-bắc Nam Mĩ.

B. Quần hòn đảo In-đô-nê-xi-a, Bắc Phi, Nam Mĩ.

C. Bắc Phi, quần hòn đảo In- đô-nê-xi-a và Tây Á.

D. Quần hòn đảo In- đô-nê-xi-a, tây-bắc Nam Mĩ, Trung Á.

Đáp án A.

Giải thích:

B1. Quan sát bảng ghi chú nhằm nhận thấy kí hiệu lượng mưa > 2000 milimet.

B2. Các điểm đem lượng mưa bên trên 2000 milimet là quần hòn đảo In- đô-nê-xi-a, vùng bắc - hướng đông bắc chặn Độ Dương, tây-bắc Nam Mĩ.

Câu 16:Các điểm đem lượng mưa bên dưới 200 milimet là

A. Tây Á, Khu vực Đông Nam Á, Bắc Phi.

B. Tây Á, Trung Á, Bắc Phi.

C. Tây Á, Bắc Mĩ, Nam Phi.

D. Trung Á, Bắc Mĩ, Nam Phi.

Đáp án B.

Giải thích:

B1. Quan sát bảng ghi chú nhằm nhận thấy kí hiệu lượng mưa < 200 mm

B2. Các điểm đem lượng mưa < 200 milimet là Tây Á, Trung Á, Bắc Phi.

Câu 17. Khu vực cai trị của những khu vực khí áp cao ở vùng cận chí tuyến thông thường là nơi

A. những hoang phí mạc rộng lớn bên trên toàn cầu.

B. triệu tập nhiều núi lửa, động khu đất.

C. nhiều thiên tai vạn vật thiên nhiên.

D. lớp phủ thực vật đặc biệt trở nên tân tiến.

Đáp án A.

Giải thích: Tại khu vực khí áp cao, bầu không khí độ ẩm ko bốc lên được, lại chỉ mất bão thổi chuồn, không tồn tại bão thổi cho tới -> nên mưa đặc biệt không nhiều hoặc không tồn tại mưa. Do vậy, bên dưới những áp cao cận chí tuyến thông thường đem những hoang phí mạc rộng lớn. Một số hoang phí mạc tiêu biểu vượt trội như Xahara, Gô-bi,…

Câu 18. Gió Tây ôn đới và gió bấc sẽ gây nên tác động này sau đây cho tới vùng bọn chúng thổi đến?

A. Gây rời khỏi hiện tượng kỳ lạ phơn.

B. Gây nên thô hạn, nền nhiệt độ cao.

C. Gây mưa rộng lớn, nhiều.

D. Gây biểu hiện nồm, thô.

Đáp án C.

Giải thích:

- Miền đem bão tây ôn đới thổi kể từ biển lớn nhập làm cho mưa nhiều (Tây Âu, tây Bắc Mĩ).

- Miền đem bão mùa: mưa nhiều (vì 1/2 năm là bão thổi kể từ hồ nước nhập lục địa).

=> Các loại bão đem mưa nhiều cho tới vùng bọn chúng thổi đế là bão Tây ôn đới và gió bấc.

Câu 19. Nhận ấn định này sau đây đúng mực nhất?

A. Chỉ đem frông rét làm cho mưa còn frông rét không khiến mưa.

B. Khi xuất hiện tại frông, ko không khí lạnh bị bốc lên rất cao tạo hình mây, làm cho mưa.

C. Khi xuất hiện tại frông, bầu không khí rét luôn luôn phía trên khối ko không khí lạnh.

D. Khi xuất hiện tại frông, bầu không khí tiếp tục không tồn tại sự nhiễu động này.

Đáp án C.

Giải thích:

- Dọc những frông rét và rét, bầu không khí rét bốc lên bên trên ko không khí lạnh nên bị thu hẹp và rét chuồn, tạo nên mưa. Như vậy:

+ Cả frông rét và rét đều làm cho mưa => Nhận xét A ko đích thị.

+ Khi xuất hiện tại frông, bầu không khí rét bị bốc lên rất cao tạo hình mây, mưa => phán xét B ko đích thị.

+ Khi xuất hiện tại frông, bầu không khí rét luôn luôn phía trên khối ko không khí lạnh => phán xét C đích thị.

- Dọc những frông là điểm giành chấp thân thiện khối bầu không khí rét và rét kéo theo nhiễu loàn bầu không khí => Nhận xét D ko đích thị.

Câu 20: Các hoang phí mạc rộng lớn bên trên toàn cầu thông thường phân bổ ở điểm cận chí tuyến là do:

A. Đây là điểm có được mối cung cấp sự phản xạ kể từ Mặt Trời rộng lớn.

B. Chịu tác động của loại biển lớn rét.

C. Đây là điểm cai trị của những khu vực khí áp cao.

D. Có lớp phủ thực vật thưa thớt.

Đáp án C.

Giải thích: Tại khu vực khí áp cao, bầu không khí độ ẩm ko bốc lên được, lại chỉ mất bão thổi chuồn, không tồn tại bão thổi cho tới nên mưa đặc biệt không nhiều hoặc không tồn tại mưa. Do vậy, bên dưới những áp cao cận chí tuyến thông thường đem những hoang phí mạc lớn

Câu 21. Trên những sườn núi cao đón bão, càng lên rất cao lượng mưa nhập năm càng rộng lớn, tuy nhiên cho tới một phỏng tối đa ấn định nhiệt độ rời nên

A. lượng mưa nhập năm lại không nhiều.

B. lượng mưa nhập năm tăng mạnh.

C. đem nhiệt độ phỏng thấp, khí áp cao và không nhiều mưa.

D. không tồn tại hiện tượng kỳ lạ mưa nữa.

Đáp án A.

Giải thích: Cùng một sườn núi đón gió: càng lên rất cao, nhiệt độ phỏng càng rời, làm cho mưa rộng lớn (đặc biệt ở sườn núi đón gió), cho tới một phỏng tối đa ấn định nhiệt độ rời (do bão làm cho mưa nhiều ở sườn núi, lên tới mức đỉnh nhiệt độ giảm sút nhiều) nên lượng mưa rời. Do vậy, ở đỉnh núi cao thông thường đem mưa không nhiều.

Câu 22: Nhận ấn định này sau đây ko chủ yếu xác?

A. Chỉ đem frông rét làm cho mưa còn frông rét không khiến mưa.

B. Khi xuất hiện tại frông, bầu không khí rét bị bốc lên rất cao tạo hình mây, làm cho mưa.

C. Khi xuất hiện tại frông, bầu không khí rét luôn luôn phía trên khối ko không khí lạnh.

D. Khi xuất hiện tại frông, bầu không khí sẽ có được sự nhiễu động mạnh.

Đáp án A.

Giải thích:

- Dọc những frông rét và rét, bầu không khí rét bốc lên bên trên ko không khí lạnh nên bị thu hẹp và rét chuồn, tạo nên mưa. Như vậy:

+ Cả frông rét và rét đều làm cho mưa => Nhận xét A ko đích thị.

+ Khi xuất hiện tại frông, bầu không khí rét bị bốc lên rất cao tạo hình mây, mưa => phán xét B đích thị.

+ Khi xuất hiện tại frông, bầu không khí rét luôn luôn phía trên khối ko không khí lạnh => phán xét C đích thị.

- Dọc những frông là điểm giành chấp thân thiện khối bầu không khí rét và rét kéo theo nhiễu loàn bầu không khí => Nhận xét D đích thị.

Câu 23. Các vùng bên trên bền mặt mày Trái Đất bố trí theo gót lượng mưa tăng dần dần là

A. vùng đặc biệt, vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng Xích đạo.

B. vùng đặc biệt, vùng ôn đới, vùng chí tuyến, vùng Xích đạo.

C. vùng ôn đới, vùng Xích đạo, vùng đặc biệt, vùng chí tuyến.

D. vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng đặc biệt, vùng Xích đạo.

Đáp án A.

Giải thích: Lượng mưa bên trên Trái Đất phân bổ không được đều theo gót vĩ độ: Mưa tối đa ở vùng xích đạo, mưa nhiều ở nhì vùng ôn đới, mưa kha khá không nhiều ở nhì vùng chí tuyến Bắc và Nam và mưa càng hiếm khi càng về ngay gần nhì đặc biệt. Như vậy, những vùng bên trên bền mặt mày Trái Đất bố trí theo gót lượng mưa tăng dần dần là vùng đặc biệt, vùng chí tuyến, vùng ôn đới, vùng Xích đạo.

Câu 24. Hiện tượng thô hanh khô và đặc biệt rét nhập đầu sầm uất ở miền Bắc việt nam đem tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt của loại bão này bên dưới đây?

A. Gió mùa Đông Nam.

B. Tín Phong Bắc buôn bán cầu.

C. Gió mùa Tây Nam.

D. Gió mùa Đông Bắc.

Đáp án D.

Giải thích: Từ mon 11 – 4 năm tiếp theo, việt nam Chịu đựng tác động của gió bấc Đông Bắc với nhì thời kì:

- Nửa đầu ngày đông bão trải qua châu lục, mang đến khí hậu rét thô cho tới miền Bắc việt nam.

- Nửa sau ngày đông, bão này trải qua biển lớn, được tăng độ ẩm, mang đến loại khí hậu rét độ ẩm và đem mưa phùn đặc thù cho tới nhiệt độ miền Bắc.

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Địa lí 10 đem đáp án, hoặc khác:

 • Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 13 năm 2023 (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 14: Thực hành: Đọc phiên bản đồ dùng sự phân hóa những đới và những loại nhiệt độ bên trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ dùng một số trong những loại khí hậu
 • Trắc nghiệm Bài 15: Thủy quyển. Một số yếu tố tác động cho tới cơ chế nước sông. Một số sông rộng lớn bên trên Trái Đất (Phần 1)
 • Trắc nghiệm Bài 15: Thủy quyển. Một số yếu tố tác động cho tới cơ chế nước sông. Một số sông rộng lớn bên trên Trái Đất (Phần 2)
 • Trắc nghiệm Bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển lớn (Phần 1)

Đã đem câu nói. giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học