phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên

Đề bài

Em hãy trình diễn những vẹn toàn nhân thắng lợi của tía phiên kháng chiến chống quân xâm lăng Mông - Nguyên.

Bạn đang xem: phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 66, 67 nhằm vấn đáp.

Quảng cáo

Xem thêm: mái ấm gia đình 4

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân thắng lợi của tía phiên kháng chiến chống quân xâm lăng Mông - Nguyên

- Vua tôi ngôi nhà Trần đồng lòng kháng chiến

- Công cuộc sẵn sàng kháng chiến chu đáo, toàn vẹn về từng mặt mũi trong phòng Trần.

Xem thêm: không thành công cũng thành nhân

- Có sự chỉ đạo tài tình trong phòng quân sự chiến lược thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua ngôi nhà Trần với kế hoạch, giải pháp đích thị đắn, phát minh.

- Tinh thần mất mát, quyết đấu, quyết thắng của toàn dân nhưng mà nòng cột là quân group ngôi nhà Trần.

Loigiaihay.com