phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Phản ứng này sau đấy là phản xạ sức nóng nhôm?

  Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm

  • A. 3FeO + 2Al → 3Fe + Al2O3
  • B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.        
  • C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.    
  • D. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phản ứng sức nóng nhôm: Al ứng dụng oxit sắt kẽm kim loại sau Al ở t0c

  → Đáp án A

Mã câu hỏi: 154378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: Bongdalu - Cập nhật tỷ số trực tuyến nhanh nhất, chính xác nhất

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: cách tính phần trăm toán lớp 5

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại này tại đây ko ứng dụng với hỗn hợp CuSO4?
 • Kim loại này sau đấy là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Khí X sinh đi ra nhập quy trình nhen nhóm nhiên liệu hóa thạch, vô cùng độc và thực hiện độc hại môi trường xung quanh. Khí X là
 • Thủy phân este CH3CH2COOCH3 tạo nên ancol sở hữu công thức là
 • Ở sức nóng phỏng thông thường, sắt kẽm kim loại Fe ko phản xạ với hỗn hợp này sau đây?
 • Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện xanh rì giấy tờ quỳ tím?
 • Chất này tại đây lưỡng tính?
 • Sắt sở hữu số lão hóa +3 nhập thích hợp hóa học này bên dưới đây?
 • Chất này tại đây sở hữu phản xạ trùng hợp?
 • Phản ứng này sau đấy là phản xạ sức nóng nhôm?
 • Số vẹn toàn tử cacbon nhập phân tử glucozơ là
 • Ở sức nóng phỏng thông thường, km loại này tại đây tan không còn nhập một lượng dư nước?
 • Chất này tại đây được dùng làm thực hiện mượt nước cứng tạm thời thời?
 • Dung dịch KOH ứng dụng với hóa học này tại đây tạo nên kết tủa Fe(OH)3?
 • Chất này sau đấy là hóa học năng lượng điện li yếu?
 • Thủy phân triolein nhập hỗn hợp NaOH nhận được glixerol và muối hạt X. Công thức muối hạt X là?
 • Công thức chất hóa học của natri hidroxit (còn gọi là xút ăn da) là?
 • Chất này tại đây có một link phụ vương nhập phân tử?
 • Chất X sở hữu công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là?
 • Thành phần chủ yếu của vỏ những loại ốc, sò, hến là?
 • Cho m gam bột Zn ứng dụng trọn vẹn với cùng một lượng dư hỗn hợp CuSO4 nhận được 9,6 gam Cu. Giá trị m là?
 • Hòa tan trọn vẹn 0,1 mol Al vì như thế một lượng dư hỗn hợp NaOH nhận được V lít H¬2. Giá trị của V là
 • Hydrocacbon đang được sinh đi ra nhập thực nghiệm bên trên là?
 • Phát biểu này sau đấy là sai?
 • Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75% nhận được m gam glucozơ. Giá trị của m là?
 • Cho m gam Gly-Ala ứng dụng không còn với cùng một lượng dư hỗn hợp NaOH, đun lạnh lẽo. Số mol NaOH đang được nhập cuộc phản xạ là 0,2 mol. Giá trị m là
 • Chất X được tạo nên trở thành nhập cây cối nhờ quy trình quan lại thích hợp. Tại ĐK thông thường, X là hóa học rắn vô đánh giá. Thủy phân X nhờ ứng dụng axit hoặc enzim nhận được hóa học Y sở hữu phần mềm thực hiện dung dịch tăng lực nhập hắn học tập. Chất X và Y theo lần lượt là?
 • Phát biểu này sau đấy là sai?
 • Hỗn thích hợp FeO, Fe2O3 ứng dụng với cùng một lượng dư hỗn hợp này tại đây ko nhận được muối hạt Fe (II)?
 • Cho những tơ sau: visco, capron, xelulozơ axetat, olon. Số tơ tổ hợp nhập group này là
 • Giá trị của V là?
 • Hỗn thích hợp X bao gồm nhì este sở hữu công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa chấp vòng benzen.
 • Số lượng phán xét đích là?
 • Giá trị của m là??
 • Thủy phân trọn vẹn triglixerit X nhập hỗn hợp NaOH nhận được glixerol, natri stearat và natri oleat.
 • Số lượng tuyên bố đích là?
 • Tiến hành thực nghiệm theo đòi quá trình sau: Bước 1: Cho nhập nhì bình cầu từng bình 10 ml etyl format.
 • Thủy phân trọn vẹn hóa học cơ học E (C9H16O4, chứa chấp 2 chức este) vì như thế hỗn hợp NaOH, nhận được sản
 • Phần trăm lượng của X nhập E là?
 • Giá trị của m sớm nhất có mức giá trị này bên dưới đây?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA