phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Câu hỏi:

03/08/2019 42,030

A. Tốc chừng chuyển dời ra mắt còn chậm

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay

Đáp án chủ yếu xác

B. Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng tương đối đầy đủ sự cách tân và phát triển khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Hướng dẫn: SGK/83, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây ko đích thị với cơ cấu tổ chức tài chính nước ta?

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp nhất nhập cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước vào vai trò loại yếu ớt nhập nền kinh tế

D. Kinh tế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế cướp tỉ trọng nhỏ nhất

Câu 2:

Ý nghĩa đa số của việc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính VN là

A. tăng nhanh hội nhập nhập nền tài chính của quần thể vực

B. cổ động đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng hợp lý và phải chăng mối cung cấp làm việc đầy đủ nhập nước

Câu 3:

Phát biểu này tại đây đích thị về chuyển dời cơ cấu tổ chức bờ cõi tài chính của VN hiện nay nay?

A. Hình trở nên những vùng động lực cách tân và phát triển kinh tế

Xem thêm: 22 giờ là mấy giờ

B. hầu hết mô hình cty mới nhất thành lập và phân phát triển

C. Lĩnh vực tài chính then chốt vì thế Nhà nước cai quản lí

D. Tỉ trung tâm công nghiệp và thi công tăng

Câu 4:

Cơ cấu bờ cõi tài chính đang được chuyển dời theo gót hướng:

A. tạo hình những ngành tài chính trọng điểm

B. tạo hình những điểm triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng cường quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng tài chính động lực

Câu 5:

Biểu hiện nay của việc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính VN là

A. những vùng phát triển chuyên nghiệp canh được banh rộng

B. cách tân và phát triển nhiều quần thể công nghiệp luyện trung

C. những vùng tài chính trung tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Câu 6:

Phát biểu này tại đây đích thị với chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành tài chính ở VN hiện nay nay?

A. Đang chuyển dời theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Tốc chừng chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành nhập GDP ra mắt vô cùng nhanh

C. Tỉ trọng của điểm nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua chuyện những năm

Xem thêm: thể tích của một hình

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi cách tân và phát triển non sông hiện nay nay