phát biểu nào sau đây không đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay

Câu hỏi:

10/03/2022 44,245

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, văn minh hóa.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta hiện nay

Đáp án chủ yếu xác

B. Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp nhất nhập tổ chức cơ cấu.

C. Kinh tế Nhà nước vào vai trò loại yếu đuối nhập nền kinh tế tài chính.

D. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế cướp tỉ trọng nhỏ nhất.

Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

Đáp án: A

Nước tớ đang xuất hiện Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo phía công nghiệp hóa văn minh hóa ngành nông nghiệp đem Xu thế hạn chế cướp tỉ trọng thấp nhất nhập tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế cướp tỷ trọng nhỏ nhất tuy nhiên đang xuất hiện Xu thế tăng nhập tổ chức cơ cấu bộ phận kinh tế tài chính.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hạn chế nhập chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính của VN thời hạn qua chuyện là

Xem thêm: viết đoạn văn về bảo vệ môi trường lớp 3

Câu 2:

Điểm đặc biệt quan trọng nào là sau đây không đúng với việc chuyển dời tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo gót cương vực ở nước ta?

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây đích với Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính VN hiện tại nay?

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với chống III (dịch vụ) nhập tổ chức cơ cấu GDP nước ta?

Câu 5:

Xu phía chuyển dời tổ chức cơ cấu nền kinh tế tài chính theo gót cương vực ở nước ta không phải là

Câu 6:

Vùng cải tiến và phát triển tạo ra công nghiệp nhất ở VN là

Câu 7:

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

Câu 8:

Phát biểu nào là tại đây đích với chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính ở VN hiện tại nay?

Xem thêm: đại học y dược điểm chuẩn

Câu 9:

Cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông - lâm - ngư nghiệp của VN đang được chuyển dời theo gót hướng

Câu 10:

Vùng trung tâm tạo ra thực phẩm, thức ăn lớn số 1 VN là

Câu 11:

Thành phần kinh tế tài chính nào là tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế tài chính nước ta?