phát biểu nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

24/03/2021 298,533

A.  Tương tác thân ái nhì loại năng lượng điện là tương tác điện

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là đúng

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ ngôi trường về mặt mày tạo nên tính năng lực

Đáp án chủ yếu xác

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên tĩnh tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua loa từng điểm vô kể từ ngôi trường hoàn toàn có thể vẽ nhiều lối mức độ từ

A – sai vì như thế : Tương tác thân ái nhì loại năng lượng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì như thế : Xung xung quanh năng lượng điện đứng yên tĩnh chỉ tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường nhưng mà ko tồn bên trên kể từ trường

D – sai vì: Đi qua loa từng điểm vô kể từ ngôi trường có duy nhất một lối mức độ kể từ.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đặc thù mang đến kể từ ngôi trường bên trên một điểm, người tớ vẽ bên trên cơ một véctơ:

A.  Cường chừng năng lượng điện trường E

B.   Cảm ứng từ B

C.   Lực điện F

D.  Lực từ F

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này vô kể từ ngôi trường tớ cũng hoàn toàn có thể vẽ được một lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ vì thế nam châm hút trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm sở hữu chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở nới sở hữu chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của nam châm hút trực tiếp là những lối cong kín

Câu 3:

Tương tác này tại đây ko cần là tương tác từ?

Xem thêm: tính từ trong tiếng anh là gì

A.  Tương tác thân ái nam châm hút với nam giới châm

B.   Tương tác thân ái nam châm hút với loại điện

C.   Tương tác thân ái loại năng lượng điện với loại điện

D.  Tương tác thân ái loại năng lượng điện với năng lượng điện đứng yên

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A.  Tương tác thân ái nhì loại năng lượng điện là tương tác từ

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ thông về mặt mày tạo nên tính năng từ

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên tĩnh tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua loa từng điểm vô kể từ ngôi trường có duy nhất một lối mức độ từ

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này vô kể từ ngôi trường tớ cũng hoàn toàn có thể vẽ được rất nhiều lối mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ vì thế nam châm hút trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những lối thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm sở hữu chạm màn hình kể từ rộng lớn, lối mức độ thưa ở điểm sở hữu chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các lối mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đều là những lối cong kín

Câu 6:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

Người tớ quan sát kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh thừng dẫn đem loại năng lượng điện vì:

A.  Có lực tính năng lên một loại năng lượng điện không giống đặt điều tuy nhiên song cạnh nó

B.   Có lực tính năng lên một kim nam châm hút đặt điều tuy nhiên song cạnh nó

C.   Có lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

Xem thêm: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

D.  Có lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên tĩnh đặt điều ở bên cạnh nó