phương trình mặt phẳng oyz

Trong không khí Oxyz mặt mũi bằng phẳng Oyz với phương trình là

Trong không khí \({\rm{Ox}}yz\), mặt mũi bằng phẳng \(Oyz\) với phương trình là

Bạn đang xem: phương trình mặt phẳng oyz


\(x = 0\)

\(z = 0\)

\(x + nó + z = 0\)

\(y = 0\)

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Phương trình mặt mũi bằng phẳng \(\left( {Oyz} \right)\) là \(x = 0\).

Chọn A.

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Trong không khí với hệ trục Oxyz, mang đến mặt mũi bằng phẳng (P): 2x + y

 • câu 7 

  câu 7 

  Xem thêm: công thức hình bình hành

 • Câu 2: Đề ganh đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

  Câu 2: Đề ganh đua test trung học phổ thông Hà Trung - Thanh Hóa

 • Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

  Giải phương trình: (sin2x + cos2x)cosx + 2cos2x - sinx = 0

 • Giải phương trình 3<sup>1 – x</sup> – 3<sup>x</sup> + 2 = 0.

  Giải phương trình 31 – x – 3x + 2 = 0.

 • Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số ph

  Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i bên trên luyện số phức. 

 • Tìm số vẹn toàn dương n nhỏ nhất sao mang đến z<sub>1 </sub>=

  Tìm số vẹn toàn dương n nhỏ nhất sao mang đến z1 = là số thực và z2 = là số ảo.

 • Giải phương trình 7<sup>2x + 1</sup> – 8.7<sup>x</sup> + 1 =

  Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 = 0.

 • câu 2 

 • Giải phương trình : z<sup>3</sup> + i = 0

  Giải phương trình : z3 + i = 0