quy luật địa ô là sự thay đổi có tính quy luật của các đối tượng địa lí theo