quy tắc tính đạo hàm


Tổng hợp lý và phải chăng thuyết về Quy tắc tính đạo hàm không thiếu thốn, ngắn ngủi gọn gàng dễ dàng hiểu

1. Công thức

  \((c)' = 0\)       ( \(c\) là hằng số);

Bạn đang xem: quy tắc tính đạo hàm

  \((x^n)' = nx^{n-1}\) (\(n\in {\mathbb N}^*, x ∈\mathbb R\));

  \((\sqrt x)' =  \dfrac{1}{2\sqrt{x}}\) (\(x > 0\)).

2. Phép toán

\((u + v)' = u' + v' \);

\((u - v)' = u' - v'\) ;

\((uv)' = u'v + uv'\) ;

\((ku)' = ku'\) (\(k\) là hằng số);

\( \left ( \dfrac{u}{v} \right )^{^{'}}\) = \( \dfrac{u'v - uv'}{v^{2}}\) , ( \(v = v(x) ≠ 0\));

\( \left ( \dfrac{1}{v} \right )^{'}\) = \( \dfrac{-v'}{v^{2}}\) , ( \(v = v(x) ≠ 0\)).

3. Đạo hàm của hàm hợp

\[y_x' = y_u'.u_x'\]

Hệ quả: +)  \(\left( {{u^n}} \right)' = n.{u^{n - 1}}.u'\); 

Xem thêm: đơn vị của áp suất là

             +) \((\sqrt u)' =  \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}\).


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

Báo lỗi - Góp ý

2k7 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty học viên lớp 11 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.