sách bài tập lý 9


"Một chuyến gọi là một trong những chuyến nhớ". Nhằm mục tiêu gom học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích tập luyện sách bài xích tập luyện môn Vật Lí lớp 9, loạt bài xích Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất với lời nói giải được biên soạn công phu đem kèm cặp đoạn Clip giải cụ thể bám sát nội dung SBT Vật Lí 9. Hi vọng với những bài xích giải bài xích tập luyện nhập sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 này, học viên tiếp tục yêu thương mến và học tập chất lượng tốt môn Vật Lí 9 rộng lớn.

Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

Chương 1: Điện học

Chương 2: Điện kể từ học

Chương 3: Quang học

Chương 4: Sự bảo toàn và chuyện hóa năng lượng

Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9 Bài 1: Sự dựa vào của độ mạnh loại năng lượng điện nhập hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu chão dẫn

Bài 1 trang 4 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Khi bịa đặt nhập chão dẫn một hiệu năng lượng điện thế 12V thì độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa nó là 0,5A. nếu như năng lượng điện thế bịa đặt nhập nhị đầu chão dẫn cơ tăng lên tới mức 36V thì độ mạnh chạy qua loa nó là từng nào.

Bạn đang xem: sách bài tập lý 9

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 0,5A; U2 = 36V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có: Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết

Vậy độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa chão dẫn Lúc U = 36V là:Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết

Bài 2 trang 4 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: 1.2. Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua loa một chão dẫn là một,5A Lúc này được giắt nhập hiệu năng lượng điện thế 12V. Muốn loại năng lượng điện chạy qua loa chão dẫn cơ gia tăng 0,5A thì hiệu năng lượng điện vậy cho nên là từng nào ?

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 1,5A; I2 = I1 + 0,5 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết, Trong số đó I2 = I1 + 0,5 A = 1,5 + 0,5 = 2,0 A

Muốn loại năng lượng điện chạy qua loa chão dẫn cơ gia tăng 0,5A thì hiệu năng lượng điện vậy cho nên là:

Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết

Bài 3 trang 4 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Một chão dẫn được giắt nhập hiệu năng lượng điện thế 6V thì độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa nó là 0,3A. Một chúng ta học viên thưa rằng: Nếu rời hiệu năng lượng điện thế bịa đặt nhập nhị đầu chão dẫn cút 2V thì loại năng lượng điện chạy qua loa chão Lúc cơ đem độ mạnh là 0,15A. Theo em thành quả này đích thị hoặc sai? Vì sao?

Tóm tắt:

U1 = 6V; I1 = 0,3A; U2 = U1 – 2 V; I2 = ?

Lời giải:

Ta có:Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết,nhập cơ U2 = U1 – 2V = 6 – 2 = 4 V

Nếu rời hiệu năng lượng điện thế bịa đặt nhập nhị đầu chão dẫn cút 2V thì loại năng lượng điện chạy qua loa chão dẫn Lúc cơ đem độ mạnh là Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết

Kết trái ngược I = 0,15A là sai vì thế tiếp tục thiếu sót là hiệu năng lượng điện thê giảm xuống nhị chuyến. Theo đầu bài xích, hiệu năng lượng điện thế giảm xuống 2V tức là còn 4V. Khi cơ độ mạnh loại năng lượng điện là 0,2A.

Bài 4 trang 4 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Khi bịa đặt hiệu năng lượng điện thế 12V nhập nhị đầu một chão thì loại năng lượng điện chạy qua loa đem độ mạnh 6mA. Muốn loại năng lượng điện chạy qua loa chão dẫn cơ đem độ mạnh giảm xuống 4mA thì hiệu năng lượng điện thế là:

A. 3V

B. 8V

C. 5V

D. 4V

Tóm tắt:

U1 = 12V; I1 = 6mA = 0,006 A; I2 = I1 – 4mA = I1 – 0,004 A; U2 = ?

Lời giải:

Ta có:Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết,nhập cơ I2 = I1 – 0,004 A = 0,006 – 0,004 = 0,002 A

→ Muốn mang đến loại năng lượng điện chạy qua loa chão dẫn đem độ mạnh giảm xuống 4mA thì hiệu năng lượng điện thế là Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết

Chọn câu D: 4V.

Bài 5 trang 4 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua loa một chão dẫn dựa vào ra sao nhập hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu chão dẫn đó

A. Không thay cho thay đổi Lúc thay cho thay đổi hiệu năng lượng điện thế

B. Tỉ lệ nghịch ngợm với hiệu năng lượng điện thế

C. Tỉ lệ thuận với hiệu năng lượng điện thế

D. Giảm Lúc tăng hiệu năng lượng điện thế

Lời giải:

Chọn C.

Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua loa một chão dẫn tùy thuộc vào hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu chão dẫn cơ vị công thức: I = U/R

Trong cơ R là năng lượng điện trở của chão dẫn và là hằng số với chão dẫn cơ.

Vì vậy độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa một chão dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu năng lượng điện thế bịa đặt nhập đầu nhị chão dẫn cơ.

...............................

Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9 Bài 2: Điện trở của chão dẫn - Định luật Ôm

Bài 1 trang 6 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Trên hình 2.1 vẽ đồ dùng thị trình diễn sự dựa vào của độ mạnh loại năng lượng điện nhập hiệu năng lượng điện thế của tía chão dẫn không giống nhau.

a) Từ đồ dùng thị, hãy xác lập độ quý hiếm độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa từng chão dẫn Lúc hiệu năng lượng điện thế bịa đặt thân thuộc nhị đầu chão dẫn là 3 V

b) Dây dẫn này đem năng lượng điện trở rộng lớn nhất? Giải mến vị tía cách tiếp theo nhau

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

Lời giải:

a) Từ đồ dùng thị, Lúc U = 3V thì:

I1 = 5mA = 0,005 A và R1 = U/I1 = 3/0,005 = 600Ω.

I2 = 2mA = 0,002 A và R2 = U/I2 = 3/0,002 = 1500Ω

I3 = 1mA = 0,001 A và R3 = U/I3 = 3/0,001 = 3000Ω

b) Ba cơ hội xác lập năng lượng điện trở lớn số 1 nhỏ nhất:

Cách 1: Từ thành quả tiếp tục tính phía trên (sử dụng lăm le luật Ôm) tớ thấy chão dẫn 3 đem năng lượng điện trở lớn số 1, chão dẫn 1 đem năng lượng điện trở nhỏ nhất

Cách 2: Từ đồ dùng thị, ko cần thiết đo lường và tính toán, ở nằm trong 1 hiệu năng lượng điện thế, chão dẫn này mang đến loại năng lượng điện chạy qua loa đem độ mạnh lớn số 1 thì năng lượng điện điện trở của chão cơ nhỏ nhất. trái lại, dầy dẫn này mang đến loại năng lượng điện chạy qua loa đem độ mạnh nhỏ nhất thì chão cơ đem năng lượng điện trở lớn số 1.

Cách 3:

Ta rất có thể viết: Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết → R là nghịch ngợm hòn đảo của thông số góc của những đường thẳng liền mạch ứng bên trên đồ dùng thị. Đồ thị của chão này đem dộ nghiêng nhiều so sánh trục ở ngang (trục OU) thì đem thông số góc nhỏ hơn nữa thì đem năng lượng điện trở to hơn.

Bài 2 trang 6 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Cho năng lượng điện trở R = 15Ω

a) Khi giắt năng lượng điện trở này nhập hiệu năng lượng điện thế 6V thì độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa nó đem độ mạnh bao nhiêu?

b) Muốn độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa năng lượng điện trở gia tăng 0,3A đối với tình huống bên trên thì hiệu năng lượng điện thế bịa đặt nhập nhị đầu năng lượng điện trở Lúc này là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Cường chừng loại năng lượng điện qua loa năng lượng điện trở là: I = U/R = 6/15 = 0,4A.

b) Cường chừng loại năng lượng điện gia tăng 0,3A tức là I = 0,7A.

Khi cơ hiệu năng lượng điện thế là: U = I × R = 0,7 × 15 = 10,5V.

Bài 3 trang 6 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Làm thử nghiệm tham khảo sự dựa vào của độ mạnh loại năng lượng điện nhập hiệu năng lượng điện thế bịa đặt thân thuộc nhị đầu năng lượng điện trở Lúc này là bao nhiêu

U (V) 0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0
I (A) 0 0,31 0,61 0,90 1,29 1,49 1,78

a) Vẽ sơ đồ dùng trình diễn sự dựa vào của I nhập U

b) Dựa nhập đồ dùng thị cơ ở câu a, hãy tính năng lượng điện trở của vật dẫn nếu như bỏ dở những sai số nhập phép tắc đo

Lời giải:

a) Đồ thị trình diễn sự dựa vào của độ mạnh loại năng lượng điện nhập hiệu năng lượng điện thế được vẽ như hình vẽ.

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

b) b. Điện trở của vật dẫn:

U (V) 0 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 9,0
I (A) 0 0,31 0,61 0,90 1,29 1,49 1,78
R (Ω) - 4,84 4,92 5,00 4,65 5,03 5,06

Giá trị khoảng của năng lượng điện trở:

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

= 4,92Ω ≈ 5Ω

Nếu bỏ dở sai số của những phép tắc đo, năng lượng điện trở của chão dẫn là: R = 5Ω

Đáp số: R = 5Ω

Bài 4 trang 7 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Cho mạch năng lượng điện đem sơ đồ dùng như hình 2.2, năng lượng điện trở R1 = 10Ω, hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu đoạn mạch là U_MN = 12V

a) Tính độ mạnh loại năng lượng điện I1 chạy qua loa R1

b) Giữ nguyên vẹn I1 = 12V, thay cho năng lượng điện trở R1 vị năng lượng điện trở R2, Lúc cơ ampe nối tiếp (1) chỉ độ quý hiếm I2 = I1/2 . Tính năng lượng điện trở R2.

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

Tóm tắt:

R1 = 10Ω, UMN = 12V.

a) I1 = ?; b) I2 = I1/2 ; R2 = ?

Lời giải:

a. Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua loa R1 là:

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

b. Điện trở R2:

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

Đáp số: 1,2A; 20Ω

Bài 5 trang 7 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Điện trở của một chão dẫn chắc chắn đem quan hệ dựa vào này bên dưới đây?

A. Tỉ lệ thuận với hiệu năng lượng điện thế bịa đặt nhập nhị đầu chão dẫn

B. Tỉ lệ nghịch ngợm với độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa chão dẫn

Xem thêm: tác dụng của hoán dụ

C. Không tùy thuộc vào hiệu năng lượng điện thế bịa đặt nhập nhị đầu chão dẫn

D. Giảm Lúc độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa chão dẫn giảm

Lời giải:

Chọn C. Không tùy thuộc vào hiệu năng lượng điện thế bịa đặt nhập nhị đầu chão dẫn

...............................

Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9 Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp

...............................

Bài 1 trang 9 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Hai năng lượng điện trở R1 và R2 và ampe nối tiếp được giắt tiếp nối đuôi nhau cùng nhau nhập nhị điểm A và B.

a) Vẽ sơ đồ dùng mạch năng lượng điện trên

b) Cho R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe nối tiếp chỉ 0,2A. Tính hiệu năng lượng điện thế của đoạn mạch AB theo đuổi nhị cơ hội.

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 10 Ω;

I2 = 0,2 A; UAB = ?

Lời giải:

a) Sơ đồ dùng mạch năng lượng điện như hình dưới:

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

b) Tính hiệu năng lượng điện thế theo đuổi nhị cách:

Cách 1: Vì R1 và R2 ghép tiếp nối đuôi nhau nên I1 = I2 = I = 0,2A, UAB = U1 + U2

→ U1 = I.R1 = 1V; U2 = I. R2 = 2V;

→ UAB = U1 + U2 = 1 + 2 = 3V

Cách 2:

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = 5 + 10 = 15 Ω

Hiệu năng lượng điện thế của đoạn mạch AB: UAB = I.Rtd = 0,2.15 = 3V

Đáp số: b) UAB = 3V

Bài 2 trang 9 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Một năng lượng điện trở 10Ω được giắt nhập hiệu năng lượng điện thế 12V

a) Tính độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa năng lượng điện trở đó

b) Muốn đánh giá thành quả tính bên trên, tớ rất có thể sử dụng ampe nối tiếp nhằm đo. Muốn ampe nối tiếp chỉ giá chuẩn trị độ mạnh loại năng lượng điện tiếp tục tính được nên đem ĐK gì so với ampe kế? Vì sao?

Tóm tắt:

R = 10Ω; U = 12V

a) I = ?

b) Điều khiếu nại của ampe nối tiếp nhằm I ko đổi? Giải thích

Lời giải:

a. Cường chừng loại năng lượng điện chạy qua loa năng lượng điện trở là: I = U/R = 12/10 = 1,2A.

b. Gọi Ra là năng lượng điện trở của ampe nối tiếp. Khi cơ độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa năng lượng điện trở được xem vị công thức sau: Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết

Muốn ampe nối tiếp chỉ giá chuẩn trị độ mạnh loại năng lượng điện tiếp tục tính được (tức là độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa năng lượng điện trở ko thay cho đổi) thì ampe nối tiếp nên đem năng lượng điện trở rất rất nhỏ đối với năng lượng điện trở của đoạn mạch, Lúc cơ năng lượng điện trở của ampe nối tiếp ko tác động cho tới năng lượng điện trở của đoạn mạch. Dòng năng lượng điện chạy qua loa ampe nối tiếp đó là độ mạnh loại năng lượng điện chạy qua loa đoạn mạch đang được xét.

Bài 3 trang 9 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Cho mạch năng lượng điện đem sơ đồ dùng như hình 4.1 SBT, nhập cơ năng lượng điện trở R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu đoạn mạch AB vị 12V.

a) Tính số chỉ của vôn nối tiếp và ampe nối tiếp.

b) Chỉ với nhị năng lượng điện trở bên trên trên đây, nêu nhị thủ tục tăng độ loại năng lượng điện nhập mạch lên tất tả 3 chuyến (Có thể thay cho thay đổi UAB).

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

Tóm tắt:

R1 = 10 Ω; R2 = đôi mươi Ω; UAB = 12 V

a) Số chỉ Vôn nối tiếp và Ampe kế?

b) Nêu 2 phương pháp để thực hiện mang đến I´ = 3I

Lời giải:

a) Điện trở tương tự của mạch là : R = R1 + R2 = 10 + đôi mươi = 30 Ω

Cường chừng loại năng lượng điện qua loa mạch là: Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết

Hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu năng lượng điện trở R1: U1 = I.R1 = 0,4.10 = 4V

Vậy số chỉ của vôn nối tiếp là 4V, ampe nối tiếp là 0,4A.

b) Ta có: Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết. Do cơ nhằm I tăng thêm tất tả 3 chuyến thì tớ tiến hành 2 cơ hội sau:

Cách 1: Giữ nguyên vẹn nhị năng lượng điện trở giắt tiếp nối đuôi nhau tuy nhiên tăng hiệu năng lượng điện thế của đoạn mạch lên tất tả 3 lần: U’AB = 3 UAB = 3.12 = 36V

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

Cách 2: Giảm năng lượng điện trở tương tự của toàn mạch cút 3 chuyến bằng phương pháp chỉ giắt năng lượng điện trở R1 =10Ω ở nhập mạch, lưu giữ hiệu năng lượng điện thế như ban sơ.

Khi cơ R’ = R1 = 10 Ω

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

Đáp số: a) IA = 0,4 A; UV = 4V

Bài 4 trang 9 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Cho mạch năng lượng điện đem sơ đồ dùng như hình 4.2 SBT, nhập cơ đem năng lượng điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω Vôn nối tiếp chỉ 3V

a) Tính số chỉ của ampe nối tiếp.

b) Tính hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu AB của đoạn mạch.

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

Tóm tắt:

R1 = 5 Ω; R2 = 15 Ω; UV = 3 V

a) Số chỉ Ampe nối tiếp IA ?

b) UAB = ?

Lời giải:

a. Vì R1 và R2 ghép tiếp nối đuôi nhau nên I1 = I2 = I = IA

Số chỉ của ampe nối tiếp là:

Giải SBT Vật Lí 9 | Giải bài xích tập luyện Sách bài xích tập luyện Vật Lí 9

b. Điện trở tương tự của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = 5 + 15 = đôi mươi Ω

Hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị đầu AB của đoạn mạch là:

UAB = I.R = 0,2.đôi mươi = 4V.

Đáp số: a) IA = 0,2 A; UAB = 4V

Bài 5 trang 10 sách bài xích tập luyện Vật Lí 9: Ba năng lượng điện trở đem những độ quý hiếm là 10 Ω, đôi mươi Ω, 30 Ω. cũng có thể giắt năng lượng điện trở này như thê này nhập mạch đem hiệu năng lượng điện thế 12V đế loại năng lượng điện nhập mạch đem độ mạnh 0,4A? Vẽ sơ đồ dùng những cơ hội giắt cơ.

Tóm tắt:

R1 = 10Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω

U = 12 V; I = 0,4 A

Hỏi: cơ hội mắc?

Lời giải:

Điện trở của đoạn mạch đem hiệu năng lượng điện thế U = 12 V và độ mạnh loại năng lượng điện I = 0,4 A là: Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết

Có nhị cơ hội giắt những năng lượng điện trở cơ nhập mạch:

+ Cách loại nhất là chỉ giắt năng lượng điện trở R3 = 30 Ω trong khúc mạch;

Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết

+ Cách loại nhị là giắt nhị năng lượng điện trở R1 = 10 Ω và R2 = đôi mươi Ω tiếp nối đuôi nhau nhau trong khúc mạch.

Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9 hoặc nhất, chi tiết

Xem tăng những loạt bài xích môn Vật Lí lớp 9 hoặc khác:

  • Giải bài xích tập luyện Vật lý 9
  • Lý thuyết & 500 bài xích tập luyện Vật Lí 9 đem đáp án
  • Giải VBT Vật Lí 9
  • Chuyên đề Vật Lí 9 (có đáp án)
  • Đề thi đua Vật Lí 9

Săn SALE shopee mon 12:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3
  • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải sách bài xích tập luyện Vật Lí 9 đem đoạn Clip giải chi tiết của Shop chúng tôi được những Thầy/Cô biên soạn bám sát nội dung Sách bài xích tập luyện Vật Lí lớp 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.