sách tiếng anh lớp 4

Unit 1

Nice lớn see you again.

Bạn đang xem: sách tiếng anh lớp 4

Rất phấn chấn được tái ngộ các bạn.

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

TỪ VỰNG 01: Chủ đề những buổi vô ngày

Vocabulary

morning, afternoon, evening, night

TỪ VỰNG 02: Chủ đề gặp gỡ gỡ

Vocabulary

pupil, tomorrow, see, meet

MẪU CÂU: Cách rằng điều kính chào và tạm biệt

Sentence Patterns

Good morning!, Nice lớn see you again!, Goodbye!,...  

PHÁT ÂM: Chữ 'l' vô Linda và chữ 'n' vô nine

Phonics

long, leg, Linda, lollipop, nine, neck, nose,...

LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK: Chủ đề "Rất phấn chấn được tái ngộ bạn"

I-speak

Topic: Nice lớn see you again

Bài tập dượt bổ sung cập nhật lớp 4 unit 1

Extra

Topic: "Nice lớn meet you"

Unit 2

I'm from nhật bản.

Mình tới từ Nhật Bản.

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 3

What day is it today?

Hôm ni là loại mấy?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 4

When's your birthday?

Sinh nhật của người sử dụng là lúc nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 5

Can you swim?

Bạn đem biết bơi lội không?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Review

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

TEST 1: ME AND MY FRIENDS

arrow

Pre

Presentation 1

Bài thuyết giáo trình 1 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 6

Where's your school?

Trường của người sử dụng ở đâu?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 7

What vì thế you lượt thích doing?

Bạn mến thực hiện gì?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 8

What subjects vì thế you have today?

Hôm ni các bạn đem môn học tập gì?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 9

What are they doing?

Họ đang khiến gì?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 10

Where were you yesterday?

Hôm qua chuyện các bạn tiếp tục ở đâu?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Review

Review over of term 1

Ôn tập dượt kì 1 lớp 4

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

TEST 2: ME AND MY SCHOOL

arrow

Pre

Presentation 2

Bài thuyết giáo trình 2 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

MIDTERM TEST

arrow

Unit 11

What time is it?

Mấy giờ rồi?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 12

What does your father do?

Bố các bạn thực hiện nghề ngỗng gì?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 13

Would you lượt thích some milk?

Bạn cũng muốn tợp sữa không?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 14

What does he look like?

Anh ấy nhìn như vậy nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

Giảng viên chính

arrow

Unit 15

When's Children's day?

Tết thiếu hụt nhi vào trong ngày nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Review

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

TEST 3: ME AND MY FAMILY

arrow

Pre

Presentation 3

Bài thuyết giáo trình 3 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 16

Let's go lớn the bookshop.

Chúng tao hãy cho tới cửa hàng sách nhé.

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 17

How much is the T-shirt?

Chiếc áo phông thun tê liệt từng nào tiền?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 18

What's your phone number?

Số điện thoại cảm ứng thông minh của người sử dụng là gì?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 19

What animal vì thế you want lớn see?

Bạn ham muốn coi loài vật nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 20

What are you going lớn vì thế this summer?

Bạn tiếp tục làm cái gi vô ngày hè này?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Review over of term 2

Ôn tập dượt kì 2 lớp 4

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

TEST 4: ME AND THE WORLD AROUND

arrow

Pre

Presentation 4

Bài thuyết giáo trình 4 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

FINAL EXAM

arrow

Unit 21

Summer practice Unit 1-2

Ôn tập dượt hè Unit 1-2

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 22

Summer practice Unit 3-4

Ôn tập dượt hè Unit 3-4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 23

Summer practice Unit 5-6

Ôn tập dượt hè Unit 5-6

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 24

Summer practice Unit 7-8

Ôn tập dượt hè Unit 7-8

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 25

Summer practice Unit 9-10

Ôn tập dượt hè Unit 9-10

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 26

Summer practice Unit 11-12

Ôn tập dượt hè Unit 11-12

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 27

Summer practice Unit 13-14

Ôn tập dượt hè Unit 13-14

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 28

Summer practice Unit 15-16

Ôn tập dượt hè Unit 15-16

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 29

Summer practice Unit 17-18

Ôn tập dượt hè Unit 17-18

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 30

Summer practice Unit 19-20

Ôn tập dượt hè Unit 19-20

Adam Lewis

Xem thêm: năng lượng không tái tạo

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow