skills 1 unit 4 lớp 9

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: skills 1 unit 4 lớp 9

Video chỉ dẫn giải

Reading 

Task 1. Think.

(Nghĩ.)

1. How different is the way teenagers entertain themselves nowadays compared vĩ đại the past?

(Giới trẻ con ngày này vui chơi không giống thế nào đối với ngày xưa?)

2. What bởi you think might be the biggest difference?

(Sự khác lạ lớn số 1 theo đòi chúng ta là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. In the past, teenagers preferred physical activities and used vĩ đại play with handmade toys; there were not high technology devices lượt thích computer, video clip game or điện thoại thông minh for entertainment.

(Trước phía trên, thanh thiếu thốn niên quí những hoạt động và sinh hoạt thể hóa học và thông thường nghịch ngợm với đồ gia dụng nghịch ngợm thủ công; cũng không tồn tại những khí giới technology cao như PC, trò nghịch ngợm năng lượng điện tử hoặc điện thoại cảm ứng thông minh lanh lợi nhằm vui chơi.)

Nowadays, teenagers have more choices for entertainment than vãn in the past; they enjoy many kinds of sport or spending time watching television, listening vĩ đại music, playing online games or using social network.

(Ngày ni, thanh thiếu thốn niên có tương đối nhiều sự lựa lựa chọn nhằm vui chơi rộng lớn đối với trước đây; bọn họ quí nhiều môn thể thao hoặc dành riêng thời hạn coi vô tuyến, nghe nhạc, chơi trò chơi trực tuyến hoặc dùng social.)

2. I think the biggest difference is that teenagers used vĩ đại take part in more physical activities than vãn today.

(Tôi cho là sự khác lạ lớn số 1 là thanh thiếu thốn niên đang được nhập cuộc nhiều hoạt động và sinh hoạt thể hóa học rộng lớn ngày này.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Read the conversation between Phong and his mother, and answer the questions.

(Đọc đoạn đối thoại của Phong và u cậu ấy, và vấn đáp những thắc mắc.)

Phong: Mum, How did you use vĩ đại entertain yourself when you were a teenager?

Mother: Well, kids in my days did a lot of physical activities in the fresh air: playing football, riding bikes, flying kites... We used nature as our playground. We also spent a lot of time with each other, playing and talking face vĩ đại face, not on a screen lượt thích today.

Phong: It sounds nice, actually.

Mother: Yes. And this lifestyle kept us healthy and in shape. We didn't know about obesity. Girls didn't worry about getting fat and going on a diet.

Phong: Didn't you eat out with your friends?

Mother: No, we mostly ate at home page. Sometimes we just had a snack from a street vendor.

Phong: I lượt thích street food. And did you watch much TV?

Mother: Only wealthy households had a TV. Instead, we read a lot. Unlike watching television, you had vĩ đại use your imagination when you read. Ah! Now I remember - I used vĩ đại keep a diary.

Phong: A diary? What did you write in it?

Mother: Lots of things: events, feelings, my private thoughts... you know.

Phong: Nowadays we just post them on Facebook.

Mother: I know. Life has changed so sánh much, my darling.

1. Where did teenagers in the past use vĩ đại play? 

(Thanh thiếu thốn niên nhập vượt lên trước khứ thông thường nghịch ngợm ở đâu?)

2. How did they communicate with each other?  

(Họ đang được liên hệ cùng nhau như vậy nào?)

3. What was the advantage of this lifestyle? 

(Lợi ích của lối sinh sống này là gì?)

4. Where did they mostly eat? 

(Họ ăn ở đâu?)

5. What did Phong's mother say about reading? 

(Mẹ của Phong trình bày gì về sự hiểu sách?)

6. Did teenagers in the past publicise their emotions? 

(Có nên thanh thiếu thốn niên nhập vượt lên trước khứ thể hiện nay xúc cảm của mình đi ra ngoài?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Phong: Mẹ, u đã trải thế này nhằm tự động vui chơi lúc còn trẻ?

Mẹ: Oh, những đứa trẻ con thời của u đang được có tương đối nhiều hoạt động và sinh hoạt thể hóa học nhập không gian nhập lành: nghịch ngợm đá bóng, giẫm xe đạp điện, thả diều ... bầy u hay được dùng vạn vật thiên nhiên như 1 Sảnh nghịch ngợm . bầy u cũng được dành thật nhiều thời hạn cùng nhau, vui đùa và thủ thỉ thẳng, ko nên bên trên screen PC như ngày này.

Phong: Ôi tuyệt thiệt.

Mẹ: Đúng vậy. Và lối sinh sống này lưu giữ mang lại tất cả chúng ta sức mạnh và ko quá cân nặng. bầy u ko biết về bệnh dịch rộng lớn phì. Các cô nàng không lo ngại lắng về sự rộng lớn phì và ăn kiêng khem.

Phong: Mẹ ko chuồn ăn ngoài với đồng chí của u sao?

Mẹ: Không, hầu hết bọn u đang được ăn ở trong nhà. Thông thường chỉ ăn lặt vặt lề đàng một chút ít thôi.

Phong: Con quí đồ ăn trên phố. Và u đem coi nhiều TV không?

Mẹ: Chỉ đem mái ấm gia đình phong lưu mới nhất đem TV. Thay nhập tê liệt, u đang được hiểu thật nhiều. Không tựa như coi truyền hình, con cái nên dùng trí tưởng tượng Khi hiểu. Ah! Bây giờ u mới nhất ghi nhớ đi ra - u từng lưu một cuốn nhật ký.

Phong: Một cuốn nhật ký? Mẹ đang được viết lách gì nhập đó?

Mẹ: Rất nhiều thứ: những sự khiếu nại, tình thương, những tâm trí riêng biệt của u ... con cái biết đấy.

Phong: Ngày ni bọn chúng con cái chỉ đăng bọn chúng lên Facebook.

Mẹ: Mẹ biết. Cuộc sinh sống đang được thay cho thay đổi thật nhiều, Con yêu thương.

Lời giải chi tiết:

1. They used vĩ đại play outdoors, in the fresh air.

(Họ thông thường nghịch ngợm ở ngoài thiên nhiên và không gian trong sạch.)

2. They met and talked face-to-face.

Xem thêm: 22 giờ là mấy giờ

(Họ gặp gỡ và thủ thỉ thẳng.)

3. It kept them healthy and in shape.

(Nó hùn bọn họ khỏe khoắn và thể hóa học.)

4. At home page.

(Ở căn nhà.)

5. You had vĩ đại use your own imagination.

(Con nên thông thường người sử dụng trí tưởng tượng.)

6. No, they didn't.

(Không, bọn họ ko thể hiện nay xúc cảm ra phía bên ngoài.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Speaking 

Task 3.  Discuss in groups: What bởi you think at teenagers' pastimes in 2? 

(Thảo luận theo đòi group rồi mang lại biết: Quý Khách nghĩ về gì về những trò xài khiển của thanh niên xa xưa theo đòi như bài bác 2?)

Pastime: riding a bicycle (đi xe cộ đạp)

Response A: I love it. I wish I could bởi it more often.

(Tôi quí nó. Tôi ước tôi hoàn toàn có thể thực hiện vậy thông thường xuyên rộng lớn.)

Response B: I think it’s inconvenient, especially when it rains. I prefer a fitness centre.

(Tôi nghĩ về nó đặc biệt thuận tiện, nhất là Khi trời mưa. Tôi quí cho tới trung tâm thể dục thể thao.)

Pastimes: (Những thú xài khiển)

1. doing physical activities in the fresh air

(thực hiện nay những hoạt động và sinh hoạt thể hóa học nhập một không khí nhập lành)

2. using nature as your playground

(hòa bản thân với thiên nhiên)

3. meeting and talking face-to-face

(gặp gỡ và chat chit trực tiếp)

4. reading

(đọc)

5. keeping a diary

(giữ gìn nhật ký)

Lời giải chi tiết:

1. flying kites

A: I think it’s interesting. I wish I could try it once.

(Tôi nghĩ về nó đặc biệt thú vị. Tôi ước tôi hoàn toàn có thể demo nó một thứ tự.)

B: Great. But we must find an open place for kites in order not vĩ đại be stuck in electricity lines.

(Tuyệt vượt lên trước. Nhưng tất cả chúng ta nên tìm hiểu một điểm không khí hé mang lại diều nhằm không biến thành vướng kẹt nhập đàng chạc năng lượng điện.)

2. keeping a diary

A: I don’t lượt thích writing a diary because it can be easily read and someone can find out your secrets.

(Tôi ko quí viết lách nhật ký vì thế nó hoàn toàn có thể đọc dễ dàng và ai tê liệt hoàn toàn có thể tìm hiểu đi ra kín của khách hàng.)

B: You can meet your friends and talk face -to - face when you want vĩ đại share something.

(Bạn hoàn toàn có thể gặp gỡ đồng chí của tớ và thủ thỉ thẳng Khi mình thích share điều gì tê liệt.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. Work in groups.

What bởi you think about these habits which have been long practised by children in Viet Nam? Would you lượt thích vĩ đại preserve the Why/Why not?

(Làm việc theo đòi group. Quý Khách nghĩ về gì về những thói quen thuộc sau của trẻ nhỏ ở Việt Nam? Quý Khách vẫn muốn lưu giữ những thói quen thuộc tê liệt không? Tại sao có/ Tại sao không?) 

1. hand-written homework

(viết tay bài bác luyện về nhà)

2. playing traditional games lượt thích hide and seek, elastic-band jumping, skipping, and catch the chickens

(chơi những trò nghịch ngợm truyền thống lâu đời như trốn tìm hiểu, nhảy chạc chun, xua đuổi bắt)

3. crossing one's hands in the front and bowing when you greet a person of seniority

(khoanh tay và cúi người Khi xin chào người cao tuổi)

4. obeying your parents/teachers without talking back

(nghe theo đòi thân phụ u / thầy cô tuy nhiên ko cãi lại)

Lời giải chi tiết:

1. It can prevent students from copying the answer from the mạng internet but it is also inconvenient and time-consuming. Especially, students that have bad hand-writing can get bad marks just because teachers cannot understand what they wrote. Therefore, I don’t want vĩ đại preserve it.

(Nó hoàn toàn có thể ngăn ngừa SV sao chép câu vấn đáp bên trên mạng tuy nhiên nó cũng phiền phức và tốn thời hạn. điều đặc biệt, những học viên viết lách tay xấu xa hoàn toàn có thể bị điểm xoàng xĩnh chỉ vì thế nhà giáo ko thể hiểu những gì bọn họ viết lách. Vì vậy, tôi không thích kế tiếp chủ kiến này.)

2. I want vĩ đại preserve it because it’s also a good physical activity for children that helps them vĩ đại be healthier and develop better.

(Tôi ham muốn bảo đảm nó cũng chính vì nó cũng là một trong hoạt động và sinh hoạt thể hóa học đảm bảo chất lượng mang lại trẻ nhỏ hùn bọn chúng khỏe khoắn rộng lớn và trở nên tân tiến đảm bảo chất lượng rộng lớn.)

3. I want vĩ đại preserve it because it is a good tradition vĩ đại show children's respect vĩ đại the elder.

(Tôi ham muốn giữ gìn nó vì thế tê liệt là một trong truyền thống lâu đời đảm bảo chất lượng đẹp mắt nhằm thể hiện nay lòng kính trọng của trẻ con con cái so với người rộng lớn tuổi hạc.)

4. I don’t want it vĩ đại be preserved. Sometimes, children should be allowed vĩ đại speak up and give their opinions so sánh that parents can understand their children more.

(Tôi không thích lưu giữ gìn thói quen thuộc này. Thông thường, trẻ con nên được luật lệ lên giờ và thể hiện chủ kiến nhằm thân phụ u hoàn toàn có thể hiểu con cái rộng lớn.)

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là

Từ vựng

1. 

2.