sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

Câu hỏi:

12/02/2020 27,108

Bạn đang xem: sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào

A. Tế bào u của noãn rời phân mang đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 lượt mang đến túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 1 nhân rất rất.

B. Tế bào u của noãn rời phân mang đến 4 đại bào tử → từng đại bào tử nguyên vẹn phân 3 lượt mang đến túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

C. Tế bào u của noãn rời phân mang đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 lượt mang đến túi phôi chứa chấp 2 tế bào đối rất rất, 3 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

D. Tế bào u của noãn rời phân mang đến 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sinh sống sót nguyên vẹn phân 3 lượt mang đến túi phôi chứa chấp 3 tế bào đối rất rất, 2 tế bào kèm cặp, 1 tế bào trứng, 2 nhân rất rất.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cấu trúc này tại đây đem chứa chấp protein tiến hành tác dụng vận fake những hóa học nhập cơ thể?

A. Nhiễm sắc thể

B. Hemoglobin

C. Xương

D.

Câu 2:

Điểm giống như nhau về kết cấu thân thích lizoxom và ko bào là

A. Bào quan lại đem lớp màng kép bao quanh.

B. Đều đem độ dài rộng rất rộng lớn.

C. Được bao quanh chỉ tự một tờ màng đơn.

D. Đều đem nhập tế bào của thực vật và động vật hoang dã.

Câu 3:

Những ứng động này tiếp sau đây theo dõi mức độ trương nước?

A. Hoa mươi giờ nở nhập buổi sớm, hiện tượng lạ thức ngủ của chồi cây bàng.

Xem thêm: tác dụng của hoán dụ

B. Sự đóng góp há của lá cây trinh bạch phái nữ, khí khổng đóng góp há.

C. Lá cây họ đỗ xoè đi ra và khép lại, khí khổng đóng góp há.

D. Hoa mươi giờ nở nhập buổi sớm, khí khổng đóng góp há.

Câu 4:

Cung hành động tự nhiên “co ngón tay của người” tiến hành theo dõi trật tự động nào?

A. Thụ quan lại nhức ở domain authority → sợi hoạt động của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

B. Thụ quan lại nhức ở domain authority → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → những cơ ngón tay.

C. Thụ quan lại nhức ở domain authority → sợi cảm hứng của rễ thần kinh tuỷ → tuỷ sinh sống → sợi hoạt động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

D. Thụ quan lại nhức ở domain authority → tuỷ sinh sống → sợi hoạt động của rễ thần kinh tuỷ → những cơ ngón tay.

Câu 5:

Liên hệ ngược là:

A. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh nhập sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

B. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh nhập trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

C. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh nhập về bên thông thường sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

D. Sự thay cho thay đổi không bình thường về ĐK lý hoá ở môi trường xung quanh nhập về bên thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích ứng.

Câu 6:

Ở thực vật, đem nhì loại phía động chủ yếu là

A. phía động dương (sinh trưởng thiên về phía đem ánh sáng) và phía động âm (sinh trưởng về trọng lực).

B. phía động dương (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích).

C. phía động dương (sinh trưởng nhắm đến mối cung cấp kích thích) và phía động âm (sinh trưởng rời xa mối cung cấp kích thích).

Xem thêm: Giới thiệu Cakhia Live - Trang web trực tiếp bóng đá số 1

D. phía động dương (sinh trưởng nhắm đến nước) và phía động âm (sinh trưởng nhắm đến đất).