thành phần nào sau đây không thuộc operon lac

Câu hỏi:

05/02/2020 29,944

Bạn đang xem: thành phần nào sau đây không thuộc operon lac

A. Các ren cấu tạo (Z, Y, A)

C. Gen điều hoà (R)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Thành phần nào là tại đây không thuộc opêron Lac là Gen điều hoà (R).

Gen điều tiết R phía trên một địa điểm không giống, ko gộp cộng đồng nhập cụm Operon Lac

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong chế độ điều tiết sinh hoạt của operon Lac, sự khiếu nại nào là tại đây ra mắt cả Lúc môi trường thiên nhiên với lactozo và Lúc môi trường thiên nhiên không tồn tại laztozo?

A. Một số phân tử lactozo link với protein ức chế

B. ARN polimeraza link với vùng phát động của operon Lac và tổ chức phiên mã

C. Các ren cấu tạo Z, Y, A phiên mã hóa tạo nên những phân tử mARN tương ứng

D. Gen điều tiết R tổ hợp protein ức chế

Câu 2:

Điều hòa sinh hoạt ren của loại vật nhân sơ đa số xẩy ra ở giai đoạn

A. sau phiên mã

B. dịch mã

C. sau dịch mã

D. phiên mã

Câu 3:

Nguyên tắc bổ sung cập nhật được thể hiện nay nhập chế độ tự động nhân song của ADN là

A. A link U ; G link X

Xem thêm: giáo dục kinh tế và pháp luật là gì

B. A link X ; G link T

C . A link T ; G link X

D. A link U ; T link A ; G link X ; X link G

Câu 4:

Trình tự động nuclêôtit đặc biệt quan trọng của một opêron nhằm enzim ARN-polimeraza dính vào phát động quy trình phiên mã được gọi là

A. ren điều hòa

B. vùng vận hành

C. vùng mã hoá

D. vùng khởi động

Câu 5:

Khi nói tới đột trở nên hòn đảo đoạn NST, tuyên bố nào là sau đây sai?

A. Một số thể đột trở nên đem NST bị hòn đảo đoạn rất có thể thực hiện rời năng lực sinh sản

B. Sự bố trí lại những ren tự hòn đảo đoạn thêm phần tạo nên mối cung cấp nguyên vật liệu mang đến quy trình tiến bộ hoá

C. Đoạn NST bị hòn đảo luôn luôn nằm tại vị trí đầu mút hoặc thân thuộc NST và ko đem tâm động

D. Đảo đoạn NST thực hiện thay cho thay đổi trình tự động phân bổ những ren bên trên NST, chính vì vậy sinh hoạt của ren rất có thể bị thay cho đổi

Câu 6:

Loại axit nuclêic với tính năng vận đem axit amin nhập quy trình dịch mã là

A. ADN

B. mARN

C. tARN

Xem thêm: bài tập tiếng anh thì hiện tại đơn

D. rARN