thể tích dung dịch hno3 67 5

Câu hỏi:

18/06/2019 161,472

Thể tích hỗn hợp HNO3 67,5% (khối lượng riêng biệt là một trong những,5 gam/ml) cần thiết dùng để làm thuộc tính với xenlulozơ tạo ra trở thành 89,1 kilogam xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20%) :

Bạn đang xem: thể tích dung dịch hno3 67 5

D. 70 lít.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Hướng dẫn:

Vì lượng HNO3 hao hụt 20% nên hiệu suất phản xạ chỉ đạt ngưỡng 80%. Gọi x là số kilogam HNO3 rước phản xạ thì lượng HNO3 phản xạ là x.80% kilogam.

Phương trình phản xạ :

Theo (1) và fake thiết tớ thấy lượng HNO3 vẹn toàn hóa học đang được nhập cuộc phản xạ là :

Thể tích hỗn hợp HNO3 vẹn toàn hóa học nhớ dùng là :

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xenlulozo trinitrat được pha trộn kể từ xenlulozo và axit nitric đặc đem xúc tác axit sunfuric đặc, lạnh lẽo. Để đem 29,7 kilogam xenlulozo trinitrat, cần thiết dựng sử dụng dịch chứa chấp m kilogam axit nitric (hiệu suất phản xạ đạt 90%). Giá trị của m là :

A. 30 kg

B. 42kg

C. 21kg

D. 10kg

Câu 2:

Lên men hỗn hợp chứa chấp 300 gam glucozơ chiếm được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quy trình lên men tạo ra trở thành ancol etylic là :

A. 60%

B. 40%.

C. 80%

D. 54%.

Câu 3:

Xenlulozơ trinitrat được pha trộn kể từ phản xạ thân ái axit nictric với xenlulozơ (hiệu suất phản xạ 60% tính theo đuổi xenlulozơ). Nếu sử dụng 2 tấn xenlulozơ thì lượng xenlulozơ trinitrat pha trộn được là :

Xem thêm: công thức của thạch cao sống

A. 2,97 tấn.

B. 3,67 tấn.

C. 2,trăng tròn tấn.

D. 1,10 tấn.

Câu 4:

Đun lạnh lẽo 250 gam hỗn hợp glucozơ với hỗn hợp AgNO3 /NH3 chiếm được 15 gam Ag, độ đậm đặc của hỗn hợp glucozơ là :

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 30%.

Câu 5:

Đi từ 150 gam tinh nghịch bột sẽ điều chế được từng nào ml ancol etylic 46o bằng phương pháp lên men ancol? Cho biết hiệu suất phản ứng đạt 81% và d = 0,8 g/ml.

A. 46,875 ml

B. 93,75 ml

C. 21,5625 ml

D. 187,5 ml.

Câu 6:

Cho 34,2 gam hình mẫu saccarozơ đem lẫn lộn mantozơ phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư, chiếm được 0,216 gam Ag. Tính phỏng tinh nghịch khiết của hình mẫu saccarozơ trên?

A. 1%

B. 99%

C. 90%

Xem thêm: chiếc thuyền ngoài xa tác giả tác phẩm

D. 10%