thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

Câu hỏi:

31/07/2019 28,979

A. Màng trước xináp       

Bạn đang xem: thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

D. Màng sau xináp

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm không tồn tại vô quy trình tuyền tin yêu qua chuyện xináp là?

A. Các hóa học trung lừa lọc chất hóa học gắn vô thụ thể màng sau thực hiện xuất hiện tại xung thần kinh trung ương rồi Viral cút tiếp

B. Các hóa học trung lừa lọc chất hóa học trong những bóng Ca2+ gắn vô màng trước vỡ tung ra và qua chuyện khe xináp cho tới màng sau

C. Xung thần kinh trung ương Viral tiếp kể từ màng sau cho tới màng trước

D. Xung thần kinh trung ương Viral cho tới chùy xináp thực hiện Ca2+ đi vô vào chùy xináp

Câu 2:

Chất trung lừa lọc chất hóa học thông dụng nhất ở động vật hoang dã với vú là?

A. Axêtincôlin và đôpamin

B. Axêtincôlin và serôtônin

C. Serôtônin và norađrênalin

D. Axêtincôlin và norađrênalin

Câu 3:

 Qua trình truyền tin yêu qua chuyện xináp ra mắt theo gót trật tự?

A. Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp

B. Chùy xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp

D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp

Câu 4:

Xináp là diện xúc tiếp giữa?

A. Các tế bào ở cạnh nhau

B. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào tuyến

C. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào cơ

D. Các tế bào thần kinh trung ương cùng nhau hoặc thân thiện tế bào thần kinh trung ương với tế bào không giống loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Câu 5:

Trong xináp, hóa học trung lừa lọc chất hóa học ở ở?

A. Màng trước xináp       

B. Chùy xináp

C. Màng sau xináp       

D. Khe xináp

Câu 6:

Điều ko chính với axêtincôlin sau khoản thời gian xuất hiện tại xung thần kinh trung ương là?

A. Axêtincôlin được tái ngắt chế phân bổ tự tại vô chùy xináp

B. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải trở nên axêtat và côlin

C. Axêtat và côlin quay về màng trước, cút vô chùy xináp và được tái ngắt tổ hợp trở nên axêtincôlin

Xem thêm: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

D. Axêtincôlin tái ngắt chế được chứa chấp trong những bóng xináp