thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

hint-header

Cập nhật ngày: 24-10-2022

Bạn đang xem: thuật ngữ bộ dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng


Chia sẻ bởi: Minh Lộc


Thuật ngữ “bộ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

Kiểu tài liệu của một tính chất

Chủ đề liên quan

Thuật ngữ “quan hệ” người sử dụng vô hệ CSDL mối quan hệ là nhằm chỉ đối tượng:

A

Kiểu tài liệu của một tính chất

Thao tác bên trên tài liệu hoàn toàn có thể là:

Các định nghĩa dùng làm tế bào mô tả những nguyên tố nào là sẽ khởi tạo trở nên quy mô tài liệu quan tiền hệ?

C

Các thao tác, luật lệ toán bên trên tài liệu

Mô hình phổ cập nhằm thiết kế CSDL mối quan hệ là:

Để đưa đến cột Thành chi phí = Số lượng x Đơn giá chỉ (Số lượng và đơn giá chỉ là 2 ngôi trường đang được có trước vô bảng), tao gõ biểu thức sau:

A

Thanhtien = Soluong* Dongia

B

Thanhtien : [Soluong]* [Dongia]

C

Thanhtien : Soluong* Dongia

D

Thanhtien = [Soluong* Dongia]

Quan sát lưới kiến thiết sau và cho thấy thêm ĐK thanh lọc tài liệu của kiểu mẫu hỏi?

A

Lọc đi ra những học viên chất lượng tốt Toán hoặc chất lượng tốt Văn

B

Lọc đi ra những học viên chất lượng tốt Toán và chất lượng tốt Văn

C

Lọc đi ra những học viên chất lượng tốt

D

Lọc đi ra học viên ko chất lượng tốt Toán và Văn

Trong chính sách kiến thiết của biểu kiểu mẫu, tao hoàn toàn có thể :

A

Sửa thay đổi cấu hình của biểu kiểu mẫu

D

Xem, sửa, xóa và nhập dữ liệu

Bảng DIEM đem những ngôi trường MOT_TIET, HOC_KY. Để dò xét những học viên đem điểm một tiết bên trên 7 và điểm ganh đua học tập kỳ bên trên 5 , vô loại Criteria của ngôi trường HOC_KY, biểu thức ĐK nào là sau đấy là đúng:

A

MOT_TIET > 7 AND HOC_KY >5

B

[MOT_TIET] > 7 AND [HOC_KY]>5

C

[MOT_TIET] > 7 OR [HOC_KY]>5

D

[MOT_TIET] > "7" AND [HOC_KY]>"5"

Kết ngược triển khai kiểu mẫu căn vặn hoàn toàn có thể nhập cuộc vô việc tạo ra ra:

A

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn hoặc báo cáo

B

Bảng, biểu kiểu mẫu không giống, kiểu mẫu căn vặn không giống hoặc những trang khác

C

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn không giống hoặc báo cáo

D

Bảng, biểu kiểu mẫu, kiểu mẫu căn vặn khác

Nếu những việc phức tạp, tương quan cho tới nhiều bảng, tao sủ dụng:

Khi link bị sai, tao hoàn toàn có thể sửa lại bằng phương pháp lựa chọn lối link cần thiết sửa, sau đó:

A

Nháy lưu ban vô lối link lựa chọn lại ngôi trường cần thiết liên kết

C

Tools RelationShip Change Field

D

Chọn lối link thân thiện nhì bảng tê liệt và nhấn phím Delete

Điều khiếu nại cần thiết nhằm tạo ra link là:

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 5 bài 53

A

Phải đem tối thiểu nhì bảng

B

Phải đem tối thiểu một bảng và một kiểu mẫu hỏi

C

Phải đem tối thiểu một bảng tuy nhiên một biểu kiểu mẫu

D

Tổng số bảng và kiểu mẫu căn vặn tối thiểu là 2

Trong Access, khi tạo ra link trong những bảng, thì :

A

Phải đem tối thiểu một ngôi trường là khóa chủ yếu

B

Cả nhì ngôi trường cần là khóa chính

C

Hai ngôi trường ko nhất thiết cần là khóa chủ yếu

D

Một ngôi trường là khóa chủ yếu, một ngôi trường không

Để thao tác làm việc vô chính sách biểu kiểu mẫu, tao ko triển khai thao tác nào là sau đây?

A

Nháy lưu ban loài chuột lên thương hiệu biểu kiểu mẫu

B

Chọn biểu kiểu mẫu rồi nháy nút

C

Nháy nút , nếu như đang được ở chính sách kiến thiết

D

Nháy nút , nếu như đang được ở chính sách thiết kế

Thao tác nào là tại đây hoàn toàn có thể triển khai được vô chính sách biểu mẫu?

B

Định dạng phông chữ cho những ngôi trường dữ liệu

D

Thay thay đổi vị trí những ngôi trường dữ liệu

Việc trước tiên muốn tạo lập một CSDL mối quan hệ là:

A

Tạo đi ra một hoặc nhiều biểu kiểu mẫu

B

Tạo đi ra một hoặc nhiều báo cáo

C

Tạo đi ra một hoặc nhiều kiểu mẫu căn vặn

D

Tạo đi ra một hoặc nhiều bảng

Thao tác nào là tại đây không nằm trong loại tạo ra lập CSDL quan tiền hệ?

C

Ðặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng

Thao tác nào là tại đây không cần là thao tác update dữ liệu?

B

Sửa những tài liệu ko phù hợp

D

Sao chép CSDL trở nên phiên bản sao dự phòng

Chỉnh sửa tài liệu là:

B

Xoá độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

C

Thay thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba tính chất của một bộ

Xoá phiên bản ghi là :

A

Xoá một hoặc một trong những mối quan hệ

B

Xoá một hoặc một trong những hạ tầng dữ liệu

C

Xem thêm: the bomb exploded in the garage

Xoá một hoặc một trong những cỗ của bảng

D

Xoá một hoặc một trong những tính chất của bảng