tiến hành các thí nghiệm sau

Câu hỏi:

01/11/2019 5,230

Bạn đang xem: tiến hành các thí nghiệm sau

Tiến hành những thực nghiệm sau ở ĐK thường:

(a) Sục khí SO2 nhập hỗn hợp H2S.

(b) Sục khí F2 nhập nướC.
(c) Cho KMnO4 nhập hỗn hợp HCl đặC.

(d) Sục khí CO2 nhập hỗn hợp NaOH dư.
(e) Cho Si nhập hỗn hợp NaOH.

(f) Cho Na2SO3 nhập hỗn hợp H2SO4.
Số thực nghiệm sở hữu sinh đi ra đơn hóa học là

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

SO2 + 2H2S 3S + 2H2O

2F2 + 2H2O 4HF + O2

2KMnO4 + 16HCl đặc 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O

Si + 2NaOH + H2O Na2SiO3 + 2H2
Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + H2O

Các phản xạ a, b, c, e tạo nên đơn hóa học

Chọn D.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho m gam láo thích hợp X bao gồm Al, Cu nhập hỗn hợp HCl (dư), sau thời điểm kết thức phản xạ sinh đi ra 3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho tới m gam láo thích hợp X bên trên vào trong 1 lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau thời điểm kết thúc giục phản xạ sinh đi ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của m là

A. 15,6.

B. 11,5.

C. 10,5.

D. 12,3.

Câu 2:

Cho láo thích hợp C và S nhập hỗn hợp HNO3 quánh, đun rét chiếm được láo thích hợp khí X và hỗn hợp Y. Thành phần của X là

A. SO2 và NO2.

B. CO2 và SO2.

C. SO2 và CO2.

D. CO2 và NO2.

Câu 3:

Có 3 lọ riêng lẻ đựng những dung dịch: NaCl, NaNO3, Na3PO4. Dùng dung dịch test này nhập số những dung dịch test sau nhằm nhận biết?

A. quỳ tím

B. hỗn hợp HCl.

C. hỗn hợp AgNO3.

D. hỗn hợp Ba(OH)2

Xem thêm: tính oxi hóa là gì

Câu 4:

Thực hiện nay những thực nghiệm sau:

(1) Đun rét NaCl tinh ranh thể với hỗn hợp H2SO4 đặC.
(2) Sục khí CO2 nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư.
(3) Cho hỗn hợp KHSO4 nhập hỗn hợp NaHCO3.
(4) Cho PbS nhập hỗn hợp HCl loãng.
(5) Cho Na2SO3 nhập hỗn hợp H2SO4 dư, đun rét.

Số thực nghiệm sinh đi ra hóa học khí là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 5:

Hỗn thích hợp X bao gồm Mg, Fe, Fe3O4, CuO, nhập cơ oxi cướp 20% lượng. Cho m gam X tan trọn vẹn nhập dungdịch Y bao gồm H2SO4 1,65M và NaNO3 1M, chiếm được hỗn hợp Z chỉ chứa chấp 3,66m gam muối bột hòa hợp và 1,792 lít khí NO (đktc). Dung dịch Z phản xạ tối nhiều với cùng 1,22 mol KOH. Giá trị của m là

A. 32.

B. 24.

C. 28.

D. 36.

Câu 6:

Tiến hành những thực nghiệm sau:

(1) Sục khí H2S nhập hỗn hợp FeSO4.
(2) Sục khí H2S nhập hỗn hợp CuSO4.
(3) Sục khí CO2 (dư) nhập hỗn hợp Na2SiO3.
(4) Sục khí CO2 (dư) nhập hỗn hợp Ca(OH)2.
(5) Nhỏ kể từ từ hỗn hợp NH3 cho tới dư nhập hỗn hợp Al2(SO4)3.
(6) Nhỏ kể từ từ hỗn hợp Ba(OH)2 cho tới dư nhập hỗn hợp Al2(SO4)3.

Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thí sát hoạch được kết tủa là:

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 7:

Nước thải công nghiệp thông thường chứa chấp những ion sắt kẽm kim loại nặng trĩu như Hg2+, Pb2+, Fe3+,...Để xử lí sơ cỗ nước thải bên trên, thực hiện rời mật độ những ion sắt kẽm kim loại nặng trĩu với ngân sách thấp, người tao dùng hóa học này sau đây?

A. NaCl

B. Ca(OH)2.

C. HCl.

D. KOH.

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất