tiến hành thí nghiệm theo các bước sau

Câu căn vặn

Tiến hành những thử nghiệm theo dõi quá trình sau:

Bạn đang xem: tiến hành thí nghiệm theo các bước sau

Bước 1: Cho nhập nhị ống thử từng ống 2 ml etyl axetat.

Bước 2: Thêm 2 ml hỗn hợp H2SO4 20% nhập ống loại nhất; 4 ml hỗn hợp NaOH 30% nhập ống loại nhị..

Bước 3: Lắc đều cả nhị ống thử, lắp đặt ống sinh hàn, hâm sôi nhẹ nhàng trong vòng 5 phút, nhằm nguội.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 2, hóa học lỏng nhập ống loại nhất phân lớp, hóa học lỏng nhập ống loại nhị giống hệt.

(b) Sau bước 3, hóa học lỏng nhập cả nhị ống thử đều giống hệt.

(c) Sau bước 3, thành phầm của phản xạ thủy phân nhập cả nhị ống thử đều tan chất lượng nội địa.

(d) Tại bước 3, rất có thể thay cho việc hâm sôi nhẹ nhàng vị đun cơ hội thủy (ngâm nội địa nóng).

(e) Ống sinh hàn có công năng giới hạn sự thất bay của những hóa học lỏng nhập ống thử.

Số tuyên bố đúng

  • A 5
  • B 3
  • C 2
  • D 4

Lời giải chi tiết:

Ở bước 3, Khi đun nhẹ nhàng tiếp tục xẩy ra phản xạ ở cả hai ống nghiệm:

Xem thêm: tờ tự kiểm học sinh

- Ống 1: CH3COOC2H5 + H2O \(\overset {{H_2}S{O_4}} \leftrightarrows \) CH3COOH + C2H5OH

- Ống 2: CH3COOC2H5 + NaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CH3COONa + C2H5OH

Xét những vạc biểu:

(a) sai vì thế thời điểm này chưa xuất hiện phản xạ, CH3COOC2H5 tan không nhiều nội địa nên có khả năng sẽ bị tách lớp ở cả nhị ống.

(b) sai vì thế ống 1 xẩy ra phản xạ thuận nghịch tặc nên luôn luôn tồn bên trên este bị tách lớp

(c) trúng, Note chữ "sản phẩm" là những hóa học mới nhất, được dẫn đến ở phản xạ hóa học:

   + Ống 1: Sản phẩm là CH3COOH và C2H5OH đều tan chất lượng nhập nước

   + Ống 2: Sản phẩm là CH3COONa và C2H5OH đều tan chất lượng nhập nước

(d) trúng vì thế đó cũng là 1 trong cơ hội cung ứng sức nóng phỏng mang lại phản xạ thủy phân xảy ra

(e) đúng

Xem thêm: văn tả con chó lớp 4 ngắn gọn nhất

→ 3 tuyên bố đúng

Đáp án B

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay