tiếng anh 7 unit 12 a closer look 1


1. Write the words or phrases under the correct pictures. 2. Use the words in the box to tát complete the sentences. 3. Work in pairs. Discuss and write the word or phrase in the box next to tát its explanation 4. Listen and repeat, paying attention to tát the intonation of the following questions. 5. Circle the correct intonation. Then listen and repeat.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 12 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Write the words or phrases under the correct pictures.

(Viết những kể từ hoặc cụm kể từ bên dưới những hình hình ảnh đích.)

island country               Scottish kilt               tattoo                              castle               kangaroo                        coastline

Lời giải chi tiết:

1. kangaroo (chuột túi)

2. island country (quốc đảo)

3. tattoo (hình xăm)

4. Scottish kilt (váy năm Scottish)

5. castle (lâu đài)

6. coastline (đường bờ biển)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Use the words in the box to tát complete the sentences.

(Sử dụng những kể từ nhập vỏ hộp nhằm hoàn thành xong những câu.)

native                 amazing                unique                local                 ancient

1. From the top of the mountain, we had a(n) __________view of the valley below.

2. Scotland is famous for its long history and _______castles.

3. The long fences around the sheep farms in nước Australia are __________. You can't find them anywhere else in the world.

4. When you visit a new place, talk to tát the ______people

5. Kangaroos are ________to nước Australia. It is their home page.

Phương pháp giải:

native (adj): thuộc về phiên bản địa

amazing (adj): tuyệt vời

unique (adj): độc đáo, duy nhất

local (adj): thuộc sở hữu địa phương

ancient (adj): cổ kính

Lời giải chi tiết:

1. amazing

2. ancient

3. unique

4. local

5. native

1. From the top of the mountain, we had a(n) amazing view of the valley below.

(Từ bên trên đỉnh núi, Shop chúng tôi tiếp tục với 1 tầm nhìn ấn tượng xuống thung lũng bên dưới.)

2. Scotland is famous for its long history and ancient castles.

(Scotland phổ biến với lịch sử vẻ vang nhiều năm và những thành tháp cổ kính.)

3. The long fences around the sheep farms in nước Australia are unique. You can't find them anywhere else in the world.

(Những sản phẩm rào nhiều năm xung xung quanh những nông trại chiên ở nước Australia độc đáo. Quý Khách ko thể nhìn thấy bọn chúng ở ngẫu nhiên điểm nào là không giống bên trên trái đất.)

4. When you visit a new place, talk to tát the local people.

(Khi các bạn cho tới thăm hỏi một vị trí mới mẻ, hãy rỉ tai với những người dân địa hạt.)

5. Kangaroos are native to tát nước Australia. It is their home page.

(Chuột túi với xuất xứ kể từ Úc. Đó là căn nhà của mình.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Discuss and write the word or phrase in the box next to tát its explanation.

(Làm việc theo dõi cặp. Thảo luận và viết lách kể từ hoặc cụm kể từ nhập dù kề bên điều phân tích và lý giải.)

           symbol                boat ride                   capital                 tower

1. a tall narrow building with a small top

 

2. an object representing a place

Xem thêm: phân tích đất nước nguyễn đình thi

 

3. the most important thành phố of a country

 

4. a tour on a river

 

Phương pháp giải:

symbol (n): biểu tượng

capital (n): thủ đô

boat ride (n): du thuyền

tower (n): tòa tháp

Lời giải chi tiết:

1. a tall narrow building with a small top - tower

(một tòa căn nhà cao hẹp với đỉnh nhỏ - tháp)

2. an object representing a place - symbol

(một đối tượng người tiêu dùng thay mặt cho 1 vị trí - biểu tượng)

3. the most important thành phố of a country - capital

(thành phố cần thiết nhất của một vương quốc - thủ đô)

4. a tour on a river - boat ride

(một chuyến tham ô quan lại bên trên sông - du thuyền)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Listen and repeat, paying attention to tát the intonation of the following questions.

(Nghe và tái diễn, xem xét ngữ điệu của những thắc mắc sau.)

1. Can you speak English? 

(Bạn nói cách khác giờ Anh không?)

2. Is nước Australia an island?

(Úc với cần là 1 quần đảo không?)

3. Will you visit Washington next year? 

(Bạn sẽ tới thăm hỏi Washington nhập năm cho tới chứ?)

4. What is the capital of Scotland? 

(Thủ đô của Scotland là gì?)

5. How big is Canada? 

(Canada to lớn như vậy nào?)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Circle the correct intonation. Then listen and repeat.

(Khoanh tròn trĩnh đích ngữ điệu. Sau cơ nghe và tái diễn.)

1. Where is Canada? 

(Canada ở đâu?)

2. Could you show bủ Singapore on this map? 

(Bạn rất có thể chỉ mang lại tôi Singapore bên trên phiên bản loại này được không?)

3. How many states are there in the USA? 

(Có từng nào đái bang ở Hoa Kỳ?)

4. Is English an official language in Malaysia? 

(Tiếng Anh liệu có phải là ngữ điệu đầu tiên ở Malaysia không?)

5. Do you know much about New Zealand? 

(Bạn với biết nhiều về New Zealand không?)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations, paying attention to tát the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to tát the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to tát it. 5. Work in groups. Share with your group

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you lượt thích about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to tát the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 2

  1. Work in groups. Match the phrases to tát the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back

  1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to tát complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C to tát complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.