tiếng anh 9 unit 9 looking back

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 9 looking back

Video chỉ dẫn giải

1. Underline the correct word in each sentence.

(Gạch bên dưới từng kể từ trúng trong những câu.)

1. I'm from Viet Nam. My first/foreign language is Vietnamese.

2. She spoke English with a strong accent/intonation that I couldn't understand.

3. The Yorkshire dialect/language is one of many in England.

4. Most students learned English as their official/ second language.

5. Canada has two foreign/official languages: English and French.

Lời giải chi tiết:

1. first

2. accent

3. dialect

4. second

5. official

1. I'm from Viet Nam. My first  language is Vietnamese.

(Tôi tới từ nước Việt Nam. Tiếng u đẻ của tôi là giờ đồng hồ Việt.)

2. She spoke English with a strong accent  that I couldn't understand.

(Cô ấy thưa giờ đồng hồ Anh với hóa học giọng tôi ko thể hiểu.)

3. The Yorkshire dialect  is one of many in England.

(Từ khu vực Yorkshire là một trong những nhập nhiều loại ngữ điệu ở Anh.)

4. Most students learned English as their  second language.

(Hầu không còn học viên học tập giờ đồng hồ Anh như ngữ điệu loại nhị.)

5. Canada has two official languages: English and French.

(Canada đem ngữ điệu chủ yếu thức: Anh và Pháp.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read what three people say about speaking languages. Fill each blank with a phrase in the boxes. 

(Đọc điều nhưng mà tía người nói tới việc thưa ngữ điệu. Điền nhập địa điểm rỗng tuếch với 1 cụm kể từ nhập sườn.)

can also get by

am reasonably good

picked up

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, sánh I (1) ________ at English. I (2) ________ in French. We went to lớn Paris last summer and I (3) ________ the basics.

also fluent in

can have a conversation

am bilingual

it's a bit rusty

I (4) ________ because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) ________ English because I work in a multinational company. I (6) ________ in Italian, but  (7) ________.

know a few words

can't speak a word

am quite bad at

To be honest, I (8) _________ languages. I (9) _________ of English that I learned from my grandfather, but I (10) _________ of anything else.

Lời giải chi tiết:

1. am reasonably good

2. can also get by

3. picked up

4. am bilingual

5. also fluent in

6. can have a conversation

7. it's a bit rusty

8. am quite bad at

9. know a few words

10. can't speak a word

My first language is Vietnamese, but I live in a neighbourhood where there are a lot of English families, sánh I (1) am reasonably good at English. I (2) can also get by in French. We went to lớn Paris last summer and I (3) picked up the basics.

I (4) am bilingual because my father is French and my mother is Spanish. I'm (5) also fluent in English because I work in a multinational company. I (6) can have a conversation in Italian, but (7) it's a bit rusty.

To be honest, I (8) am quite bad at languages. I (9) know a few words of English that I learned from my grandfather, but I (10) can't speak a word of anything else.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ trước tiên của tôi là giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ở quần thể xóm tôi sinh sống có rất nhiều mái ấm gia đình người Anh, bởi vậy tôi tương đối tốt giờ đồng hồ Anh, tôi cũng biết một ít giờ đồng hồ Pháp. Tôi cho tới Paris ngày hè năm ngoái và tôi đang được học tập được những kể từ cơ bạn dạng. 

Tôi thạo nhị loại giờ đồng hồ chính vì tía của tôi là kẻ Pháp u của tôi là kẻ Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thuộc giờ đồng hồ Anh chính vì tôi thao tác cho 1 công ty lớn nhiều vương quốc. Tôi rất có thể tiếp xúc bởi vì giờ đồng hồ Ý tuy nhiên còn vụng trộm về. 

Thành thiệt nhưng mà thưa tôi tầm thường về ngữ điệu, tôi chỉ biết một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh nhưng mà tôi đang được học tập kể từ ông tuy nhiên tôi ko thể thưa một kể từ này cả.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets. 

(Viết lại những câu tại đây dùng những cụm kể từ nhập ngoặc.)

1. I don't know any French. (speak a word)

(Tôi ko biết giờ đồng hồ Pháp.)

2. I learned a few words of English on holiday. (picked)

(Tôi đang được học tập một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh nhập kỳ nghỉ ngơi.)

3. My brother can speak Italian very well. (fluently)

(Anh trai tôi có thể nói rằng giờ đồng hồ Ý rất hay.)

4. I can speak both English and French perfectly. (bilingual)

(Tôi có thể nói rằng cả giờ đồng hồ Anh và giờ đồng hồ Pháp một cơ hội hoàn hảo và tuyệt vời nhất.)

5. I speak enough German for holidays. (get by)

(Tôi thưa đầy đủ giờ đồng hồ Đức cho tới những ngày nghỉ ngơi.)

6. I haven't practised my Russian for a long time. (rusty)

(Tôi dường như không thực hành thực tế giờ đồng hồ Nga của tôi nhập một thời hạn nhiều năm.)

Lời giải chi tiết:

1. I can't speak a word of French.

(Tôi ko thể thưa một kể từ giờ đồng hồ Pháp này.)

2. I picked up a few words of English on holiday.

(Tôi học tập lỏm được một vài ba kể từ giờ đồng hồ Anh khi lên đường nghỉ ngơi đuối.)

3. My brother is fluent in English.

(Anh trai tôi thông thuộc giờ đồng hồ Anh.)

4. I am bilingual in English and French.

(Tôi thạo cả nhị loại giờ đồng hồ Anh và Pháp.)

5. I can get by in German on holiday.

(Tôi rất có thể học tập một không nhiều giờ đồng hồ Đức nhập kỳ nghỉ ngơi.)

6. My Russian is a bit rusty.

(Tiếng Nga của tôi hơi vụng trộm một ít.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Use the words from the box to lớn complete sentences.

(Sử dụng kể từ nhập sườn nhằm triển khai xong câu.) 

Xem thêm: quãng đường ab dài 120km

mistakes                          imitate                          corrects                          translate                          look up                          accent                          communicate                          guess

It's normal to lớn have a(n) (1) ________ when we speak English. It's OK – other people can usually understand us. It's a good idea to lớn listen to lớn CDs or watch DVDs and try to lớn (2) ________ other speakers to lớn make your pronunciation better. If you see a new word and you don't know what it means, you can sometimes (3) ________ the meaning from words you know, or you can (4) ________ the word in a dictionary. A lot of good English learners try not to lớn (5) ________ things from their first language. Translation is sometimes a good idea, but try to lớn think in the foreign language if you can! It's normal to lớn make (6) ________. When your teacher (7) ________ a mistake in your writing or speaking, think about it and try to lớn see why it's wrong. But it's more important to lớn (8) ________, sánh don't be afraid to lớn speak!

Phương pháp giải:

mistakes (n): lỗi lầm

imitate (v): bắt chước                         

corrects (v): sửa đúng                         

translate (v): biên dịch                         

look up (v): tra cứu                         

accent (n): giọng                         

communicate (v): phó tiếp                         

guess (v) đoán

Lời giải chi tiết:

1. accent 2. imitate 3. guess 4. look up
5. translate 6. mistakes 7. corrects 8. communicate

It's normal to lớn have an (1) accent when we speak English. It's OK - other people can usually understand us. It's a good idea to lớn listen to lớn CDs or watch DVDs and try to lớn (2) imitate other to lớn make your pronunciation better. If you see a new word don't know what it means, you can sometimes (3) guess meaning from words you know, or you can (4) look up the in a dictionary. A lot of good English learners try not to lớn (5) translate things from their first language. Translation is sometimes a idea, but try to lớn think in the foreign language if you can! It's normal to lớn make (6) mistakes. When your teacher (7) corrects a mistake in your writing or speaking, think about it and try to lớn see wrong. But it's more important to lớn (8) communicate, sánh don't be afraid to lớn speak!

Giải thích: 

(1) Mạo kể từ "a(an)" + danh kể từ số ít

(2) try + to lớn V: nỗ lực thao tác gì 

(3), (4) can + V: rất có thể thao tác gì

(5) try + not to lớn V: nỗ lực ko thao tác gì

(6) Cụm từ: make mistakes (gây rời khỏi lỗi lầm)

(7) Chủ ngữ số không nhiều "teacher" + động kể từ thêm thắt "-s"

(8) Cấu trúc: It's + adj + to lớn V 

Tạm dịch:

Bình thông thường đem hóa học giọng khi tất cả chúng ta thưa giờ đồng hồ Anh. Điều này cũng chất lượng - những người dân không giống thông thường rất có thể hiểu tất cả chúng ta. Thật là phát minh chất lượng lúc nghe đến những CD hoặc coi DVD và nỗ lực làm theo người không giống nhằm trị âm chất lượng rộng lớn. Nếu các bạn bắt gặp một kể từ nhưng mà các bạn ko biết nghĩa chúng ta cũng có thể thỉnh phảng phất đoán nghĩa kể từ những kể từ nhưng mà các bạn biết hoặc chúng ta cũng có thể tra tự điển. phần lớn người học tập chất lượng giờ đồng hồ Anh ko cố dịch lịch sự giờ đồng hồ u đẻ của mình. Dịch thỉnh phảng phất  là một phát minh tuy nhiên  hãy nỗ lực suy nghĩ về một nước ngoài ngữ không giống nếu như chúng ta cũng có thể. Rất thông thường khi vướng lỗi. Khi nhà giáo của người tiêu dùng chữa trị 1 lỗi sai nhập văn thưa và viết lách, hãy suy nghĩ về nó và quan sát loại sai. Nhưng cũng tương đối cần thiết khi tiếp xúc bởi vậy chớ lo ngại thưa.  

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Put the correct relative pronoun in each sentence.

(Đặt đại kể từ mối liên hệ trúng vào cụ thể từng câu.) 

Example: That's the dog ate our dinner.

That's the dog which ate our dinner.

(Đó là chú chó đang được ăn tối của công ty chúng tôi.)

1. Those are the stairs I broke my arm.  

_________________

2. There's a cửa hàng you can buy English books and CDs.

_________________

3. The English couple live next to lớn us can get by in Vietnamese.

_________________

4. There's a cửa hàng near my house sells cheap DVDs.

_________________

5. Look up the new words in the dictionary has just been published by Oxford University Press.    

_________________

Lời giải chi tiết:

1. Those are the stairs where I broke my arm.

(Đây là những bậc thang nhưng mà tôi đang được gãy tay.)

2. There's a cửa hàng where you can buy English books and CDs.

(Có một siêu thị chúng ta cũng có thể mua sắm sách CD giờ đồng hồ Anh.)

3. The English couple who/that live next to lớn us can get by in Vietnamese.

(Cặp phu nhân ông chồng người Anh sinh sống cạnh ngôi nhà công ty chúng tôi rất có thể tiếp xúc chút giờ đồng hồ Việt.)

4. There's a cửa hàng near my house which/that sells cheap DVDs.

(Có một siêu thị ngay sát nhà đất của tôi phân phối DVD vô cùng rẻ mạt.)

5. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

(Tra kể từ mới mẻ nhập tự điển này và đã được xuất bạn dạng bởi vì Oxford University Press.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Choose A-E to lớn complete the following conversation. Practise the conversation with your partner.

(Chọn A-E nhằm triển khai xong bài xích hội thoại bài xích hội thoại tại đây. Thực hành bài xích hội thoại với các bạn nằm trong học tập.)

A. I can speak English comfortably in almost any situation.

B. I often listened to lớn CDs and imitated the pronunciation.

C. Not at all.

D. That's right!

E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

Minh: (1) ___________

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

Minh: (2) ___________

Long: How vì thế you feel about your level of English now?

Minh: (3) ___________

Long: Really? What things did you vì thế to lớn improve your English outside class?

Minh: (4) ___________

Long: And how did you improve your pronunciation?

Minh: (5) ___________

Lời giải chi tiết:

1. D

2. C

3. A

4. E

5. B

Long: I heard that you got an IELTS score of 8.0?

(Mình nghe rằng các bạn đua IELTS được 8.0 hả?)

Minh: (1) D. That’s right!

(Đúng vậy!)

Long: Congratulations! Would you mind sharing with us your experience of learning English?

(Chúc mừng nha! Quý khách hàng rất có thể share với bản thân kinh nghiệm tay nghề học tập giờ đồng hồ Anh được không?)

Minh: (2) C. Not at all.

(Không đem chi.)

Long: How vì thế you feel about your level of English now?

(Bạn cảm nhận thấy thế này về trình độ chuyên môn giờ đồng hồ Anh của người tiêu dùng bây giờ?)

Minh: (3) A. I can speak English comfortably in almost any situation.

(Mình có thể nói rằng giờ đồng hồ Anh tự do thoải mái nhập đa số bất kể trường hợp này.)

Long: Really? What things did you vì thế to lớn improve your English outside class?

(Thật sao? Quý khách hàng đã từng gì nhằm trau dồi giờ đồng hồ Anh ngoài lớp học?)

Minh: (4) E. I read and listened a lot. I made friends and practised speaking English with native English speakers.

(Mình nghe và hiểu nhiều. Mình kết các bạn và thực hành thực tế thưa giờ đồng hồ Anh với những người bạn dạng xứ.)

Long: And how did you improve your pronunciation?

Xem thêm: học 10.vn lớp 3

(Và các bạn đang được trau dồi trị âm như vậy nào?)

Minh: (5) B. I often listened to lớn CDs and imitated the pronunciation.

(Mình thông thường nghe CD và làm theo trị âm của mình.)