tiếng anh lớp 5 unit 18 lesson 2


It's so sánh hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? Trời thời điểm hôm nay quá nóng! Có cần trời thông thường như vậy nhập ngày hè ko Nam ?

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 18 lesson 2

1. Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và tái diễn.) 

a) It's so sánh hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? - Yes, it is.

(Trời thời điểm hôm nay quá nóng! Có cần trời thông thường như vậy nhập ngày hè ko Nam? - Đúng thế.)

b) It's usually hot in summer. And it rains a lot. - Really? I lượt thích summer here because I can swim in the sea.

(Trời thông thường xuyên giá buốt nhập ngày hè. Và trời mưa nhiều. - Thật không? Mình quí ngày hè ở trên đây chính vì bản thân rất có thể tắm biển lớn.)

c) What's summer lượt thích in your country, Peter? - It's cooler than thở here. But it's very green. There are lots of flowers and plants?

(Mùa hè ở quốc gia chúng ta thế này Peter? - Trời đuối rộng lớn ở trên đây. Nhưng trời cực kỳ xanh rì. Có nhiều hoa và cây trồng.)

d) Really? I'd lượt thích to tát visit your country in summer.

(Thật không? Mình mong muốn cho tới thăm hỏi quốc gia chúng ta nhập ngày hè.)

Quảng cáo

Bài 2

2. Point and say.

(Chỉ và trình bày.) 

Lời giải chi tiết:

a) What's spring lượt thích in your country? - It's usually cold. There's wind.

(Mùa xuân ở quốc gia chúng ta làm sao? - Trời thông thường giá thành. Có dông.)

b) What's summer lượt thích in your country? - It's usually hot. There are flowers.

(Mùa xuân ở quốc gia chúng ta làm sao? - Trời thông thường giá buốt. Có nhiều hoa.)

c) What's autumn lượt thích in your country? - It's usually cool. There is rain.

(Mùa thu ở quốc gia chúng ta làm sao? - Trời thông thường đuối. Có mưa.)

d) What's winter lượt thích in your country? - It's very cold. There is snow.

(Mùa nhộn nhịp ở quốc gia chúng ta làm sao? - Trời cực kỳ giá thành. Có tuyết.)

Bài 3

3. Let's talk.

(Chúng tớ nằm trong trình bày.)

Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những mùa nhập năm và khí hậu.

Where bởi you live?

(Bạn sinh sống ở đâu?)

I live...

(Tôi sinh sống ở...)

How many seasons are there?

(Có từng nào mùa?)

There are...

(Có...)

What are they?

(Chúng là gì?)

They're...

(Chúng là...)

What's your favourite season?

(Mùa yêu thương quí của công ty là gì?)

I lượt thích...

(Tôi thích...)

What's spring/summer/... like?

(Mùa xuân/hè/... thế này ?)

It's usually...

(Trời thông thường...)

Bài 4

4. Listen and write one word in each blank.

(Nghe và viết lách một kể từ nhập vị trí rỗng.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Do you lượt thích winter, Tony?

   Tony: Yes. I lượt thích it very much.

   Mai: What's winter lượt thích in your country?

   Tony: It's usually very cold. And there's a lot of wind.

2. Mai: What's your favourite season in your country, Akiko?

    Akiko: I lượt thích winter.

    Mai: Is it cold in winter?

    Akiko: Yes, it is. And there's a lot of snow.

3. Hakim: What's your favourite season, Mai?

   Mai: I lượt thích summer.

Xem thêm: Giới thiệu Cakhia Live - Trang web trực tiếp bóng đá số 1

   Hakim: What's summer lượt thích in your country?

   Mai: It's usually hot. There's a lot of rain.

Lời giải chi tiết:

Name

(Tên)

Season

(Mùa)

Weather

(Thời tiết)

Tony

winter

(mùa đông)

cold, a lot of (1) wind

(lạnh, nhiều gió)

Akiko

(2) winter

(mùa đông)

cold, a lot of (3) snow

(lạnh, nhiều tuyết)

Mai

summer

(mùa hè)

(4) hot, a lot of (5) rain

(nóng, nhiều mưa)

Bài 5

5. Write about your favorite season and weather.

(Viết về mùa yêu thương quí của công ty và khí hậu.)

1. What's your favourite season?

(Mùa yêu thương quí của công ty là mùa nào?)

2. What's the weather lượt thích in your favourite season?

(Thời tiết ra sao nhập mùa yêu thương quí của bạn?)

3. What's the weather lượt thích today?

(Hôm ni khí hậu thế nào?)

4. What will the weather be lượt thích tomorrow?

(Thời tiết tiếp tục ra sao vào trong ngày mai?)

Lời giải chi tiết:

1. My favourite season is spring.

(Mùa yêu thương quí của tôi là ngày xuân.)

2. It's cool.

(Trời đuối.)

3. It's hot and sunny.

(Trời giá buốt và sở hữu nắng nóng.)

4. It's cold and windy.

(Trời giá thành và sở hữu dông.)

Bài 6

6. Let's sing. 

(Chúng tớ nằm trong hát.)

The weather song (Bài hát thời tiết)

What's the weather like? (Thời tiết thế nào?)

What's the weather like? (Thời tiết thế nào?)

What's the weather lượt thích today? (Hôm ni khí hậu thế nào?)

It's sunny and it's windy. (Trời sở hữu nắng nóng và sở hữu dông.)

And there will be rain later. (Và tiếp tục mưa tiếp sau đó.)

What will the weather be like? (Thời tiết tiếp tục thế nào?)

What will the weather be like? (Thời tiết tiếp tục thế nào?)

What will the weather be lượt thích tomorrow? (Ngày mai khí hậu tiếp tục thế nào?)

It will be cold. It wil be wet. (Trời tiếp tục giá thành. Trời tiếp tục không khô thoáng.)

And there will be snow as well. (Và tiếp tục cũng đều có tuyết.)


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: Bongda info - Trang thông tin bóng đá - tỷ số trực tuyến, dữ liệu

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.