tiếng anh lớp 8 unit 6Lời giải bài xích tập dượt Unit 6 lớp 8 Getting Started trang 60, 61 nhập Unit 6: Lifestyles Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 6.

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 8 unit 6

1 (trang 60 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nam: Hello, Tom. How're things?

Tom: Oh good. I lượt thích it here. The lifestyle is interesting and different from that in my country.

Nam: Really?

Tom: Sure. Students here gọi their teachers by their title "teacher", not by their names.

Nam: Right. How bởi you greet your teachers?

Tom; We usually say "Hello" or "Good morning" then Mr, Mrs, or Miss and their surnames, for example "Good morning, Mr Smith."

Nam: Are there other differences?

Tom: People buy and sell a lot of street food here. In my country, people usually buy food in a store or a restaurant.

Nam: Yeah. Buying street food is a common practice in my thành phố.

Quảng cáo

Tom: And l've noticed that many people have breakfast on the street too! In my country, we typically have a light breakfast at trang chủ.

Nam: I see. But here many adults are in the habit of having breakfast outside of their homes. If they're not in a hurry, they'll even have a leisurely coffee there.

Tom: That's fascinating!

Hướng dẫn dịch:

Nam: Xin xin chào, Tom. Mọi loại thế nào?

Tom: Ồ đảm bảo chất lượng. Tôi mến nó ở trên đây. Lối sinh sống thú vị và khác lạ đối với ở nước nhà của tôi.

Nam: Thật sao?

Tom: Chắc chắn rồi. Học sinh ở trên đây gọi thầy cô bởi chức vụ là “thầy” chứ không cần gọi là thương hiệu.

Nam: Đúng. quý khách xin chào thầy cô như vậy nào?

Tom; Chúng tao thông thường phát biểu "Xin chào" hoặc "Chào buổi sáng", tiếp sau đó là Ông, Bà hoặc Cô và chúng ta của mình, ví dụ: "Chào buổi sáng sớm, ông Smith."

Nam: Có sự khác lạ này không giống không?

Quảng cáo

Tom: Mọi người tiêu dùng và chào bán thật nhiều đồ ăn trên phố ở trên đây. Tại nước tôi, người xem thông thường mua sắm đồ ăn ở cửa hàng hoặc quán ăn.

Nam: Ừ. Mua đồ ăn trên phố là 1 thực tiễn thịnh hành nhập thành phố Hồ Chí Minh của tôi.

Tom: Và tôi đã nhận được thấy rằng nhiều người cũng bữa sớm bên trên lối phố! Tại nước tôi, Shop chúng tôi thông thường bữa sớm nhẹ nhàng trong nhà.

Nam: Tôi hiểu rồi. Nhưng ở trên đây nhiều người rộng lớn với thói quen thuộc bữa sớm bên phía ngoài mái ấm của mình. Nếu ko bộp chộp, chúng ta thậm chí là tiếp tục nhàn rỗi nhã tợp coffe ở cơ.

Tom: Thật hấp dẫn!

2 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the conversation again and complete the table (Đọc đoạn đối thoại một lần tiếp nữa và hoàn thành xong bảng)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

1. surnames

2. on the street

3. store / restaurant

Hướng dẫn dịch:

Ở nước của Nam

Ở nước của Tom

- Học sinh xin chào nghề giáo bởi chức vụ của mình.

- Mọi người bữa sớm bên trên trên phố.

- Người dân giao thương ở ven lối.

- Học sinh gọi nghề giáo của tôi là Mr, Mrs, Miss và chúng ta của nghề giáo.

- Mọi người bữa sớm trong nhà.

- Mọi người thông thường mua sắm đồ ăn ở cửa ngõ hàng/ quán ăn.

3 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Complete the sentences with the words and phrases from the box (Hoàn trở nên những câu với những kể từ và cụm kể từ nhập hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

1. A balanced diet and exercise are important for a healthy _____.

2. Handshaking, bowing, and hugging are some of the ways in which people _____ one another.

3. Waiters and waitresses _____ food in restaurants.

4. Going out for breakfast has become a common _____ in this thành phố.

5. My mum is _____ keeping everything in the kitchen bright and clean.

Đáp án:

1. lifestyle

2. greet

3. serve

4. practice

5. in the habit of

Giải thích:

1. lifestyle = lối sống

2. greet = chào

3. serve = phục vụ

4. practice = thực hành

5. in the habit of = theo gót thói quen

Xem thêm: vở bài tập toán lớp 4 trang 87

Hướng dẫn dịch:

1. Một chính sách ăn uống hàng ngày thăng bằng và tập dượt thể dục thể thao cực kỳ cần thiết so với lối sinh sống trong mát.

2. Bắt tay, cúi đầu và ôm là một vài cơ hội xin chào nhau của người xem.

3. Nhân viên đáp ứng bàn đáp ứng ăn uống hàng ngày nhập quán ăn.

4. Ra ngoài bữa sớm đang trở thành một tiền lệ ở thành phố Hồ Chí Minh này.

5. Mẹ tôi với thói quen thuộc lưu giữ tất cả nhập nhà bếp tươi sáng và thật sạch.

4 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Label each picture with a word or phrase from the box (Dán nhãn cho từng hình ảnh bởi một kể từ hoặc cụm kể từ nhập hộp)

Tiếng Anh 8 Unit 6 Getting Started (trang 60, 61) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

1. street food

2. food in restaurants

3. pizza

4. online learning

5. greeting

Giải thích:

1. street food = đồ ăn lối phố

2. food in restaurants = đồ ăn nhập mái ấm hàng

3. pizza = bánh pizza

4. online learning = học tập trực tuyến

5. greeting = lời nói chào

5 (trang 61 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): QUIZ Greetings around the world. Take the quiz. (QUIZ Lời xin chào bên trên toàn toàn cầu. Làm bài xích đố)

1. Which is probably the most common way of greeting around the world?

A. Shaking hands.                       B. Sticking out one's tongue.

2. In the USA, people greet each other by _____

A. shaking heads                         B. saying "Hello"

3. Thais greet their elders by saying "sawadee" and ____

A. saying their surname               B. slightly bowing to tướng them

4. The Maori of New Zealand greet each other by _____

A. kissing each other's cheek        B. pressing their noses together

5. How bởi people in nhật bản normally greet each other?

A. They bow to tướng each other.           B. They hug each other.

Đáp án:

1. A

2. B

3. B

4. B

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Cách xin chào này có lẽ rằng là thịnh hành nhất bên trên thế giới? - Bắt tay.

2. Tại Mỹ, người xem xin chào nhau bởi câu "Xin chào"

3. Người Thái xin chào người rộng lớn tuổi tác bằng phương pháp phát biểu "sawadee" và tương đối cúi đầu xin chào họ

4. Người Maori ở New Zealand xin chào nhau bằng phương pháp ấn mũi nhập nhau

5. Người Nhật thông thường xin chào nhau như vậy nào? - Họ cúi xin chào nhau.

Bài giảng: Unit 6: Lifestyles - - sách Global Success - Cô Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 6

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 1 (trang 62, 63)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 A Closer Look 2 (trang 63, 64)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Communication (trang 64, 65)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 1 (trang 65, 66)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 (trang 67)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Looking Back (trang 68)

 • Tiếng Anh 8 Unit 6 Project (trang 69)

Xem tăng lời nói giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Xem thêm: cách chứng minh tam giác đồng dạng

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-folk-tales.jspGiải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học