tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

Câu hỏi:

04/08/2019 93,557

A. Nhà VN là Nhà nước của những dân tộc bản địa.

Bạn đang xem: tính dân tộc của nhà nước ta được thể hiện như thế nào dưới đây

B. Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mũi cho những dân tộc bản địa ở nước Việt Nam.

Đáp án chủ yếu xác

C. Mỗi dân tộc bản địa với bạn dạng sắc riêng rẽ của tớ.

D. Dân tộc này cũng có thể có chữ viết lách riêng rẽ.

Đáp án: B

Lời giải:

Tính dân tộc bản địa của Nhà VN được thể hiện: Nhà nước quan tâm quyền lợi từng mặt mũi cho những dân tộc bản địa nhập xã hội dân tộc bản địa ở nước Việt Nam, triển khai kết hợp dân tộc bản địa, coi kết hợp dân tộc bản địa, kết hợp toàn dân là lối lối kế hoạch nhằm kiến thiết bảo đảm Tổ quốc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhà nước thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng là nói đến việc Đặc điểm này bên dưới đây?

A. Tính xã hội.

B. Tính quần chúng.

C. Tính giai cung cấp.

D. Tính quần bọn chúng.

Câu 2:

Tính quần chúng của Nhà VN thể hiện nay ở việc

A. ngôi nhà VN là Nhà nước của quần chúng, tự quần chúng, vì như thế quần chúng.

B. ngôi nhà VN là Nhà nước của đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa nước Việt Nam.

C. cuộc sống quần chúng càng ngày càng chất lượng rộng lớn.

D. quần chúng tích cực kỳ làm việc vì như thế giang sơn.

Câu 3:

Nhà VN thừa kế và pháp huy những truyền thống lịch sử chất lượng đẹp mắt của dân tộc bản địa thể hiện

A. tính giai cung cấp của Nhà nước.

Xem thêm: độ dẻo biểu thị khả năng gì của vật liệu

B. tính quần chúng của Nhà nước.

C. tính dân tộc bản địa của Nhà nước.

D. tính xã hội của Nhà nước.

Câu 4:

Khẳng ấn định này tiếp sau đây không đúng về tính chất quần chúng của Nhà nước ta?

A. Nhà VN là Nhà nước của dân, vì như thế dân, tự nhân tư thục nên.

B. Nhà VN tự quần chúng nhập cuộc quản ngại lí.

C. Nhà VN tự quần chúng quản ngại lí và phát hành pháp lý.

D. Nhà VN thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của quần chúng.

Câu 5:

Chức năng này tiếp sau đây của Nhà VN là căn bạn dạng nhất?

A. Chức năng đáp ứng bình yên chủ yếu trị.

B. Chức năng tổ chức triển khai và kiến thiết.

C. Chức năng đáp ứng trật tự động, bình yên xã hội.

D. Chức năng tổ chức triển khai và dạy dỗ.

Câu 6:

Nhà nước pháp quyền là non nước quản ngại lí từng mặt mũi của cuộc sống xã hội bởi vì pháp lý, từng hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban non nước, tổ chức triển khai xã hội và từng công dân đều được triển khai bên trên cơ sở

A. pháp lý.

B. quyết sách.

C. dư luận xã hội.

Xem thêm: vận chuyển là quá trình

D. niềm tin cậy.