toán lớp 2 chân trời sáng tạoBộ 100 Đề thi đua Toán lớp 2 Chân trời phát minh năm 2023 tiên tiến nhất không thiếu Học kì 1 và Học kì 2 bao gồm đề thi đua thân mật kì, đề thi đua học tập kì với đáp án cụ thể, cực kỳ sát đề thi đua đầu tiên gom học viên ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài xích thi đua Toán lớp 2.

100 Đề thi đua Toán lớp 2 Chân trời phát minh (có đáp án)

Xem thử

Bạn đang xem: toán lớp 2 chân trời sáng tạo

Chỉ kể từ 200k mua sắm hoàn toàn cỗ đề thi đua Toán lớp 2 Chân trời phát minh cả năm phiên bản word với câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

- Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Giữa Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 7 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023 Chân trời phát minh vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2023 Chân trời phát minh với yêu tinh trận (7 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

- Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa kì 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Giữa Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (2 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh với đáp án (5 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 5 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời phát minh năm 2023 vận tải nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh năm 2023 với yêu tinh trận (5 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Xem tăng Đề thi đua Toán lớp 2 cả thân phụ sách:

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp hai năm 2023

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì một năm 2023 (10 đề)

  Xem đề thi

 • Top 60 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì một năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 10 Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp hai năm 2023

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 2 Giữa học tập kì hai năm 2023 (10 đề)

  Xem đề thi

 • Top 50 Đề thi đua Toán lớp 2 Học kì hai năm 2023 (cả thân phụ sách)

  Xem đề thi

 • Ôn hè Toán lớp 2 lên lớp 3

  Xem đề thi

Quảng cáo

Xem thử

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 2

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian ngoan thực hiện bài: .... phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn xoe vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1. 1 dm = ? centimet.

A. 1

B. 10

C. 100

D. 50

Câu 2. Số ngay lập tức sau của số lớn số 1 với cùng một chữ số là:

A. 8

B. 10

C. 99

D. 101

Câu 3. Kết ngược của phép tắc tính 28 + đôi mươi là:

A. 8

B. 28

C. 38

D. 48

Câu 4. Cho 6 l + 13 l = ..... l. Số tương thích nhằm điền vô vị trí chấm là:

A. 19

B. 29

C. 18

D. 20

Câu 5. Số lớn số 1 với nhị chữ số là:

A. 90

B. 100

C. 99

D. 89

Câu 6. Số hình chữ nhật với vô hình vẽ tiếp sau đây là:

Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 2 Chân trời phát minh năm 2023

A. 4 hình

B. 9 hình

C. 6 hình

D. 5 hình

Câu 7. Tính: Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 2 Chân trời phát minh năm 2023

Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 2 Chân trời phát minh năm 2023

Câu 8. Kết ngược của phép tắc tính 87 – 22 là:

A. 65

B. 56

C. 55

D. 66

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 2 Chân trời phát minh năm 2023

Câu 2. Điền số tương thích vô dù trống:

Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 2 Chân trời phát minh năm 2023

Câu 3. Bình với 15 cái chong chóng, Bình mang lại An 7 cái. Hỏi Bình còn sót lại từng nào cái chong chóng?

Bài giải

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn xoe vô vần âm trước thành quả đúng:

Câu 1: Số ngay lập tức trước của 69 là:

        A. 68                       B. 60                        C. 70                        D. 80

Câu 2: Trên hình mặt mày với bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 với đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo 

        A.  2 hình tứ giác      B. 3 hình tứ giác       C. 4 hình tứ giác       D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

        A. 40cm                   B. 5cm                     C. 50cm                   D. 70cm

Câu 4: Điền số tương thích vô vị trí chấm:

                                        17 + 25 < ….. < 95 – 49 

        A. 42                       B. 47                        C. 44                        D. 50

Câu 5: một ngày với …. giờ?

        A. 24                       B. 25                        C. 26                        D. 27

Câu 6: Mai với 16 cái kẹo, Mai với nhiều hơn nữa chị Lan 5 cái. Hỏi chị Lan với từng nào cái kẹo?

        A. 19                       B. 20                        C. 21                        D. 11

Câu 7: Ngày đôi mươi mon 11 là loại nhị. Vậy ngày 25 mon 11 là loại mấy?

        A. Thứ tư                 B. Thứ năm              C. Thứ sáu               D. Thứ bảy

Xem thêm: toán lớp 5 trang 58 59

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a)    56 + 19 27 + 9
b)    96 – 58 64 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50 b) x – 17 = 49 c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 2 với đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi tác của ông là số tròn xoe chục lớn số 1 với nhị chữ số, ông rộng lớn bà 9 tuổi tác. Hỏi trong năm này bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 2

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian ngoan thực hiện bài: .... phút

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn xoe vô chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đích thị.

Câu 1. Số bao gồm 7 trăm 5 chục 3 đơn vị chức năng viết lách là:

A. 735

B. 535

C. 357

D. 753

Câu 2. Trong một phép tắc nhân với quá số loại nhất là số 5, quá số loại nhị là số lớn số 1 với một
chữ số. Vậy tích là:

A. 45

B. 40

C. 50

D. 30

Câu 3. Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 với thân phụ chữ số là:

A. 999

B. 998

C. 1000

D. 997

Câu 4. Chuông reo vô học tập khi 7 giờ. Quý Khách An cho tới ngôi trường khi 7 giờ 15 phút. Vậy An cút học
muộn từng nào phút?

A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

Câu 5. Tìm x biết: x × 2 = 40 : 5

A. x = 6

B. x = 5

C. x = 4

D. x = 3

Câu 6. Đội cờ vua lớp em với 10 các bạn được tạo thành những cặp nhằm đấu cờ cùng nhau. Hỏi với bao
nhiêu cặp đấu cờ như vậy?

A. 4 cặp

B. 5 cặp

C. 6 cặp

D. 7 cặp

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Câu 1. Điền số tương thích vô vị trí chấm:

a) 2m × 5 = ....m

b) 5dm × 4 = ....dm

c) 30km : 5 = ... km.

Câu 3. Đồng hồ nước sau chỉ bao nhiêu giờ vô ban ngày?

Đề thi đua Giữa học tập kì 2 Toán lớp 2 Chân trời phát minh năm 2023

Câu 3. Chị Mai đan nón len. Mỗi cuộn len đan được 2 cái nón. Hỏi với 6 cuộn len như thế,
chị Mai đan được từng nào cái nón len?

Câu 4. Tìm một vài hiểu được số cơ phân tách mang lại 5 thì được 4.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài thi đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe vô vần âm bịa đặt trước đáp án đích thị.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 12

B. Kim giờ chỉ vô số 12, kim phút chỉ vô số 8

C. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 3

D. Kim giờ chỉ vô số 8, kim phút chỉ vô số 6

Câu 2: Thương của phép tắc phân tách với số bị phân tách tự 12, số phân tách tự 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn lốt tương thích nhằm điền vô vị trí chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân này tiếp sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết ngược của phép tắc tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 với những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ lâu năm của đàng vội vàng khúc GNPQ tự bao nhiêu?

Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 2 với đáp án Chân trời phát minh (2 đề)

Câu 2: Nhà bác bỏ Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác bỏ Long thu hoạch được nhiều hơn nữa ngôi nhà bác bỏ Hùng 56kg. Hỏi ngôi nhà bác bỏ Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh với 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy với từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên gom được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn xoe chục với thân phụ chữ số, với số trăm và số chục đều là 1 trong những. Số sách của lớp 2B nhiều hơn nữa số sách của lớp 2A là đôi mươi quyển.

Xem thử

Xem tăng những đề đánh giá, đề thi đua những môn học tập lớp 2 với đáp án hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu năm mới Toán lớp 2 (6 đề)

 • Top 60 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 2 Giữa kì 2 với đáp án (sách mới)

 • Top 60 Đề thi đua Tiếng Việt lớp 2 Học kì 2 với đáp án (sách mới)

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 1 với đáp án

 • Top 10 Đề thi đua Tiếng Anh lớp 2 Học kì 2 với đáp án

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là

Loạt bài xích Đề thi đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 2 sách mới mẻ những môn học