toán lớp 5 luyện tập trang 61


Tính: a) (28,7 + 34,5 ) × 2,4; b) 28,7 + 34,5 × 2,4

Tổng hợp ý đề ganh đua vô lớp 6 CLC những trường

Có đáp án và tiếng giải cụ thể. Xem ngay!

Bạn đang xem: toán lớp 5 luyện tập trang 61

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Tính rồi đối chiếu độ quý hiếm của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\)

\(a\)

\(b\)

\(c\)

\((a \times b ) \)\(\times c\)

\(a \times \)\((b \times c)\)

\(2,5\)

\(3,1\)

\(0,6\)

\(1,6\)

\(4\)

\(2,5\)

\(4,8\)

\(2,5\)

\(1,3\)

b) Tính: 

\(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                             \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

\(0,25\times 40 \times 9,84\)                              \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

Phương pháp giải:

a) Biểu thức với chứa chấp lốt ngoặc thì tao tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) sít dụng đặc điểm gửi gắm hoán và phối kết hợp của quy tắc nhân số thập phân nhằm tính.

Lời giải chi tiết:

a) (2,5 x 3,1) x 0,6                                    2,5 x (3,1 x 0,6)

= 7,75 x 0,6                                             = 2,5 x 1,86

= 4 ,65                                                    = 4,65

(1,6 x 4) x 2,5                                      1,6 x (4 x 2,5)

= 6,4 x 2,5                                               = 1,6 x 10

= 16                                                        = 16

(4,8 x 2,5) x 1,3                                  4,8 x (2,5 x 1,3)

= 12 x 1,3                                             = 4,8 x 3,25

= 15,6                                                  = 15,6

Giá trị của \((a \times b ) \times c\) và \(a \times (b \times c)\) luôn luôn luôn vì như thế nhau:

\((a \times b ) \times c =a \times (b \times c)\)

b) \(9,65 \times 0,4 \times 2,5 \)                                  \(7,38 \times 1,25 \times 80\)

    \(= 9,65 \times ( 0,4 \times 2,5) \)                            = 7,38 x (1,25 x 80)

    \(= 9,65 \times 1 \)                                                   = 7,38 x 100                  

    \(= 9,65  \)                                                               = 738

+) \(0,25\times 40 \times 9,84\)                                    \(34,3 \times 5 \times 0,4\)

   \( = 10 \times 9,84   \)                                               = 34,3 x (5 x 0,4)

Xem thêm: góc đồng vị là gì

   \(= 98,4\)                                                                  = 34,3 x 2

                                                                                    = 68,6

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \((28,7 + 34,5 ) × 2,4;\)                          b) \(28,7 + 34,5 × 2,4.\)

Phương pháp giải:

- Biểu thức với chứa chấp lốt ngoặc thì tao tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức với chứa chấp quy tắc nằm trong và quy tắc nhân thì tao triển khai quy tắc nhân trước, quy tắc nằm trong sau.

Lời giải chi tiết:

a) \((28,7 + 34,5 ) × 2,4 \)

    \(= 63,2 × 2,4 \)

    \(= 151,68\)

b) \(28,7 + 34,5 × 2,4 \)

    \(= 28,7 + 82,8 \)

    \(= 111,5 \)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một người xe đạp điện từng giờ lên đường được \(12,5km\). Hỏi vô \(2,5\) giờ người tê liệt lên đường được từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-mét lên đường được vô \(2,5\) giờ \(=\) số ki-lô-mét lên đường được vô \(1\) giờ \(\times \; 2,5\).

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

\(1\) giờ : \(12,5 km\)

\(2,5\) giờ: \(...\, km\)?

Giải:

Trong \(2,5\) giờ người tê liệt lên đường được số ki-lô-mét là:

             \(12,5 \times 2,5 = 31,25\;(km)\)

                                    Đáp số: \(31,25 km.\)


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 61, 62 Luyện luyện công cộng

  Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Mua 5kg đàng nên trả 38 500 đồng. Hỏi mua sắm 3,5 kilogam đàng nằm trong loại nên trả thấp hơn từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 62 Luyện luyện công cộng

  Tính: a) 375,84 - 95,69 + 36,78 Tính vì như thế nhì cơ hội Mua 4m vải vóc nên trả 60 000 đồng. Hỏi mua sắm 6,8m vải vóc nằm trong loại nên trả nhiều hơn nữa từng nào tiền?

 • Toán lớp 5 trang 64 Chia một trong những thập phân mang lại một trong những ngẫu nhiên

  Đặt tính rồi tính: a) 5,28 : 4 ; b) 95,2 : 68 Một người lên đường xe cộ máy vô 3h lên đường được 126,54 km. Hỏi khoảng từng giờ người tê liệt lên đường được từng nào ki-lô-mét?

 • Toán lớp 5 trang 64, 65 Luyện luyện

  Đặt tính rồi tính: a) 67,2 : 7; b) 3,44 : 4;

 • Toán lớp 5 trang 66 Chia một trong những thập phân mang lại 10, 100, 1000, ...

  Tính nhẩm: a) 43,2 : 10 0,65:10 Một kho gạo với 537,25T gạo. Người tao đang được kéo ra 1/10 số gạo vô kho. Hỏi vô kho sót lại từng nào tấn gạo?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.